Treoracha nua d’Aighneachtaí agus Foirmeacha Iarratais do sheirbhísí craolacháin fuaime sealadacha

D’fhoilsigh an BAI na Treoracha nua seo a leanas inniu (29 Eanáir 2018) maidir le hAighneachtaí agus Foirmeacha Iarratais le haghaidh na seirbhísí craolacháin fuaime sealadacha:

  • Treoir maidir hAighneachtaí chun Seirbhísí Craolacháin Fuaime Sealadacha a sholáthar agus an Fhoirm Iarratais ghaolmhar
  • Treoir maidir le Seirbhísí Craolacháin Fuaime Sealadacha Pobail a sholáthar agus an Fhoirm Iarratais ghaolmhar

Forbraíodh na treoracha agus na foirmeacha iarratais ar leithligh mar léiriú ar na cineálacha difriúla seirbhísí raidió sealadacha a d’fhéadfaí a cheadúnú sa bhreis ar Alt 68(1) den Acht Craolacháin 2009 (“an tAcht”); Seirbhísí Craolacháin Fuaime Sealadacha, agus Treoirsheirbhísí Craolacháin Fuaime Sealadacha Pobail.

Tá tuilleadh eolais maidir leis na seirbhísí sin leagtha amach thíos:

Seirbhísí Craolacháin Fuaime Sealadacha

  • Baineann an chéad Treoir agus Foirm Iarratais le hiarratasóirí atá ag déanamh iarratas chun seirbhís raidió sealadach a oibriú ar feadh 30 lá ar a mhéad i dtréimhse 12 mhí. Is féidir le hiarratasóirí don chineál seo seirbhíse raidió sealadach iarratas a dhéanamh ar raon cúiseanna, lena n-áirítear seirbhísí scoile agus ollscoile ar mian leo taithí luachmhar craolacháin a thabhairt dá scoláirí, nó imeachtaí mar scannáin tiomáin isteach, féilte áitiúla agus tionscnaimh shóisialta nó chultúrtha.

Treoirsheirbhísí Craolacháin Fuaime Sealadacha Pobail

  • Baineann an dara Treoir agus Foirm Iarratais le hiarratasóirí atá ag déanamh iarratas ar threoirsheirbhís raidió sealadach pobail a oibriú. Éascaíonn an cineál seo seirbhíse raidió pobail shealadaigh grúpaí raidió pobail atá ag teacht chun cinn. Forbraíodh an treoir agus an fhoirm chun cuidiú le hiarratasóirí ar threoirthionscadail pobail lena dtuiscint ar ionchais agus ceanglais craoltóirí raidió pobail a bheadh ag iarraidh ceadúnas a fháil faoi Alt 64 den Acht, agus Beartas an BAI maidir le Craolachán Raidió Pobail.
  • Déanann iarratasóirí rathúla conradh craolacháin fuaime sealadach ar bhonn treoirthionscadal pobail. Cuireann sé sin ar chumas grúpaí treoirthionscadail taithí luachmhar a fháil maidir le stáisiún pobail a rith, agus sásraí a fhorbairt lena chinntiú go n-oibrítear a seirbhís de réir fhorálacha Alt 64 den Acht agus Beartas an BAI maidir le Craolachán Raidió Pobail. Tugtar an deis d’iarratasóirí pobail treoirthionscadail craoladh ar feadh suas le 100 lá ar a mhéad i dtréimhse 12 mhí. Mar sin féin, chuirfeadh an BAI béim air gur féidir le hIarratasóirí craoladh ar feadh níos lú ná 100 lá tráth a bhféadfaidís a bheith ag smaoineamh ar chraolachán ar feadh tréimhse níos giorra ag tosú amach dóibh.

Ní mór d’iarratasóirí dul chuig an treoir chuí, agus an fhoirm iarratais chuí a úsáid don chineál seirbhíse is mian leo a oibriú. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin bpróiseas ceadúnaithe sealadach ar shuíomh gréasáin an BAI anseo.