Tá ‘Céad Bliain den Raidió’ le Ceiliúradh ag Údarás Craolacháin na hÉireann ar Oíche an Chultúir 2016

Tá an t-imeacht le comhostáil ag an bpearsa cáiliúil raidió, Brendan Balfe.

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) inniu (an 18.08.2016) go reáchtálfaidh sé tráthnóna speisialta a dhéanann ceiliúradh ar theacht chun cinn an raidió in Éirinn, mar chuid de Oíche an Chultúir 2016, a bheidh ar siúl i mbliana Dé hAoine, an 16 Meán Fómhair.

Beidh cuairteoirí a thabharfaidh cuairt ar fhoirgneamh an BAI ag 2-5 Plás Warrington, Baile Átha Cliath 2 in ann taispeántas saor in aisce a fhiosrú a thugann suntas do chomóradh céad bliain an chéad chraolacháin in Éirinn in 1916, agus do chomóradh 90 bliain i dtaobh bhunú chéad seirbhís raidió na tíre, 2RN. Áireofar leis an taispeántas scéalchlár agus pointí éisteachta, a chuirfidh réimse de ghearrthóga fuaime ar fáil a rinneadh a thaifeadadh le céad bliain anuas.  Chomh maith leis sin, beidh roinnt trealamh raidió ó Músaem Raidió Seanré Hurdy Gurdy ar taispeáint don tráthnóna. Tá an t-imeacht seo saor in aisce agus ní theastaíonn aon ticéid nó réamháirithint.  Beidh sé ar oscailt don phobal idir 6pm agus 10pm.

Anuas air sin, beidh an pearsa raidió agus an staraí, Brendan Balfe i láthair, a dhéanfaidh dhá chaint ghearra a chur i láthair a dhíreoidh ar stair Raidió na hÉireann.  Caithfidh an chéad chaint, “Ireland Calling”, súil ar an ról tábhachtach a chomhlíon raidió seirbhíse poiblí, raidió tráchtála agus raidió pobail i bhforbairt shóisialta agus stairiúil na hÉireann.  Beidh rogha agus togha na ngearrthóg fuaime ó na cartlanna raidió faoi chaibidil sa dara caint, “Clips on the Ear”.   Tá an dá imeacht seo saor in aisce don phobal ach ní thugtar cead isteach gan ticéad. Is féidir ticéid a chur in áirithe roimh ré trí chuairt a thabhairt ar http://baiculturenight2016.eventbrite.ie

D’fhonn eispéireas fairsing agus spreagúil fuaime a chinntiú do dhaoine a thugann cuairt ar na taispeántais, tá cuireadh á thabhairt ag an BAI do stáisiúin raidió ar fud na tíre chun gearrthóga fuaime agus ábhar cartlainne ar díol spéise iad a sheoladh ar aghaidh.

Ag labhairt dó faoi imeachtaí an BAI ar Oíche an Chultúir, dúirt Pauric Travers, Cathaoirleach an BAI, an méid a leanas: “Tá ríméid ar an BAI chun páirt a ghlacadh in Oíche an Chultúir don cheathrú bliain i ndiaidh a chéile agus lárthéama na bliana seo é ceiliúradh agus cuimhneachán.

“Tá an-dúil ag muintir na hÉireann sa raidió agus is é an rud a dhéanann imeacht an-speisialta den imeacht seo ná go gcruthóidh sé íomhá den oiread bealaí a rinne an raidió, i gcaitheamh na mblianta, stair, cultúr agus meon na tíre a ghabháil ar gach leibhéal, ar fud na tíre agus i measc an phobail.

“Táimid ag tnúth, arís eile, le fáilte a chur roimh chuairteoirí chun cuairt a thabhairt ar ár bhfoirgneamh agus chun togha agus rogha na rudaí is fearr agus is uathúla a bhaineann leis an meán seo a thaispeáint tríd an taispeántas agus trí na cainteanna le Brendan.

Críoch

Is féidir Fiosrúcháin Mheán a sheoladh chuig: Sebastian Enke / Joanne Ahern, DHR Communications, Guthán: 01-4200580 / 087-3239496 / 087-9881837.