Nuashonrú um Cheadúnú Raidió Tráchtála – Nuashonrú um phróiseas mear

I gcomhréir le halt 67(3) den Acht Craolacháin, 2009, d’fhógair an Coiste um Dheonú Conarthaí de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (22.09.22) a rún chun próiseas iarratais mear a ghairm chun conarthaí craolacháin fuaime a bhronnadh i gcomhair na seirbhísí craolacháin fuaime seo a leanas.

An Mhumhain

 • Cathair agus Contae Phort Láirge: Seirbhís raidió leathanfhormáide, áitiúil

Tá an Conradh, atá ag South East Broadcasting faoi láthair atá ag craoladh mar WLR FM, le dul in éag ar an 7 Meán Fómhair 2023.

 • Contae an Chláir: Seirbhís raidió leathanfhormáide, áitiúil
  Tá an Conradh, atá ag Clare Community Radio Holdings Plc faoi láthair atá ag craoladh mar Clare FM, le dul in éag ar an 9 Meán Fómhair 2023.
 • Contae Thiobraid Árann: Seirbhís raidió leathanfhormáide, áitiúil
  Tá an Conradh, atá ag County Tipperary Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Tipp FM, le dul in éag ar an 19 Samhain 2023.
 • Cathair agus Contae Chorcaí: Seirbhís raidió áitiúil, cheolbhunaithe
  Tá an Conradh, atá ag Siteridge Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Red FM, le dul in éag ar an 15 Eanáir 2024.

Connachta-Ulaidh

 • Contae Mhaigh Eo: Seirbhís raidió leathanfhormáide, áitiúil
  Tá an Conradh, atá ag County Mayo Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Midwest Radio, le dul in éag ar an 23 Iúil 2023.
 • Cathair agus Contae na Gaillimhe: Seirbhís raidió leathanfhormáide, áitiúil
  Tá an Conradh, atá ag Western Community Broadcasting Services Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Galway Bay FM, le dul in éag ar an 17 Lúnasa 2023.
 • Contaetha an Chabháin, Mhuineacháin, an Longfoirt, Ros Comáin agus Liatroim Theas: dhá sheirbhís le feidhmiú faoi chonradh aonair, mar seo a leanas:
  1. Contae an Chabháin agus Contae Mhuineacháin: Seirbhís raidió leathanfhormáide, áitiúil
  2. Contae an Longfoirt, Contae Ros Comáin agus Liatroim Theas: Seirbhís raidió leathanfhormáide, áitiúil

Tá an Conradh, atá ag Midland Radio Group Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Shannonside/Northern Sound, le dul in éag ar an 15 Deireadh Fómhair 2023.

Laighin, seachas Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath

 • Contae Lú agus Contae na Mí: Seirbhís raidió leathanfhormáide, áitiúil
  Tá an Conradh, atá ag Independent Broadcasting Corporation Limited faoi láthair atá ag craoladh mar LMFM, le dul in éag ar an 27 Lúnasa 2023.
 • Contae Loch Garman: Seirbhís raidió leathanfhormáide, áitiúil
  Tá an Conradh, atá ag S.E.R.B Limited* faoi láthair atá ag craoladh mar South East Radio, le dul in éag ar an 15 Deireadh Fómhair 2023.
 • Contae Chill Mhantáin: Seirbhís raidió leathanfhormáide, áitiúil
  Tá an Conradh, atá ag East Coast Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar East Coast FM, le dul in éag ar an 25 Deireadh Fómhair 2023.
 • Contae Chill Dara: Seirbhís raidió leathanfhormáide, áitiúil
  Tá an Conradh, atá ag Country Kildare FM Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar KFM, le dul in éag ar an 16 Eanáir 2024.

Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath

 • Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath: Seirbhís cheolbhunaithe (1): Sprioc-lucht Éisteachta daoine 15-34 bliain d’aois
  Tá an Conradh, atá ag Capital Radio Productions Limited faoi láthair atá ag craoladh mar FM104, le dul in éag ar an 30 Deireadh Fómhair 2023.
 • Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath: Seirbhís cheolbhunaithe (2): Sprioc-lucht Éisteachta daoine 25-44 bliain d’aois
  Tá an Conradh, atá ag Bauer Media Audio Ireland Ltd* faoi láthair atá ag craoladh mar 98FM, le dul in éag ar an 31 Deireadh Fómhair 2023.

Féadann an Coiste um Dheonú Conarthaí an próiseas mear a ghairm nuair nach mbíonn aon léiriú spéise déanta le dea-intinn i gcomhair na seirbhíse craolacháin fuaime ach amháin ón gconraitheoir a bhfuil an conradh aige faoi láthair.  Tar éis don Choiste glao poiblí ar léiriú intinne a dhéanamh ar an 30 Meitheamh 2022, mheas an Choiste gur comhlíonadh na coinníollacha le haghaidh gach ceann de na seirbhísí craolacháin thuasluaite agus chinn sé próiseas mear a ghairm le haghaidh gach seirbhís.

Chuir Údarás Craolacháin na hÉireann fógra ar a shuíomh gréasáin agus isteach sa phreas náisiúnta inniu, ag cur a rúin in iúl chun an próiseas ceadúnaithe mear a ghairm i dtaca leis na seirbhísí thuas. Is féidir le aon duine, ach amháin an duine a bhfuil an conradh aige faoi láthair, aighneacht a dhéanamh chuig Údarás Craolacháin na hÉireann ag maíomh go bhfuil sé de rún aige iarratas a chur isteach maidir le bronnadh conartha. Ní mór go gcuirfear éarlais €20,000 isteach leis a leithéid de léiriú spéise do gach conradh craolacháin fuaime.

D’ullmhaigh an BAI Treoir ar Léirithe Intinne agus foirm Léirithe Intinne do gach conradh craolacháin fuaime atá curtha ar fáil ar shuíomh gréasáin an BAI, d’aon pháirtí leasmhar chun a gcuid aighneachtaí a dhéanamh.  Ní mór go gcuirfear Foirmeacha Léirithe Intinne comhlánaithe agus an éarlais isteach agus go bhfaighidh an BAI é faoi 12 meán lae ar an 20 Deireadh Fómhair 2022.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil: Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-9881837.

_________________________________________________________________________________

* Ceartúchán: Maidir leis an bhfógra poiblí a d’iarr léirithe intinne ar an 30 Meitheamh 2022, bhí Corrmuda Limited liostaithe go míchruinn mar shealbhóir reatha an chonartha do South East Radio agus bhí Radio Two Thousand Limited liostaithe go míchruinn mar shealbhóir reatha an chonartha do 98FM.  Is é sealbhóir reatha an chonartha do South East Radio ná S.E.R.B. Radio Limited agus is é Bauer Media Audio Ireland Limited an sealbhóir reatha do 98FM.