Nuashonrú faoi Cheadúnú Raidió: Seirbhísí Raidió Pobail

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (“BAI”) inniu, an 26 Lúnasa, go bhfuarthas na hiarratais seo a leanas le haghaidh seirbhísí craolacháin fuaime raidió ar mhaithe le leas an phobail, atá ag freastal ar phobail mac léinn i ngach ceann de na cathracha seo a leanas, Cathair Chorcaí, Cathair na Gaillimhe agus Cathair Luimnigh. D’fhógair BAI na trí sheirbhís sin i mí na Bealtaine seo caite.

Cathair Chorcaí

Fuarthas iarratas ó Student Facilities and Services (UCC) Ltd, atá ag craoladh mar UCC 98.3FM agus ag freastal ar phobail mac léinn i gCathair Chorcaí, le haghaidh seirbhís raidió leasa pobail. Tá seirbhís leasa pobail 10 mbliana á fheidhmiú faoi láthair ag UCC 98.3FM atá le dul in éag ar an 20 Meitheamh 2017.

Cathair na Gaillimhe

Fuarthas iarratas ó College Campus Radio Ltd, atá ag craoladh mar Flirt FM agus atá ag freastal ar phobail mac léinn i gCathair na Gaillimhe, le haghaidh seirbhís raidió leasa pobail. Tá seirbhís leasa pobail 10 mbliana á fheidhmiú faoi láthair ag College Campus Radio Ltd atá le dul in éag ar an 20 Meitheamh, 2017

Cathair Luimnigh

Fuarthas iarratas ó Choláiste Mhuire Gan Smál, atá ag craoladh mar Wired FM, agus atá ag freastal ar phobail mac léinn i gCathair Luimnigh, le haghaidh seirbhís raidió leasa pobail. Tá seirbhís leasa pobail 10 mbliana á fheidhmiú faoi láthair ag Wired FM atá le dul in éag ar an 20 Meitheamh 2017.

Déanfaidh an BAI athbhreithniú anois ar na hiarratais lena áirithiú go bhfuil gach eolas a iarradh sa Treoir le haghaidh Aighneachtaí faighte agus go bhfuil na hiarratais bailí.  Nuair a bheidh an athbhreithniú sin déanta cuirfear na hiarratais ar fáil don phobal.

CRÍOCH