Scéim Urraíochta 2018 an BAI

D’fhógair an BAI inniu (Dé Déardaoin, an 30ú Samhain) sonraí faoina Scéim Urraíochta don bhliain 2018.

Soláthraíonn an Scéim bhliantúil seo tacaíocht airgeadais agus/nó chomhchineáil do réimse imeachtaí agus gníomhaíochtaí a bhaineann le hobair an BAI.  Is é príomhchuspóir an Scéim feasacht a ardú agus cur le spriocanna agus cuspóirí straitéiseacha an BAI a bhaint amach.

Tugtar go dtí 12.00 Dé Déardaoin, an 4ú Eanáir 2018 d’iarratasóirí ar spéis leo iarratas a sheoladh ar aghaidh.  Is féidir teacht ar bhreis sonraí faoin Scéim san Fhoirm Iarratais atá ar fáil ar láithreán gréasáin an BAI anseo.