Nuashonrú Maidir le Ceadúnú Raidió: Seirbhísí Raidió Pobail

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann  (“BAI”) inniu (2 Lúnasa 2017), go bhfuarthas na hiarratais seo a leanas ar thrí sheirbhís chraolacháin fuaime pobail, a fhreastalaíonn ar phobail in Iardheisceart Thiobraid  Árainn , in Iardheisceart  an Chláir,in Eochaill agus sa cheantar  mórthimpeall, agus seirbhís raidió comhleasa pobail amháin a fhreastalaíonn ar phobal chathair Chorcaí. D’fhógair an BAI  na ceithre seirbhís i Mí Bealtaine seo a chuaigh thart.

Iardheisceart Thiobraid Árann – Tiobraid Árann, Caiseal agus an Ceantar Mórthimpeall

Fuarthas iarratas ó Chomharchumann Raidió Teoranta Iardheisceart Thiobraid Árann, a chraolann mar sheirbhís Raidió Lár-iarthar Thiobraid Árann, ar sheirbhís raidió craolacháin fuaime pobail, a fhreastalaíonn ar phobal Thiobraid Árann, ar phobal Chaiseal agus ar an gceantar mórthimpeall. Oibríonn Raidió Lár-iarthar Thiobraid Árann seirbhís phobail 10 mbliana, atá ag dul in éag ar 31 Iúil 2018.

Iardheisceart an Chláir- Leathinis Cheann Léime taobh thiar de Chill Rois agus An Dún Beag

Fuarthas iarratas ó Chomharchumann Raidió Teoranta Iardheisceart an Chláir faoi theorainn ráthaíochta, a chraolann mar Raidió Corca  Baiscinn, ar sheirbhís raidió craolacháin fuaime pobail, a fhreastalaíonn ar phobal Chinn Léime, ar an taobh thiar de Chill Rois agus ar  an Dún Beag. Oibríonn Raidió Corca Baiscinn seirbhís phobail 10 mbliana, atá ag dul in éag 31 Iúil 2018.

Eochaill agus an Ceantar Mórthimpeall

Fuarthas iarratas ó Chomhlacht  Cumarsáide Teoranta Eochaille,  faoi Theorainn Ráthaíochta, a chraolann mar Raidió Pobail Eochaille, ar sheirbhís raidió craolacháin fuaime pobail, a fhreastalaíonn ar phobal Eochaille agus ar an gceantar mórthimpeall. Oibríonn Raidió Pobail Eochaille seirbhís phobail 10 mbliana, atá ag dul in éag 20 Deireadh Fómhair 2018.

Cathair Chorcaí- Seirbhís  Comhleasa Pobail

Fuarthas iarratas ó Cork New Life Media, a chraolann mar Life FM, mar raidió comhleasa pobail, a fhreastalaíonn ar phobal Críostaí Chathair Chorcaí. Oibríonn Life FM seirbhís comhleasa pobail 10 mbliana, atá ag dul in éag 31 Iúil 2018.

Déanfaidh an BAI athbhreithniú ar na hiarratais lena  chinntiú go bhfuarthas an fhaisnéis go léir atá riachtanach de réir an Treoir Maidir le hAighneachtaí agus go bhfuil na hiarratais bailí. Ar chríochnú na hathbhreithnithe seo, cuirfear na hiarratais ar fáil go poiblí.

CRÍOCH