Síníonn an BAI Conradh do dhá Stáisiún

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (13.09.17) go sínfear dhá chonradh deich mbliana le haghaidh seirbhísí craolacháin fuaime. Tá na seirbhísí le haghaidh na seirbhíse reatha raidió Leathanfhormáide do Chathair agus Contae Luimnigh, Limerick’s Live 95FM, agus seirbhís nua raidió pobail do Chathair Chill Chainnigh agus a Purláin, Community Radio Kilkenny City.

Ag labhairt dó ag síniú na gconarthaí, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: “Tá an BAI an-sásta gur síníodh conarthaí leis an dá sheirbhís inniu. Tá eolas agus siamsaíocht á soláthar ag Limerick’s Live 95FM d’éisteoirí i gCathair agus Contae Luimnigh le nach mór 20 bliain anuas agus d’oibrigh ár seirbhís raidió pobail is déanaí, Community Radio Kilkenny City, roinnt ceadúnais píolótacha phobail 100 lá leis an BAI le roinnt blianta anuas. Guímid gach rath ar na conraitheoirí amach anseo.”

Rinne an Cathaoirleach, Pauric Travers agus Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach, ionadaíocht don BAI ag síniú na gconarthaí.  Seo a leanas sínitheoirí don dá stáisiún, anuas ar dháta éifeachtach gach conartha:

Ainm an Stáisiúin Limistéar Saincheadúnais Sínitheoirí an Stáisiúin Dáta Éifeachtach
Limerick’s Live 95FM Cathair agus Contae Luimnigh Joe Nash, Stiúrthóir an Stáisiúin;

Ronan Mc Manamy, Stiúrthóir

An 24 Deireadh Fómhair 2017
Community Radio Kilkenny City Cathair Chill Chainnigh agus a Purláin Cathal Cullen, Cathaoirleach; Miriam Hogan, Rúnaí An 27 Deireadh Fómhair 2017

Is féidir leis na Meáin Fiosrúcháin a dhéanamh le:

Tony Heffernan/Sebastian Enke, DHR Communications, Guthán: 01-4200580 / 087 2399508 / 087-3239496.