Threorlínte na Samaritans do na Meáin chun tuairisciú

Tá comhairle agus acmhainní nua san eagrán is déanaí de Threorlínte na Samaritans do na Meáin chun tuairisciú a dhéanamh ar fhéínmharú agus féínghortú i mbealach sábháílte. Rinneadh athbhreithniú ar an seú eagrán de na threorlínte chun na hathruithe suntasacha i dtírdhreach na meán a léiriú agus chun an taighde  is déanaí ar an tionchar a n-imríonn léiriú féinmharú agus féinghortú sna meáín ar rátái féinmharú a chur san áireamh.

Treisíonn Treoirlínte na Samaritans do na Meáin maidir le Tuairisciú ar Fhéinmharú, chomh maith le hacmhainní ar-líne, cóid cleachtais na hearnála, agus tacaíonn siad  le caighdeán ard tuairisciithe ar fhéinmharú agus féinghortú a bhaint amach.

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo