Scéim Urraíochta 2017 an BAI

D’fhógair an BAI inniu (Dé Déardaoin, an 13ú Deireadh Fómhair) sonraí faoina Scéim Urraíochta don bhliain 2017.

Soláthraíonn an Scéim bhliantúil seo tacaíocht airgeadais agus/nó chomhchineáil do réimse imeachtaí agus gníomhaíochtaí a bhaineann le hobair an BAI.  Cabhraíonn sé leis an eagraíocht chun feasacht a mhúscailt ar a chuspóirí, agus a chuspóir a bhaint amach, faoi mar a leagtar amach i Ráiteas Straitéise 2014-2016 an BAI.

Uirlis thábhachtach is ea urraíocht a chuireann ar chumas an BAI cumarsáid a dhéanamh le réimse de ghrúpaí páirtithe leasmhara.  Chomh maith leis sin, lorgaíonn sé chun cur le borradh agus forbairt leanúnach an tionscail chlosamhairc in Éirinn.

Tugtar go dtí 12.00 Dé Déardaoin, an 10ú Samhain d’iarratasóirí ar spéis leo iarratas a sheoladh ar aghaidh.  Is féidir teacht ar bhreis sonraí faoin Scéim san Fhoirm Iarratais atá ar fáil ar láithreán gréasáin an BAI anseo.