Nuashonraíonn an BAI na Rialacha Rochtana

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) Rialacha Rochtana nuashonraithe an BAI inniu, atá in ainm is an tuiscint agus an taitneamh a bhaintear as cláir a chur chun cinn i measc daoine atá bodhar nó ar a bhfuil mallachar éisteachta, daoine atá dall nó caoch agus daoine a bhfuil mallachar éisteachta orthu agus atá caoch.

Baineann na Rialacha Rochtana le craoltóirí laistigh de dhlínse na hÉireann agus sonraítear iontu spriocanna aonair fotheidealaithe, Teanga Chomharthaíochta na hÉireann agus Reacaireachta le haghaidh gach seirbhíse, faoi mar is cuí. Áirítear leis na Rialacha Rochtana nuashonraithe spriocanna a sholáthar do líon méadaitheach seirbhísí, is iad siúd go sonrach UTV Ireland, Irish TV agus Oireachtas TV.

Ag trácht dó ar fhoilsiú na Rialacha nuashonraithe, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe an méid a leanas: “Leagtar amach sna Rialacha leasaithe príomhspriocanna le haghaidh líon mór craoltóirí a n-eascróidh fáil mhéadaithe ar sheirbhísí cúnta le haghaidh breathnóirí as. De réir mar a dhruideann athbhreithniú reachtúil na Rialacha linn go luath in 2017, táimid ag tnúth le hidirchaidreamh leanúnach a dhéanamh le craoltóirí agus le húsáideoirí seirbhíse chun tacú le baint amach spriocanna.”

Is féidir teacht ar thuilleadh eolais faoi na Rialacha Rochtana ar láithreán gréasáin an BAI anseo.