Ráiteas BAI maidir le Communicorp Group

Ag eascairt ó chlúdach na meán le cúpla lá anuas, tá an BAI ar an eolas faoi thuairisciú ar ráiteas a d’eisigh Communicorp Group maidir le cosc a chur ar rannpháirtithe ó The Irish Times gan dul ar aon cheann dá chuid stáisiúin raidió.

Trína chuid fochuideachtaí, tá seilbh ag Communicorp Group ar chúig chonradh le haghaidh seirbhísí craoltóireachta fuaime leis an BAI: dhá sheirbhís náisiúnta, Newstalk FM agus Today FM; dhá sheirbhís bunaithe ar cheol atá ag feidhmiú i gcathair agus contae Baile Átha Cliath, 98FM agus Spin 1038; agus seirbhís réigiúnach atá bunaithe ar cheol don thiar theas, Spin South West. Tá Ráiteas Cláir Beartais i ngach conradh a leagann síos an cineál seirbhís a bheidh ar fáil agus ag tabhairt eolas ar réimse de thiomantais chláir.

Mar rialtán don earnáil craolacháin, tá an BAI tiomanta don éascú ar mheascán guthanna, tuairimí agus foinsí nuachta agus cúrsaí reatha.

Ar aon líne lena chúram reachtaíochta, níl páirt ag an BAI i gcinntí eagarthóireachta aonair na gcraoltóirí. Mar sin féin, de bharr go mbaineann an ráiteas a bhí eisithe ag an Communicorp Group (mar a thuairisciú) leis an ngrúpa seirbhísí atá ina seilbh, scríobhfaidh an BAI chuig Communicorp Group chun roinnt ceisteanna a shoiléiriú maidir le neamhspleáchas eagarthóireachta agus na gealltanais chonartha de sheirbhísí aonair.

Chomh maith leis sin, pléifidh an tÚdarás an cheist ag an chéad chruinniú eile, atá socruithe don 19ú Deireadh Fómhair.

Ní raibh an Communicorp Group i dteagmháil le BAI maidir leis seo.

Ní bheidh an BAI ag déanamh níos mó ráiteas fad agus atá sé seo ar siúl.