Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg iarratas i gcomhair Scéim Urraíochta 2022

Tá suas le €150,000 i maoiniú ar fáil le haghaidh imeachtaí agus gníomhaíochtaí a bhaineann leis na meáin

Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg iarratas anois i gcomhair Scéim Urraíochta 2022. Beidh suas le €150,000 i maoiniú ar fáil faoin scéim seo chun tacú le réimse gníomhaíochtaí a bhaineann leis na meáin le linn 2022.

Déanfaidh Údarás Craolacháin na hÉireann breith ar imeachtaí agus gníomhaíochtaí ábhartha a thagann leis na cuspóirí a leagtar amach i Ráiteas Straitéise an Údaráis, agus a ardaíonn feasacht ar an Údarás agus a chuid oibre. Díreofar go háirithe in 2022 ar imeachtaí agus gníomhaíochtaí a chuidíonn leis an éagsúlacht agus iolarthacht a chur chun cinn agus a fheabhsaíonn nuálaíocht agus inbhuanaitheacht earnála.

Déanfar breith ar thograí, i gcomhréir le treoirlínte na scéime, le haghaidh imeachtaí agus/nó gníomhaíochtaí a bhaineann leis na meáin agus a tharlóidh in 2022, mar shampla, imeachtaí/gníomhaíochtaí aonuaire; imeachtaí/gníomhaíochtaí atá mar chuid de chlár, nó codanna laistigh d’imeacht níos mó, nó sraith imeachtaí/gníomhaíochtaí nasctha. 

Dúirt Celene Craig, Leas-Phríomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: “Tá lúcháir ar Údarás Craolacháin na hÉireann fáilte a chur roimh iarratais dá Scéim Urraíochta arís. Bhí réimse imeachtaí agus gníomhaíochtaí urraithe ar siúl in 2021 agus léirigh siad solúbthacht agus cruthaitheacht le linn bliain a bhí an-deacair do chuid mhaith in earnáil na meán. Tá súil againn leanúint leis an tacaíocht seo in 2022, chun imeachtaí agus gníomhaíochtaí a bhaineann leis na meáin a éascú, cinn a chuireann obair agus cuspóirí an Údaráis chun cinn, maidir le héagsúlacht, iolarthacht agus inbhuanaitheacht earnála go háirithe.”

Is é an spriocdháta d’iarratais le haghaidh na Scéime Urraíochta ná meán lae, Dé Céadaoin, 15 Nollaig 2021. Tá treoir d’iarratasóirí ar fáil ar shuíomh gréasáin Údarás Craolacháin na hÉireann anseo agus is féidir an fhoirm iarratais a íoslódáil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil meán: Thelma Harris / Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 083-0517622 / 087-9881837 Gach ceist eile: Údarás Craolacháin na hÉireann, 01-6441200