Nuashonrú maidir le Ceadúnú Raidió: Seirbhísí Raidió Pobail

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (“an BAI”) inniu, an 26 Deireadh Fómhair, go bhfuarthas na hiarratais a leanas ar dhá sheirbhís chraolacháin fuaime pobail, a fhreastalaíonn ar phobail i gCaisleán an Bharraigh agus ar Chonamara Thiar Thuaidh. D’fhógair an BAI an dá sheirbhís in Iúil seo chuaigh thart.

Caisleán an Bharraigh

Fuarthas iarratas ó Community Radio Castlebar FM Limited, a chraolann mar CRCfm 102.9, ar sheirbhís raidió craolacháin fuaime pobail, a fhreastalaíonn ar phobal Chaisleán an Bharraigh agus ar a Phurláin. Oibríonn Community Radio Castlebar seirbhís phobail 10 mbliana faoi láthair atá le dul in éag an 20 Meitheamh 2017.

Conamara Thiar Thuaidh

Fuarthas iarratas ó Connemara Community Radio Limited, a chraolann mar Connemara Community Radio, ar sheirbhís raidió craolacháin fuaime pobail, a fhreastalaíonn ar phobal tíreolaíochta Chonamara Thiar Thuaidh. Oibríonn Connemara Community Radio seirbhís raidió craolacháin fuaime pobail 10 mbliana faoi láthair atá le dul in éag an 20 Meitheamh 2017.

Déanfaidh an BAI athbhreithniú anois ar iarratais lena chinntiú go bhfuarthas an fhaisnéis go léir a iarradh sa Treoir maidir le hAighneachtaí agus go bhfuil na hiarratais bailí. Ar chríochnú an athbhreithnithe seo, cuirfear na hiarratais ar fáil go poiblí.

CRÍOCH