Seolann Údarás Craolacháin na hÉireann Scéim Tacaíochta 2018 don Chraolachán Pobail

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) gur seoladh Scéim Tacaíochta 2018 don Chraolacháin Pobail dá chuid inniu (16.08.18).

Cuirfear maoiniú €25,000 ar fáil do chraoltóirí pobail agus pobal suime ar an raidió agus teilifís lena chur ar a gcumas tabhairt faoi thionscadail atá dírithe ar fhorbairt eagraíochtúil a stáisiúin a chur chun cinn agus na tionscadail sin a chur i gcrích. Áirítear na tograí seo a leanas sna tograí forbartha eagraíochtúla ar féidir maoiniú a fháil ar a son:

  • athbhreithniú agus nuashonrú a dhéanamh ar bheartais agus nósanna imeachta an stáisiúin le cabhrú lena chinntiú go rialaítear stáisiúin go maith,
  • deiseanna oiliúna agus forbartha a chur ar fáil d’fhoireann agus d’oibrithe deonacha an stáisiúin,
  • foirne láidre a thógáil agus naisc a fhorbairt leis na pobail a bhfreastalaítear orthu, agus
  • comhpháirtíochtaí idir stáisiúin pobail agus pobal suime a fhorbairt, ag féachaint le cultúr ina roinntear dea-chleachtais a chur chun cinn.

Agus é ag labhairt ar an bhfógra dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach BAI, “Is cúis áthais dúinn a fhógairt inniu go bhfuil Scéim Tacaíochta 2018 don Chraolacháin Pobail ar oscailt. Tá an Scéim seo ar an bhfód le cúpla bliain anuas agus tá muinín againn go dtacóidh sí le forbairt eagraíochtúil na stáisiún fad is a thacaítear leis an earnáil raidió, agus a fhorbraítear í, a fhreastalaíonn ar an bpobal agus ar phobail suime i gcoitinne.”

Glacfaidh an BAI le hiarratais agus déanfar measúnú orthu ar bhonn leanúnach de réir mar a chuirtear isteach iad; is forbairt nua í seo don bhliain 2018. Tá treoirlínte d’iarratasóirí agus foirmeacha iarratais ar fáil le híoslódáil anseo. Cruthaíodh seoladh ríomhphoist tiomanta don scéim seo le cabhrú leis an bpróiseas iarratais: cbss@bai.ie.

CRÍOCH.

Teagmháil: Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-9881837.