Tacaíonn Glúin Nua le stiúrthóirí agus scríbhneoirí atá ag teacht ar an bhfód gearrábhair Ghaeilge a chruthú.

Tá an scéim meantóireachta á hurrú ag an mBAI i gcomhpháirt le TG4, Ciste Craoltóireachta Gaeilge Thuaisceart Éireann (ILBF), Údarás na Gaeltachta agus Gréasán na Meán

 Tá togra comhpháirtíochta fógartha ag Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (10/07/20) idir an BAI, TG4, ILBF, Údarás na Gaeltachta agus Gréasán na Meán chun ciste coimisiúnaithe agus tacaíocht meantóireachta a sholáthar d’fhonn talann nua san earnáil fuaime agus físe in Éirinn a spreagadh. Faoin scéim, féadfaidh comhlachtaí léiriúcháin spreagadh agus meantóireacht a thabhairt do ghlúin nua seanchaithe, tacú leo ábhair chraolta Ghaeilge nuálaíocha agus úrnua a chruthú do lucht féachana/éisteachta idir 16 agus 34 bliana d’aois. Foilseofar na hábhair chraolta go digiteach i dtús báire ar ardáin ar líne de chuid TG4 agus craolfar iad ar na hardáin traidisiúnta ina dhiaidh sin, de réir mar is cuí.

Lainseálfar Glúin Nua ag Fleadh Scannáin na Gaillimhe a bheas á chraoladh ar líne i mbliana idir an 7 agus 12 Iúil. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe, ina leith: “Leis an aos óig ag bogadh i dtreo ardán éagsúla le breathnú ar ábhair chraolta anois, in áit na gceann traidisiúnta, tá sé tábhachtach go mbeidh cruthaitheoirí ábhar craolta in ann coinneáil suas leis an bhfírinne seo sna meáin atá ag síorathrú lá i ndiaidh lae. Cuideoidh Glúin Nua le glúin nua stiúrthóirí, léiritheoirí, scríbhneoirí agus réalta Gaeilge a chruthú – glúin a bhfuil tuiscint dhomhain acu ar an timpeallacht dhigiteach agus lena dtacófar d’fhonn scéalta siamsúla agus tarraingteacha a chruthú d’fhonn lucht féachana níos óige a spreagadh agus a thabhairt leo”.

Bhí an méid seo a leanas le rá aige faoin gcomhpháirtíocht trí chéile: “Is é ár mbarúil go mbeadh luach straitéiseach ag baint leis an gcomhpháirtíocht seo don BAI, chun tuilleadh a chur leis na cuspóirí maidir le hÉagsúlacht agus an Iolracht a chur chun cinn agus an Nuálaíocht agus An Inbhuanaitheacht Earnálacha a Fheabhsú. Thairis sin, tacaíonn an togra le haidhmeanna agus cuspóirí Phlean Ghníomhaíochta an BAI don Ghaeilge, a foilsíodh in 2019, d’fhonn tionscnaimh Ghaeilge a spreagadh in earnáil closamhairc na hÉireann, ach go háirithe”.

CRÍOCH

 Fiosrúcháin ó na meáin chumarsáide: Thelma Harris / Joanne Ahern, DHR Communications. Tel: 083-0517622/ 087-9881837.

 Nótaí d’eagarthóirí:

  • Is é TG4 a dhéanann bainistíocht ar Glúin Nua. Tá na comhpháirtithe maoinithe go léir ag soláthar tacaíochta airgid ar luach €60,000 é. Tá an BAI ag soláthar deontais mhaoinithe ar fiú €60,000 é thar thréimhse dhá bhliana faoi dhá scéim Foghlama agus Forbartha earnála dá chuid féin: An Scéim Nuálaíochta agus An Scéim Éagsúlachta (Gaeilge).
  • Féadfar teacht ar chóip de Phlean Ghníomhaíochta don Ghaeilge de chuid an BAI ar shuíomh gréasáin an Údaráis anseo.