Tá iarratais ar Scéim Urraíochta 2023 á lorg ag an BAI

Maoiniú suas le €150,000 ar fáil le haghaidh imeachtaí agus gníomhaíochtaí a bhaineann leis na meáin

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu go bhfuil sé ag lorg iarratas faoina Scéim Urraíochta chun tacú le raon gníomhaíochtaí a bhaineann leis na meáin le linn 2023. Iarratais ar imeachtaí agus gníomhaíochtaí incháilithe a ailíníonn le Ráiteas Straitéise an BAI agus a ardaíonn feasacht ar an BAI. agus déanfar a chuid oibre a mheas. Beidh suas le €150,000 ar fáil mar mhaoiniú.

Mar a tharla sna blianta roimhe seo, díreofar go príomha ar imeachtaí agus ar ghníomhaíochtaí a bheidh ar siúl in 2023 a chuidíonn leis an éagsúlacht agus leis an iolrachas a chur chun cinn agus chun nuálaíocht agus inbhuanaitheacht earnála a fheabhsú. Féadfaidh tograí a bheith ina n-imeachtaí/gníomhaíochtaí aonuaire; eilimint chláir, nó eilimintí laistigh d’imeacht níos mó, nó sraith imeachtaí/gníomhaíochtaí bainteacha.

Ag labhairt di, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Celene Craig: “Tá an BAI ag tnúth le breithniú a dhéanamh ar raon iarratas faoina Scéim Urraíochta. Thacaigh an Scéim le raon leathan imeachtaí agus gníomhaíochtaí in 2022 a léirigh agus a chuir chun cinn, ag teacht lenár gcuspóirí straitéiseacha, an éagsúlacht agus an nuálaíocht ar fud earnálacha craolacháin agus closamhairc na hÉireann. Tá súil againn leanúint ar aghaidh ag soláthar urraíochta den sórt sin an bhliain seo chugainn, agus an BAI ag ullmhú le bheith imeasctha leis an rialtóir nua, Coimisiún na Meán, tar éis achtú an Bhille um Shábháilteacht Ar Líne agus um Rialáil Meán.

Is é meán lae Dé Céadaoin, an 14 Nollaig 2022 an dáta deiridh chun iarratais a fháil ar an Scéim Urraíochta. Tá foirm treorach agus iarratais d’iarratasóirí ar fáil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil leis na meáin: Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 087-9881837

Gach ceist eile: BAI, 01-6441200.