Tá Women on Air i ndiaidh a mBunachar Sonraí Meán, a bhfuiltear ag súil go mór leis, a sheoladh inniu

Tá Women on Air i ndiaidh a mBunachar Sonraí Meán, a bhfuiltear ag súil go mór leis, a sheoladh inniu (06.01.21). Le tacaíocht mhaoinithe ó Údarás Craolacháin na hÉireann, is eagraíocht neamhbhrabúis í Women on Air a chuireann deiseanna oiliúna agus meantóireachta ar fáil do mhná laistigh den tionscal craolacháin.

Dearadh an bunachar sonraí chun infheictheacht níos fearr a thabhairt do mhná sna meáin chraolta agus chun craoltóirí a spreagadh chun mná a chur san áireamh i bplé agus i gcomhoibriú ar an aer. Ag trácht dó ar an seoladh, dúirt POF Údarás Craolacháin na hÉireann, Michael O’Keeffe; “Mar phríomh-mhaoinitheoir de Women On Air, tá ríméad ar an BAI fáilte a chur roimh sheoladh an bhunachar sonraí seo. Tá an BAI tiomanta do chomhionannas inscne a chur chun cinn in earnáil closamhairc na hÉireann, mar a léirítear inár bPlean Gníomhaíochta Inscne. Tacaíonn an infheictheacht a thugtar sa bhunachar sonraí seo leis an aidhm seo, agus léiríonn sí fairsinge na tallainne agus na taithí ban atá ar fáil sna meáin chraolta chomh maith le bheith ag feidhmiú mar acmhainn dhigiteach d’oiliúint sna meáin. Déanaimid comhghairdeas le gach duine a bhí bainteach lena fhorbairt agus guímid gach rath air.”

Féach anseo le haghaidh tuilleadh sonraí.