Táthar ag lorg iarratas le haghaidh Seirbhísí Raidió Pobail do Leamhcán agus do Chathair Chill Chainnigh

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (an 9 Nollaig) go bhfuil sé ag lorg iarratas le haghaidh dhá sheirbhís raidió pobail a chur ar fáil, ag freastal ar Leamhcán agus a Phurláin agus ar Chathair Chill Chainnigh agus a Purláin faoi seach. Cuireadh sna nuachtáin áitiúla ábhartha fógraí poiblí lena lorgaítear iarratais.

Faoi láthair, tá an tseirbhís do Leamhcán agus a Phurláin á hoibriú ag Liffey Sound Communications Co-Operative Society Limited (ag trádáil agus Liffey Sound FM mar ainm air) agus rachaidh an conradh sin in éag an 6 Iúil 2016. I gCill Chainnigh, bhí roinnt seirbhísí pobail trialach 100 lá sa chathair agus ina purláin á n-oibriú ag Kilkenny Communications Co-Operative Society Limited (ag trádáil agus Community Radio Kilkenny City mar ainm air). Is é aidhm an phróisis iarratais a d’fhógair an BAI inniu ná seirbhís raidió pobail a bhunú don limistéar ar bhonn fadtéarmach.

Ba cheart do na seirbhísí raidió pobail arna bhfógairt bheith bunaithe ar chaint agus díriú ar an bpobal a bheith acu. Ba cheart dóibh aghaidh a thabhairt ar leasanna na ndaoine i limistéir ábhartha shaincheadúnais agus ba cheart dóibh tairbhe shóisialta a chur ar fáil dóibh agus ba cheart dóibh a bheith ina seirbhís fhéinmhaoinitheach agus neamhbhrabúsach. Ba cheart dóibh éascú a dhéanamh ar an rochtain ar an tseirbhís atá ag daoine aonair agus ag grúpaí atá ina gcónaí sna limistéir shaincheadúnais lena mbaineann agus ar an rannpháirtíocht atá acu inti.
D’fhorbair an BAI Treoir maidir le hAighneachtaí don dá sheirbhís raidió pobail d’fhonn cabhrú leis an bpróiseas iarratais. Is féidir tuilleadh sonraí faoi na próisis iarratais agus faoi rochtain ar na doiciméid ábhartha a fháil anseo.

Is é an dáta deiridh ar a nglacfar le hiarratais le haghaidh Chathair Chill Chainnigh agus a Purláin ná 12pm meán lae Dé Luain an 21 Márta. Is é an dáta deiridh ar a nglacfar le hiarratais le haghaidh Leamhcáin agus a Phurláin ná 12pm meán lae Dé Máirt an 22 Márta.

CRÍOCH
Ceisteanna ó na Meáin le cur ar:
Tony Heffernan / Catherine Heaney
DHR Communications
087 2399508 / 087 2309835