Tá níos mó ná €5.5m dáilte ar 119 tionscadal faoi Scéim Fuaim & Fís

D’fhógair an tÚdarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (22.05.17) sonraí ar an maoiniú is déanaí faoin Scéim Maoiniúcháin Craolacháin Fuaim & Fís 3

I ndiaidh próiseas measúnaithe mionsonraithe, tá maoiniú de shuim €5.5m dáilte ar 119 tionscadal. Den mhéid seo, tá os cionn €5m dáilte ar 31 tionscadal teilifíse, idir an dá linn tógfaidh 88 tionscadal raidió buntáiste de luach €480 míle. Fuarthas thart ar 220 iarratas i mbabhta na scéime seo, agus iad ag lorg maoiniú de €20.3m.

Mar aon le babhtaí roimhe seo, is é an clár faisnéise gan amhras an fhormáid a bhfuil an tóir is mó air , agus a raibh maoiniú á lorg dó. I dtéarmaí seánra, fanann stair/oidhreacht agus sochaí faoi láthair mar chláir a bhfuil an tóir is mó air. San áireamh tá roinnt tionscadail tábhachtacha atá sa bhabhta faoi láthair:

  • Sraith choire sé chuid nua le haghaidh TV3 dar teideal “Darklands”.
  • Dara sraith den chlár rathúil “Can’t Cope Won’t Cope do RTÉ2 agus an tAcadamh Scannán agus Teilifíse na hÉireann (IFTA) buaiteach “Striking Out” do RTÉ a hAon.
  • Sraith shiamsaíochta do ghasúir trí Ghaeilge, Lurgan 2K17, le craoladh ar TG4.
  • Tacaíocht do thrí phríomhscannáin, a bheith á chraoladh ar chainéal RTÉ. Tá tacaíocht do na príomhscannáin seo freisin ó Bhord Scannán na hÉireann.
  • Pacáiste drámaíochta raidió de 15 tionscadal, ocht gcinn acu a bheith déanta agus craolta ag seirbhísí raidió pobail. San áireamh tá ceithre thionscadal Gaeilge do Raidió na Life.
  • Clár faisnéise do theilifís Oireachtais, “Women of the Oireachtas”, a leanfaidh an t-ealaíontóir Noel Murphy nuair a thugann sé faoi thionscadal chun pictiúr de mhná an Oireachtais a chruthú.

Ag tabhairt ráiteas ar an fhógairt, deir Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keefe, “Ó seoladh an Scéim Maoiniúcháin Craolacháin nua  – Fuaim & Fís 3 – i dtús 2015, tá faoi €27m dáilte ag BAI chun tacaíocht a thabhairt do 586 tionscadal (141 do theilifís agus 445 do raidió). Is cúis áthais dúinn a bheith ábalta breis is €5.5m a dháileadh sa bhabhta seo.”

“Cé go bhfuil ardú beag ar an uimhir iarratais sa bhabhta seo, arís bhí an suim a bhí á lorg níos mó ná an maoiniú a bhí ar fáil. Tá an scéim maoinithe ón Scéim Chraoladh, a bhfuil 7 faoin gcéad de na hadmhálacha glana bliantúla ó tháillí ceadúnas teilifíse. Ag am nuair atá beartais faoi mhachnamh in aghaidh ceadúnas teilifíse a sheachaint, is fiú a chuir san áireamh aon ardú a thagann san ioncam, tiocfaidh ardú freisin i suimeanna ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do bhreis tionscadail den chineál a bhfuil muid ag fógairt inniu, agus tabharfaidh sé breis cúnamh do chaighdeán an t-ábhar ar fáil do lucht éisteachta na hÉireann.”

Cuirfidh BAI tús le hidirbheartaíocht conarthaí le hiarratasóirí rathúla. Tá liosta iomlán de na tionscadail atá maoiniú ar fáil dóibh le híoslódáil anseo.

Le haghaidh breis eolais tug cuairt ar www.bai.ie.

CRÍOCH

Teagmháil: Catherine Heaney/Sebastian Enke, DHR Communications, Fón: 01-4200580 / 087 2309835/ 087-3239496