Treoirlínte ar fáil do Dhreasacht Comhfhorbartha Cheanada-na hÉireann

Baile Átha Cliath (Éire) / Toronto (Ceanada), an 31 Bealtaine, 2016 –

Is deas le hÚdarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) a fhógairt go bhfuil na treoirlínte cláir do dhreasacht comhfhorbartha Cheanada-na hÉireann le haghaidh tionscadail chlosamhairc idir Ciste Meán Cheanada (an CMF) agus an BAI ar fáil anois ar láithreán gréasáin an BAI.

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar na treoirlínte.

Tá an dreasacht seo mar thoradh ar chomhpháirtíocht idir an dá eagraíocht chun comhfhorbairt ábhar closamhairc a spreagadh.  Is é an buiséad don dreasacht €150,000. Ranníoc an dá eagraíocht sciar comhionann i gcistiú iomlán na dreasachta.

Go ndéanfar breithniú ar thionscadail le haghaidh cistiú tríd an dreasacht, ní mór critéir ghinearálta chistithe an dá pháirtí a chomhlíonadh, teidlíocht chinntitheach an CMF a chomhlíonadh le haghaidh sciar Cheanada tionscadal agus teidlíocht chinntitheach an BAI a chomhlíonadh le haghaidh sciar na hÉireann den tionscadal. Déanfaidh coiste ina mbeidh ionadaithe ón BAI agus ón CMF tionscadail a mheasúnú agus a roghnú trí phróiseas roghnaitheach.

Is ionann a bheidh an ranníocaíocht iomlán uasta do gach tionscadal a chistítear tríd an Dreasacht agus €40,000. Is é an spriocdháta chun iarratas ar chistiú a sheoladh isteach faoin dreasacht chomhfhorbartha seo an 28 Meán Fómhair 2016. Déanfar measúnú ar gach tionscadal ag an tráth céanna i ndiaidh an spriocdháta chun iarratais a sheoladh isteach.

Tugtar cuireadh do léiritheoirí ar spéis leo comhpháirtí idirnáisiúnta a aimsiú mar chuid den dreasacht forbartha seo próifíl dá gcuideachta a chur in airde ar láithreán gréasáin an CMF. Beidh próifílí inrochtana ag cách, ina measc comhpháirtithe féideartha ó thíortha eile.