Údarás Craolacháin na hÉireann tar éis maoiniú dar luach breis agus €500k, trína Scéim Urraíochta agus a Chlár Foghlama agus Forbartha Earnála, a fhógairt

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an tÚdarás) inniu (23.02.22) sonraí maidir le leithdháiltí maoinithe faoina Scéim Urraíochta agus faoin snáithe maoinithe líonraí dá chlár Foghlama agus Forbartha Earnála. Tá suim iomlán de €527,500 faofa ag an Údarás chun tacú le réimse de ghrúpaí ionadaíochta agus d’imeachtaí agus gníomhaíochtaí a bhfuil baint acu leis na meáin.

An Scéim Urraíochta

Tá sé d’aidhm ag Scéim Urraíochta an Údaráis, trí thacaíocht maoinithe a sholáthar d’imeachtaí agus gníomhaíochtaí a bhfuil baint acu leis na meáin, cur le comhlíonadh chuspóirí straitéiseacha an Údaráis agus feasacht a chothú ar a chuid oibre. D’éirigh le 23 tionscadal sa bhabhta maoinithe is deireanaí, agus an tÚdarás ag bronnadh tacaíocht urraíochta dar luach €167,500 san iomlán ar na hiarratasóirí buacacha. 

Foghlaim agus Forbairt Earnála

Faoina Chlár Foghlama agus Forbartha Earnála, tacaíonn an tÚdarás le réimse de líonraí tionsclaíochta. Faoi chlár na bliana seo, táthar ag bronnadh maoiniú dar luach €360,000 ar 15 eagraíocht tionsclaíochta agus ionadaíochta chun cabhrú leo lena ngníomhaíochtaí. 

Is féidir liosta de na faighteoirí maoinithe rathúla uile, faoin Scéim Urraíochta agus faoi shnáithe líonraí an Chláir Foghlama agus Forbartha Earnála, a fheiceáil thíos.

Dúirt Celene Craig, Príomhfheidhmeannach an Údaráis: ”Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leo sin go léir ar éirigh leo maoiniú a fháil i mbliana. Tá lúcháir ar an Údarás arís eile a bheith ag tacú le réimse de ghrúpaí ionadaíochta agus tionscnamh ardchaighdeáin a chabhraíonn le cur chun cinn na hilchineálachta agus na hiolrachta do spriocphobail agus a fheabhsaíonn an nuálaíocht agus an inmharthanacht do na hearnálacha craoltóireachta agus closamhairc. Bhí an dá chlár thar a bheith luachmhar don Údarás agus is suntasach an méid a chuir siad le comhlíonadh chuspóirí straitéiseacha an Údaráis le blianta beaga anuas.”

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar tionscnaimh mhaoinithe BAI anseo.

CRÍOCH

Teagmháil meán: Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 087-9881837.

Gach ceist eile: Údarás Craolacháin na hÉireann, 01-6441200.

Nóta d’eagarthóirí:

Grúpaí / imeachtaí a fuair maoiniú faoin Scéim Urraíochta:

 • Animation Dingle/Féile a chuimsíonn Comhdháil, Ceardlanna, Taispeáintí agus Dámhachtainí 
 • BP, Comóradh Céad Bliain ar an gCéad Stáisiún Raidió Ceadúnaithe in Éirinn 
 • Féile Meán Bhéal Feirste 2023 
 • Féile Scannán Idirnáisiúnta Catalyst 2023 
 • Duais Cheoil Choice
 • Máistir-ranganna Cleraun faoi chláir faisnéise  
 • An 68ú Féile Scannán Idirnáisiúnta Chorcaí – Clár Faisnéise 
 • Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath – Taispeáintí agus Ceardlanna do Scoláirí 
 • Seimineár Bainistithe Meán FIAT/IFTA 2023  
 • Cruinniú Mullaigh Fís TV 
 • Féile Scannán Idirnáisiúnta Fresh 
 • Fleadh Scannán na Gaillimhe 
 • Comórtas Gearrscannán agus Script Scannán Harp 
 • Spotsholas agus Fócas Éireannach Institiúid Scannán na hÉireann
 • Gradaim Acadamh Scannán agus Teilifíse na hÉireann, Comóradh 20 Bliain 
 • Gradaim Raidió ECCE 
 • Gradaim Beochana na hÉireann, 2023 
 • Gradaim Chumarsáide an Oireachtais 2023 
 • Gradaim Radhairc, 2023 
 • Gradaim RTS 2023 / Gradaim 2023 RTS Éireann 
 • Féile Shine 2023 
 • Gradaim Náisiúnta na Meán do Mhic Léinn 
 • Gradaim Zebbie 2023 le Cuallacht Scríbhneoirí na hÉireann  

Liosta de na faighteoirí maoiniú Líonra faoin gClár Foghlama agus Forbartha Earnála:

 • CRAOL
 • Learning Waves
 • Cumann Teilfíse Pobail
 • Deasc na hÉireann d’Eoraip na Cruthaitheachta- Oifig na Meán, Baile Átha Cliath
 • Deasc na hÉireann d’Eoraip na Cruthaitheachta- Oifig na Meán, Gaillimh
 • Léiritheoirí Scáileáin na hÉireann (LSE)
 • Women on Air
 • Ceardchumann Náisiúnta na nIriseoirí
 • Women in Film and Television Ireland
 • Comhpháirtíocht Animation Skillnet / Animation Ireland / Screen Skillnet
 • Cuallacht Scríbhneoirí na hÉireann
 • Ionad Scannán na Gallimhe
 • Acadamh Scannán agus Teilifíse na hÉireann
 • Cuallacht Cumadóirí Scáileáin na hÉireann
 • Léiritheoirí ACE