Nuashonrú ar Cheadúnú Raidió Trachtála: Seirbhísí Réigiúnacha Craolacháin Fuaimeanna atá bunaithe ar ceol

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu, Dé Mháirt 26ú Feabhra 2019, go bhfuarthas iarratais do chonradh singil craolacháin fuaime a bhaint amach d’fhonn an dá sheirbhís craolacháin fuaime a sholáthar ar an mbanda FM. Fógraíodh na seirbhísí ar an 21ú Samhain 2018.

• Seirbhís Réigiúnach Craolacháin Fuaime atá bunaithe ar ceol (don óige) don iarthuaisceart – (Sna contaetha seo: Dún na nGall, Liatroim, Sligeach, Maigh Eo, An Longfort, Ros Comáin agus Gaillimh)

• Seirbhís Réigiúnach Craolacháin Fuaime atá bunaithe ar ceol (don óige) don oirthuaisceart & do lár na tíre – (An Lú, An Mhí, An Cabhán, Muineachán, Cill Dara, Laois Thoir Thuaidh, Uíbh Fhailí agus an Iarmhí).

Fuarthas iarratas amháin do gach aon de na seirbhísí thuas ó Wilton Radio Limited, ag trádáil mar iRadio. Tá na seirbhísí i mbun ghnó faoi láthair ag iRadio Limited agus iRadio North East and Midlands Limited de réir dhá chonradh fuaime éagsúil a rachfar as feidhm ag an 31ú Nollaig 2019. Is fochomhlachtaí do Wilton Radio Limited iad iRadio Limited agus iRadio North East and Midlands Limited.

Athbhreithneoidh an BAI na hiarratais chun chinntiú go bhfuarthas gach rud atá sna Treoir le haghaidh Aighneachtaí agus go bhfuil na hiarratais bailí. Nuair a bheidh an athbhreithniú sin críochnaithe, cuirfear na hiarratais seo ar fáil.

CRÍOCH