Tá an BAI ag tnúth le comóradh céad bliain an raidió a cheiliúradh ar Oíche an Chultúir 2016

Tá ullmhúchán á dhéanamh ag Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) chun a dhoirse a oscailte chun ceiliúradh spreagúil a dhéanamh ar 100 bliain den raidió Dé hAoine seo chugainn, an 16 Meán Fómhair. Beidh an t-imeacht, a chruthaíonn cuid de Oíche an Chultúir 2016, ar siúl ó 6pm go 10pm.

Chun suntas a thabhairt don ócáid, déanfar foirgneamh an BAI ag 2-5 Plás Warrington, Baile Átha Cliath 2, a chlaochlú ina sheanmhúsaem d’iarsmaí raidió, a léiríonn ómós do chláir raidió a bhí ar siúl na blianta ó shin. Beidh réimse earraí taispeána ón Hurdy Gurdy Museum of Vintage Radio ar fáil lena bhfeiceáil.

Áireofar leis an taispeántas, chomh maith, pointe éisteachta inar féidir le cuairteoirí éisteacht le réimse gearrthóga fuaime ó stáisiúin ar fud na tíre, ina measc cartlanna tráchtála, pobail agus Raidió RTÉ.

Agus é ag labhairt ar an imeacht, dúirt Joe Guilfoyle ón Hurdy Gurdy Museum of Vintage Radio an méid a leanas: “Beidh daoine a thugann cuairt ar an BAI in ann eispéireas pearsanta a fháil ar fhorbairt an raidió in Éirinn ón mbliain 1916 ar aghaidh.  Seachas scéalta suimiúla agus taifeadtaí a cuireadh i gcartlann ó stáisiúin raidió, beidh roinnt earraí ó bhailiúchán an Hurdy Gurdy Museum ar taispeáint.

“Anuas ar rogha de raidiónna comhla agus trasraitheora, áireofar leis an taispeántas raidiónna criostail ó na 1920idí, an saghas is luaithe de ghlacadóirí craolacháin; agus corna ionduchtúcháin atá ag oibriú a d’úsáidtí mar tharchuradóir lasrach breis agus 100 bliain ó shin.”

Dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach an BAI, an méid a leanas: “Chomhlíon raidió na hÉireann cuid an-tábhachtach sa bheatha chultúrtha, shóisialta agus pholaitiúil in Éirinn le 100 bliain anuas agus tá súil againn go gcuirfidh an taispeántas seo leis an taitneamh agus an tuiscint a bhainimid as an meán seo. Cé go bhfuil gach áit curtha in áirithe sa dá chaint chultúrtha a óstáilfidh an pearsa raidió agus an staraí, Brendan Balfe, beidh go leor eile le feiceáil agus le heispéireas a fháil air in oifigí an BAI ar an oíche.”

Críoch

Is féidir Fiosrúcháin Mheán a sheoladh chuig: Sebastian Enke /  Louise Archbold, DHR Communications, Guthán: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-2601145.