Seolann an BAI Scéim Gaeilge leasaithe

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) inniu (an 13 Nollaig) a dara Scéim Gaeilge, a thugann faoi sheirbhísí ardchaighdeáin Gaeilge a sholáthar don phobal sna trí bliana amach romhainn.

Forbraíodh an scéim chun cur chuige caighdeánach a leagan amach ar fud na heagraíochta chun a dualgais a chomhlíonadh maidir leis an nGaeilge. Cuireann sé san áireamh ‘An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030’ de chuid an Rialtais agus tá an scéim i gcomhréir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Ceanglaítear san Acht, chomh maith, ar chomhlachtaí poiblí chun cuntas a thabhairt ar na bearta a ghlacfar lena chinntiú go soláthrófar laistigh d’amfhráma comhaontaithe aon seirbhís trí mheán na Gaeilge nach soláthraíonn an comhlacht trí mheán na Gaeilge faoi láthair.

Ag trácht don Scéim, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe, an méid a leanas: “Tá de chuspóir Scéim Gaeilge an BAI chun cur leis an méadú atá ag teacht ar an eolas atá ar an nGaeilge agus ar an úsáid a bhaintear as an nGaeilge ar fud na tíre. Mar dhea, tugtar cuntas inár scéim ar roinnt beart ina dtabharfaimid faoi infheictheacht agus cáilíocht ár soláthair seirbhíse Gaeilge a mhéadú. Áirítear leis seo feabhas a chur ar na seirbhísí a sholáthraímid dóibh siúd ar mian leo cláir Ghaeilge a fhorbairt tríd an Scéim Cistithe Craolacháin, agus do chraoltóirí agus do bhaill den phobal i gcoitinne ar mian leo cumarsáid a dhéanamh leis an BAI trí mheán na Gaeilge.”

Dúirt sé, chomh maith leis sin: “Cé go bhfuiltear feasach go bhfuil an scéim incriminteach agus go gcuireann na hacmhainní atá ar fáil teorainn uirthi, beartaíonn an BAI bheith réamhghníomhach agus tá sé sásta moltaí a fháil faoi conas a sheirbhísí Gaeilge a bhreisfheabhsú agus a bhreisneartú sna blianta atá amach romhainn.”

Tá Scéim Gaeilge an BAI 2016-2019 ar fáil lena híoslódáil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil: Joanne Ahern / Sebastian Enke, DHR Communications, Guthán: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3239496