Nuashonrú maidir le Ceadúnú Raidió: Seirbhísí Raidió Pobail

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (“an BAI”) inniu, an 9 Meán Fómhair, go bhfuarthas na hiarratais a leanas ar thrí sheirbhís chraolacháin fuaime pobail, a fhreastalaíonn ar phobail i mBaile Átha Cliath Thoir Thuaidh, Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh agus Baile Átha Cliath Theas. D’fhógair an BAI na trí sheirbhís i Meitheamh seo chuaigh thart.

Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh

Fuarthas iarratas ó Chomharchumann Cumarsáide Pobail Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh Teoranta, a chraolann mar Near FM, ar sheirbhís raidió craolacháin fuaime pobail, a fhreastalaíonn ar phobal Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh.  Oibríonn Near FM seirbhís phobail 10 mbliana faoi láthair atá le dul in éag an 20 Meitheamh 2017.

Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh  

Fuarthas iarratas ó Chomharchumann Craolacháin Phobail Bhaile Átha Cliath 15 Teoranta, a chraolann mar 92.5 Phoenix FM, ar sheirbhís raidió craolacháin fuaime pobail, a fhreastalaíonn ar phobal Bhaile Átha Cliath Thiar Thuaidh.  Oibríonn 92.5 Phoenix FM seirbhís chraolacháin fuaime pobail 10 mbliana faoi láthair atá le dul in éag an 30 Meitheamh 2017.

Baile Átha Cliath Theas  

Fuarthas iarratas ó Chomharchumann Craolacháin Áitiúil Bhaile Átha Cliath Theas Teoranta, a chraolann mar Dublin South FM, ar chraolachán fuaime pobail, a fhreastalaíonn ar phobal Bhaile Átha Cliath Theas. Oibríonn Dublin South FM seirbhís raidió chraolacháin fuaime pobail 10 mbliana faoi láthair atá le dul in éag an 20 Meitheamh 2017.

Déanfaidh an BAI athbhreithniú anois ar iarratais lena chinntiú go bhfuarthas an fhaisnéis go léir a iarradh sa Treoir maidir le hAighneachtaí agus go bhfuil na hiarratais bailí. Ar chríochnú an athbhreithnithe seo, cuirfear na hiarratais ar fáil go poiblí.

CRÍOCH