Sonraí plean ceadúnaithe fógartha ag BAI

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (17.04.19) sonraí a Phlean Ceadúnaithe Raidió i gcomhair a bhfuil fágtha de 2019. Is éard atá sa phlean ná trí cinn de sheirbhísí craolacháin fuaime tráchtála agus aon seirbhís craolacháin fuaime pobail amháin.

Ceanglaítear ar BAI faoin Acht Craolacháin, 2009 pleananna a chur le chéile maidir le líon, le cineál agus le scóip conarthaí craolacháin a bheartaíonn sé a dhéanamh.

Tá an tÚdarás tar éis a ordú don Choiste um Dheonú Conarthaí ag BAI próisis cheadúnúcháin a ghlacadh ar láimh chun an plean a chur i ngníomh. Leagfar amach breis faisnéise i dtaobh na bpróiseas ceadúnaithe iomchuí in imeacht na míonna seo amach romhainn.

Tá cóip den Phlean Ceadúnaithe i gcomhair a bhfuil fágtha de 2019 ar fáil anseo.

 

-Críoch-