Údarás Craolacháin na hÉireann ag díriú ar scéalta na mBan faoin Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (21.12.18) sonraí faoi thionscnamh nua faoin Scéim um Maoiniú Craolacháin, an Scéim Fuaime agus Físe 3, a bhfuil mar aidhm léi tuilleadh scéalta ban a thabhairt chuig lucht éisteachta raidió agus teilifíse in Éirinn.

Faoi Bhabhta 33 den Scéim um Maoiniú Craolacháin, atá le dúnadh i mBealtaine 2019, tá an BAI ag lorg moltaí a thacóidh le cláir ardchaighdeáin ar chultúr, oidhreacht agus eispéireas na hÉireann, agus le cláir a fheabhsóidh litearthacht d’aosaigh. Sa bhabhta seo, tá béim faoi leith á cur ag Údarás Craolacháin na hÉireann ar thionscadail ar feadh na seánraí go léir a insíonn scéalta na mban, agus cuirfear critéir straitéiseach breise san áireamh ag an gcéim mheasúnaithe chun iarratais a spreagadh maidir leis sin.

Táthar ag súil go gcruthófar deis leis an tionscnamh seo chun an scéal a leathnú amach, carachtair ban nua a chur i láthair, idir chinn a bheadh fíor agus chinn bunaithe ar fhicsean do lucht éisteachta agus féachana na hÉireann, agus scéalta difriúla agus guthanna difriúla a chur chun cinn tríd is tríd.

Agus é ag labhairt faoin tionscnamh, dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: “Mar a leagadh amach inar bPlean Gníomhaíochta Inscne a foilsíodh le déanaí, tá ról lárnach ag an BAI ó thaobh éagsúlacht agus comhionnanas a chur chun cinn i dtionscal closamhairc na hÉireann agus ó thaobh éagsúlacht sna meáin a éascú i dtéarmaí ábhair agus na ndaoine a bhfuil baint acu lena tháirgeadh. Tá deiseanna cruthaitheachta curtha ar fáil ag an Scéim Fuaime agus Físe 3 chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna cothromaíochta inscne ar an scáileán agus taobh thiar de agus is ábhar misnigh iad na torthaí a fuarthas go dtí seo.

“I mBabhta 30, thug Údarás Craolacháin na hÉireann critéir inscne isteach lena n-éilítear ag an gcéim measúnú straitéiseach go dtabharfaí aird ar líon na mban a bhfuil ról ceannaireachta/cruthaitheachta acu, i ngach iarratas. Le linn 2018, rinneadh ionadaíocht ard ar mhná ar feadh iarratas i gcomhthéacs na ról sin agus an toradh a bhí air sin ná gur bronnadh níos mó maoinithe ar thionscadail a raibh mná i ról ceannaireachta/cruthaitheachta iontu. Táim muiníneach go gcuirfidh an tionscnamh a fógraíodh inniu tuilleadh le cuspóirí an BAI maidir le comhionannas inscne.”

Foilseofar treoir nuashonraithe d’iarratasóirí agus foirm iarratais go luath in 2019 agus beidh siad ar fáil ar shuíomh gréasáin BAI.

Foilsíodh plean gníomhaíochta inscne BAI in Aibreán 2018 agus is féidir é a fháil ar shuíomh gréasáin BAI anseo.

 

CRÍOCH