Sonraí faoi bhabhta maoinithe nua Fuaim & Fís a dhíríonn ar an nGaeilge fógartha

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (27.07.22) sonraí faoi bhabhta maoinithe nua na Scéime Fuaime & Físe a dhíríonn ar Chlár Gaeilge. Faoi Bhabhta 46 den Scéim, tá an BAI ag lorg iarratais anios ó na hearnálacha neamhspleácha léiriúcháin agus craoltóireachta Éireannacha chun cabhrú le cláir nua raidió agus teilifíse a fhorbairt i nGaeilge.

Tá an babhta €2m maoinithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Chun tógáil ar an obair atá déanta cheana féin ag an Údarás chun comhionannas inscne a chur chun cinn, agus aitheantas a thabhairt don ghá atá le éagsúlacht a léiriú i sochaí na hÉireann, agus de bhreis ar iarratas na hAire, tá riachtanas éigeantach sa sruth maoinithe seo do Léiriúchán na Gaeilge, ba cheart gur mná iad 50% ar a laghad de na haisteoirí/rannpháirtithe/taibheoirí agus 50% den fhoireann chruthaitheach chun cáiliú haghaidh maoinithe.

Tá an maoiniú €2m a fuarthas don sruth maoinithe seo sa bhreis ar dhualgas an Údaráis 20% go 25% den mhaoiniú faoi SV4 a bhronnadh ar léiriúcháin Ghaeilge go ginearálta.    

Is féidir sonraí maidir le babhta Fuaim & Fís 4 don Ghaeilge agus conas iarratas a dhéanamh a fháil anseo. Is é an dáta deiridh d’aighneachtaí meán lae Déardaoin, an 8 Meán Fómhair 2022.

Ní mór gach iarratas a chur isteach trí www.baionline.ie.

CRÍOCH

Gach ceist eile: BAI, 01-6441200.