Nuashonrú maidir le Ceadúnú Raidió

I mBealtaine 2016, d’eisigh Coiste Bronnta Conarthaí an BAI fógra poiblí inar fógraíodh go bhfuil sé beartaithe acu an próiseas mear ceadúnaithe a ghairm do na seirbhísí craolacháin fuaime a leanas, i gcomhréir le halt 67(3) den Acht Craolacháin, 2009:

  • Seirbhís Náisiúnta Leathanfhormáide,
  • Seirbhís Réigiúnach atá faoi thionchar Ceol Óige, a fhreastalaíonn ar Iardheisceart na tíre, agus
  • Seirbhís Áitiúil Leathanfhormáide le haghaidh Chathair agus Chontae Luimnigh.

Luadh san fhógra poiblí go raibh ar aon duine, seachas sealbhóir an chonartha, ar spéis leo seirbhís a sholáthar in aon cheann de na limistéir saincheadúnais a chur in iúl i scríbhinn gur mhian leis/léi iarratas a dhéanamh ar bhronnadh an chonartha (“Léiriú Intinne”) faoin spriocdháta a luaitear.   Ní bhfuair an BAI aon Léiriú Intinne ó aon duine d’aon cheann de na conarthaí a fógraíodh.

Ag a gcruinniú an 28 Meitheamh seo chuaigh thart, rinne an Coiste Bronnta Conarthaí an próiseas mear iarratais a dhaingniú do na seirbhísí thuas. Tabharfar cuireadh anois do shealbhóirí na gconarthaí, a dtugtar sonraí breise orthu thíos, chun togra mear a chur faoi bhráid an BAI ar a ndéanfaidh an Coiste Bronnta Conarthaí breithniú in am agus i dtráth.

Nóta

  • Tá an conradh don tSeirbhís Náisiúnta Leathanfhormáide á shealbhú faoi láthair ag Radio Ireland Limited, atá i mbun craolacháin mar Today FM. Tá an conradh seo in ainm is dul in éag an 16 Márta 2017.
  • Tá an conradh don tSeirbhís Réigiúnach atá faoi thionchar Ceol Óige á shealbhú faoi láthair ag Spin South West Limited, atá i mbun craolacháin mar Spin South West. Tá an conradh seo in ainm is dul in éag an 28 Meitheamh 2017.
  • Tá an conradh don tSeirbhís Áitiúil Leathanfhormáid do Chathair agus do Chontae Luimnigh á shealbhú faoi láthair ag Treaty Radio Limited, atá i mbun craolacháin mar Limerick’s Live 95FM. Tá an conradh seo in ainm is dul in éag an 23 Deireadh Fómhair 2017.

-CRÍOCH-