Tá sé lá fágtha ann chun do thuairimí a sheoladh ar aghaidh ar ráiteas straitéise trí bliana an BAI

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) ag meabhrú do bhaill den phobal féachana agus éisteachta, do chraoltóirí agus do dhaoine aonair eile ar spéis leo, go ndúnfar an comhairliúchán poiblí ar a dhréacht-Ráiteas Straitéise (2017-2019) ag meán lae Déardaoin, an 1 Nollaig.

Leagtar amach i ndréacht-Ráiteas Straitéise an BAI a fhís mar ‘tírdhreach meán na hÉireann a léiríonn agus a mhúnlaíonn cé sinn féin’. Tá rialáil éifeachtach, tacú leis an earnáil chraolacháin ar mhaithe leis an bpobal, anuas ar iolracht agus éagsúlacht a chur chun cinn, mar bhunchloch na físe.

Tá sonraí iomlána faoin gcomhairliúchán ar fáil ar www.bai.ie/comhairliúcháin agus is féidir aighneachtaí a dhéanamh ar ríomhphost chuig strategy@bai.ie nó sa phost chuig: An Dréacht-Straitéis, Údarás Craolacháin na hÉireann, 2-5 Plás Warrington, Baile Átha Cliath 2.

Is é an spriocdháta d’aighneachtaí leis an gcomhairliúchán meán lae Déardaoin, an 1 Nollaig 2016.

CRÍOCH

Teagmháil: Joanne Ahern / Sebastian Enke, DHR Communications. Guthán: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3239496.