Nuashonrú maidir le Ceadúnú: Seirbhís Náisiúnta Leathanfhormáide & Seirbhís Réigiúnach atá faoi Thionchar Ceol Óige

Inniu, an 26 Meán Fómhair, dheimhnigh Údarás Craolacháin na hÉireann go bhfuarthas togra mear amháin ón sealbhóir maidir le gach ceann de na seirbhísí seo a leanas:

  • Seirbhís Náisiúnta Leathanfhormáide, agus
  • Seirbhís Réigiúnach atá faoi thionchar Ceol Óige, atá ag freastal ar Iardheisceart na tíre..

Chuir an Coiste Bronnta Conarthaí tús le próiseas mear iarratais i ndiaidh léiriú spéise a fháil ó gach duine de na sealbhóirí an 12 Aibreán seo chuaigh thart. Déanfaidh an BAI athbhreithniú ar na haighneachtaí lena chinntiú go bhfuil an t-eolas ar fad arna iarradh faighte. Ar an bpróiseas ceadúnaithe a thabhairt chun críche, cuirfear na haighneachtaí ar fáil go poiblí.

Nóta:
Tá an conradh don tSeirbhís Náisiúnta Leathanfhormáide á shealbhú faoi láthair ag Radio Ireland Limited, atá i mbun craolacháin mar Today FM. Tá an conradh seo in ainm is dul in éag an 16 Márta 2017.

  • Tá an conradh don tSeirbhís Réigiúnach atá faoi thionchar Ceol Óige á shealbhú faoi láthair ag Spin South West Limited, atá i mbun craolacháin mar Spin South West. Tá an conradh seo in ainm is dul in éag an 28 Meitheamh 2017.

-CRÍOCH-