Tá aighneachtaí á lorg ag an BAI maidir leis a dara Scéim Teanga

Tá aighneachtaí á lorg ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) maidir le hathbhreithniú atá le déanamh aige ar a dara Scéim Teanga.

Tá aighneachtaí maidir le hathbhreithniú ar na scéime agus ullmhú na scéime nua á lorg ag an BAI ó aon pháirtithe leasmhara. de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde.

B’fhearr nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (ca 8 leathanach) agus ba cheart iad a scríobh agus a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: teanga@bai.ie roimh an Déardaoin, 26 Meán Fómhair 2019.

Ina ionad sin, is féidir aighneachtaí a chur leis an bpost chuig:
Fionnuala Murphy
Údarás Craolacháin na hÉireann
2-5 Plás Warrington
B. Á. C. 2

Cuirfear na haighneachtaí go léir ar fáil ar shuíomh gréasáin an Údaráis.

Tá cóip den scéim reatha ar fáil ar anseo.

Tá tuilleadh eolais ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ar fail ar ghréasán an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag www.chg.gov.ie

CRÍOCH