Suirbhé an BAI

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn faoi láthair ar éifeachtaí agus éifeachtúla ár seirbhís chumarsáide agus faisnéise agus bheimis an-bhuíoch díot dá nglacfá cúpla nóiméad chun suirbhé gairid ar an ábhar a chomhlánú.

Caithfear le gach freagairt go rúnda. Cé go bhféadfaí na torthaí foriomlána a chur in iúl go poiblí, ní nochtfar aitheantas na bhfreagróirí choíche.
Is é 5pm Dé hAoine an 2ú Deireadh Fómhair an spriocdháta don tsuirbhé agus beidh sé as feidhm I ndiaidh sin.
Go raibh maith agat.