Scéim Tacaíochta 2017 don Chraolachán Pobail Seolta

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann (“BAI”) tar éis sonraí a fhógairt inniu, 19 Eanáir, dá Scéim Tacaíochta 2017 don Chraolachán Pobail.

Tá an Scéim ar oscailt do gach craoltóir raidió agus teilifíse Pobail agus Pobail Leasa sa tír, le ciste iomlán ar fiú €25,000 ar fáil di. Tá sí deartha chun tacaíocht chistithe a thairiscint chun cur ar chumas na gcraoltóirí chun athbhreithnithe a dhéanamh lena gcuirfear ar aghaidh forbairt eagrúcháin a stáisiún.

Áirítear leis na tionscnaimh forbartha eagrúcháin ar féidir iad a chistiú trí mheán na scéime:

  • meastóireachtaí ar éilimh foirne agus saorálaithe,
  • ahbhreithnithe ar bheartais agus nósanna imeachta stáisiúin chun a chinntiú gurb éifeachtach agus iomchuí iad, agus
  • athbhreithnithe ar an gcaidreamh idir craoltóirí agus na pobail ar a bhfreastalaíonn siad.

Agus trácht á dhéanamh aige don seoladh, dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach “go bhfeidhmíonn craoltóirí Pobail agus Pobail Leasa mar shraith faoi leith den chomhshaol craolacháin Éireannach, agus baineann luach leo mar chuid den réimse seirbhísí a bhíonn ar fáil do luchtanna éisteachta/féachana. Amhail earnálacha craolacháin eile, is dúshlán leanúnach atá san inbhuanaitheacht do chraoltóirí raidió agus teilifíse pobail.”

“I gcomhréir leis na cuspóirí straitéiseacha den Ráiteas Straitéise 2017 – 2019, is amhlaidh a choinneoidh BAI air ag saothrú le craoltóirí pobail, agus leis an earnáil chraolacháin trí chéile, chun tacú leis an inbhuanaitheacht. Tá Scéim Tacaíochta 2017 don Chraolachán Pobail ar cheann de roinnt tionscnamh atá deartha chun rannchur leis an gcuspóir straitéiseach sin thar na blianta amach romhainn.”

Is é 12 meánlae 27  Feabhra 2017 an spriocdháta d’fháil na n-iarratas comhlánaithe.  Tuilleadh eolais ar an scéim ar fáil anseo.

Seoltar Fiosruithe Meán chuig:

Joanne Ahern

DHR Communications

01 -4200 580 / 087988 1837