Sonraí fógartha ag BAI faoi bhabhta maoiniúcháin oscailte suas go €4.5m faoi scéim Fhuaim & Fís

Babhta oscailte do léiritheoirí neamhspleácha san earnáil closamhairc, stáisiúin teilifíse, staisiúin raidió seirbhíse poiblí agus léiritheoirí neamhspleácha san earnáil fuaime

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann, inniu (30.07.20), go bhfuil babhta maoiniúcháin oscailte den Scéim Fhuaim & Fís 4 beartaithe agus go mbéifear ag glacadh le hiarratais ón 8 Meán Fómhair ar aghaidh. Sa bhabhta seo den scéim (babhta 37) beidh maoiniú suas go €4.5m le bronnadh agus is féidir le léiritheoirí neamhspleácha san earnáil closamhairc, stáisiúin teilifíse tráchtála, pobail, agus seirbhíse poiblí agus léiritheoirí neamhspleácha san earnáil fuaime atá ag obair le staisiúin raidió tráchtála, pobail agus seirbhíse poiblí cur isteach ar an mbabhta.

Dúirt príomhfheidhmeannach BAI, Michael O’Keeffe, ag trácht dó ar an bhfógra: “Tá áthas ar BAI sonraí an chéad babhta maoiniúcháin eile faoi Scéim Fhuaim & Fís 4 a fhógairt. Ba mhór linn ár mbuíochas a ghabháíl leis an Aire Catherine Martin agus an Rialtas as ciste breise €2 milliún a chur ar fáil don bhabhta seo, mar chuid de phacáiste spreagtha an Rialtais a fhógraíodh le déanaí. Tuigimid go bhfuil COVID-19 tar éis brú airgid ar na hearnáil craolacháin, fuaime agus closamhairc a dhianú. Leis an ciste breise seo is féidir leis an BAI méadú a dhéanamh ar an méid maoinithe a bheidh ar fáil sa chéad babhta eile chun tacú le obair agus forbairt tionscadail nua sna hearnálacha seo.

Osclóidh an tréimhse iarratais don bhabhta maoiniúcháin seo ar an 8 Meán Fómhair, agus tiocfaidh deireadh leis ar an 7 Deireadh Fómhair. Beidh treoirlínte agus cáipéisí iarratais foilsithe ar shíomh BAI go luath i Meán Fómhair, roimh tús an data oscailte.

Is é an babhta oscailte seo an tríú tionscnamh atá fógartha ag an BAI i mbliana faoi Scéim Fhuaim & Fís 4. I mí an Mheithimh rinne BAI €2.5m a leithdháileadh ar stáisiúin raidió tráchtála neamhspleácha faoin tionscnamh maoiniúcháin i leith COVID-19. Níos luaithe an mhí seo d’oscail an BAI Ciste Raidió Pobail mar chuid den Scéim Fuaime agus Físe 4, cuirfear €750,000 san iomlán de mhaoiniú ar fáil i mbliana do sheirbhísí craolacháin fuaime pobail, pobail leasa agus pobail sainleasa atá ceadúnaithe ag BAI, agus don tseirbhís craolacháin fuaime sainleasa Chríostaí / reiligiúnaigh amháin, I mí Aibreáin d’fhógair an BAI ciste maoiniúcháín os cionn €7m faoi bhabhta deiridh de Scéim Fhuaim & Fís 3 chun tacú le léiriúcháín 126 tionscnamh san earnáil closamhairc agus fuaime.

CRÍOCH

Do cheisteanna ó na meáin, déan teagmháil le: Tony Heffernan / Thelma Harris, DHR Communications: 087-2399508 / 083-0517622.

Do cheisteanna ar bith eile, déan teagmháil leis an BAI ar 01 6441200