Seolann an BAI Cód Cleachtais nua um Thuairisciú Nuachta Gairide

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (28 Meitheamh 2017) mionsonraí dá Chód Cleachtais nua um Thuairisciú Nuachta Gairide, a thiocfaidh i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2017.

Faoi mar a foráladh dó de réir Treoir an Aontais Eorpaigh maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc (AVMSD), is i gCód Cleachtais an BAI a leagtar amach na riachtanais do chraoltóirí Éireannach maidir le húsáid agus infhaighteacht na sleachta nuachta gairide. Cuimsítear sna sleachta úd clúdach ar imeacht is ardspéise don phobal, arb é craoltóir teilifíse a atarchuireann í nach mbíonn i seilbh na gceart chun an imeacht a chraoladh.

An craoltóir teilifíse a shealbhaigh cearta eisiacha craolacháin teilifíse i leith imeachta ardspéise don phobal; ní foláir dóibh de réir an Chóid Chleachtais chun a chinntiú go mbíonn rochtain ag gach craoltóir teilifíse eile sa Stát, nó i mBallstáit eile an AE, ar shleachta gairide lena n-áireamh mar chuid de chláir nuacht ginearálta. Foráiltear sa Chód Cleachtais freisin go gcaithfear ligean do chraoltóirí teilifíse chun na sleachta gairide as a mbaineann siad leas a roghnú gan srian, agus go soláthraítear an rochtain sin ar na sleachta go saor in aisce.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: “Tá an Cód Cleachtais seo deartha chun a chinntiú go mbíonn an pobal eolach ar imeachtaí móra nuachta, spórtúla nó cultúrtha, is cuma cé leis na cearta craolacháin. Léirítear go hiomlán i bhforálacha an Chóid Chleachtais na socruithe neamhfhoirmiúla comhoibríocha atá tar éis bheith ann idir craoltóirí in Éirinn le roinnt blianta anuas”.

Is féidir teacht ar an gCód Cleachtais um Thuairisciú Nuachta Gairide anseo.

CRÍOCH

Teagmháil: Joanne Ahern / Sebastian Enke, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3239496.

Nótaí d’Eagarthóirí:

  • Is é an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil a ainmníonn imeachtaí spórtúla agus cultúrtha lena mbaineann tábhacht mhór don tsochaí. Is féidir teacht ar liosta de na himeachtaí úd ar dccae.gov.ie.