Tuarascáil Bhliantúil 2015 an BAI

Tá Tuarascáil Bhliantúil 2015 Údarás Craolacháin na hÉireann ar fáil anois.

Sonraítear sa tuarascáil gníomhaíochtaí na heagraíochta agus an dul chun cinn a rinneadh chun a phlean oibre a chur i bhfeidhm in 2015, trí úsáid a bhaint as na téamaí a chuimsítear i Ráiteas Straitéise 2014-2016 an BAI mar chreat. Agus aird ar an tírdhreach meán atá ag teacht chun cinn, lean an eagraíocht ag díriú go príomha ar na rudaí is díol spéise don phobal féachana agus éisteachta.

Sonraítear sa tuarascáil réimse forbairtí a thit amach, ina measc taighde mór ar úinéireacht na meán in Éirinn a fhoilsiú; 19 seirbhís raidió pobail agus tráchtála a cheadúnú; rialáil leanúnach a dhéanamh ar chraolachán seirbhíse poiblí; agus, €11.7 milliún i gcistiú a bhronnadh ar chláir raidió agus theilifíse trí Fhuaim agus Fís 3.

Is féidir Tuarascáil Bhliantúil 2015 a íoslódáil anseo.