Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (20.07.2022)

Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI i mí Márta 2022 agus diúltaíodh do 12. Bhain na grearáin leis na craoltaí seo a leanas:

  • RTÉ One: Claire Byrne Live: 18th October 2021
  • Newstalk 106-108FM: The Pat Kenny Show: 28th October 2021

Ar leithligh, rinne Fóram Feidhmiúcháin Gearán an BAI 16 ghearán a mheas agus a dhiúltú ag cruinnithe a tionóladh i mí Feabhra, Márta, Aibreáin agus Bealtaine 2022.

Tá sonraí faoi na cinntí sin go léir ar fáil lena n-íoslódáil anseo.

CRÍOCH

Do cheisteanna ó na meáin, déan teagmháil le Joanne Ahern le DHR Communications ar Tel: 087-9881837

Do cheisteanna ar bith eile, déan teagmháil leis an BAI ar 01 6441200 nó info@bai.

Nóta d’Eagarthóirí

Faoin Acht Craolacháin 2009, is féidir le breathnóirí agus le héisteoirí gearán a dhéanamh faoi lánas craolacháin a mheasann siad nach bhfuil ag teacht le cóid chraolacháin agus rialacha craolacháin an BAI. Ar aon dul le próiseas láimhseála gearán an BAI, ba cheart don bhreathnóir nó don éisteoir a ghearán a chur faoi bhráid an chraoltóra ar an gcéad dul síos. Ní mór é sin a bheith déanta laistigh de 30 lá ó dháta an chraolta.

Mura bhfuil breathnóir nó éisteoir sásta leis an bhfreagra a fuair sé/sí ón gcraoltóir nó murar thug an craoltóir freagra laistigh den tréimhse a shonraítear ina gCód Cleachtais um Láimhseáil Gearán (21 lá tar éis an gearán a fháil de ghnáth), féadfaidh an breathnóir nó an t-éisteoir an gearán a tharchur chuig an BAI lena bhreithniú. Agus gearáin á measúnú aige, agus ag tabhairt aird ar a chuid cód agus rialacha, br