Sórtáil

Scag

Gach Foilseacháin

Publication Date Category
Tábla Ríofa Tobhaigh do Thobhach Iarbhír 2022 2023/11/29
Tábla Ríofa Tobhaigh do Thobhach Measta 2023 2023/11/29 Tobhach
Tuarascáil maidir le Bailiú Sonraí i leith na Gaeilge Feabhra 2023 2023/08/11
Scéim Tacaíochta 2023 don Chraolachán Pobail 2023/08/10 Maoiniú
Scéim Tacaíochta um Sheirbhísí Sealadacha Raidió: Foirm Iarratais 2023/08/10 Maoiniú
Scéim Tacaíochta um Sheirbhísí Sealadacha Raidió: Leabhrán Eolais 2023/08/10 Maoiniú
Scéim Tacaíochta 2023 don Chraolachán Pobail 2023/05/02 Foirmeacha Maoiniú
Fuaim agus Fís 4: Foirm Iarratais Babhta 49 2023/04/20 Fuaim & Fís
Fuaim & Fís 4: Treoir d'Iarratasóirí Babhta 49 2023/04/20 Fuaim & Fís
Bainisteoir Saoráidí agus TFC Ardoifigeach Feidhmiúcháin: Cur Síos ar an Ról Folúntas 2023/04/17 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Stiúrthóir Cumarsáide agus Gnóthaí Poiblí: Cur Síos ar an Ról 2023/04/17 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
CREAT INNIÚLACHTA 2023/04/17 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Foirm Inniúlachtaí – Stiúrthóir Cumarsáide agus Caidrimh Phoiblí 2023/04/17 Foirmeacha
Athbhreithniú Reachtúil ar Chóid agus Rialacha an BAI 2023/04/13 Cóid / Beartas Craolacháin
Tuarascáil Reachtúil Athbhreithniú ar Rialacha Rochtana an BAI 2023/04/13 Cóid / Beartas Craolacháin
Rialacha Clárúcháin do Sholáthraithe Seirbhíse Meán 2023 2023/03/31
Treoirlínte le haghaidh an Phróisis Chlárúcháin do sholáthraithe seirbhíse meán 2023 2023/03/31
VOD Notification Form 2023/03/15
Eolas maidir le Seirbhís Meán Closamhairc Ar éileamh 2023/03/14
Stiúrthóir Cumarsáide agus Gnóthaí Poiblí Grád Príomhoifigigh (PO) 2023/03/08
GAP 2023/03/08
Foirm na bPríomhinniúlachtaí 2023/03/08 Foirmeacha
Foirm Inniúlachtaí 2023/02/27 Foirmeacha
Ardoifigigh Feidhmiúcháin: Cur Síos ar an Ról 2023/02/22 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Cuntasóir: Cur Síos ar an Ról 2023/02/22 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Foirm Inniúlachtaí – Príomhoide Cúnta 2023/02/22 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Cheann na nDaoine agus na Forbartha Eagraíochtúla Phríomhoifigigh Chúnta: Cur Síos ar an Ról 2023/02/22 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Ceadúnais Shealadacha - Feabhra 2023 2023/02/20 Ceadúnú
Broadcasting Complaints Decisions February 2023 2023/02/16
IPSOS Céim 1 Tuarascáil Taighde: Raidió Gaeilge don Óige 2023/02/15 Taighde
Bricolage Céim 2 Tuarascáil Taighde: Raidió Gaeilge don Óige 2023/02/15 Taighde
S&V Tuarascálacha Éagsúlachta Clár Staitisticí Babhta 46 2023/02/15 Fuaim & Fís
JNLR Radio Listenership Press Release January 2022 - December 2022 2023/02/09
Gluais Media Literacy Ireland 2023/02/07 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
COISTE COMHAIRLEACH DON GHAEILGE: TUAIRISC 2022 2023/02/07 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Foirm Inniúlachtaí 2023/02/03 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Bainisteoir Daoine agus Forbartha Eagraíochtúla Ardoifigeach Feidhmiúcháin Cur Síos ar an Ról 2023/02/03 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Ceann Rialachais Príomhoidí Cúnta (2) Cur Síos ar an Ról 2023/02/03 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Cuntasóir Grád I Cur Síos ar an Ról 2023/02/03 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Stiúrthóir ar Dhaoine agus Fhorbairt Eagraíochtúla Grád Príomhoifigigh (PO) Cur Síos ar an Ról 2023/01/08
Foirm Inniúlachtaí 2023/01/08 Foirmeacha
Foirm Iarratais an BAI do Mhaoiniú Urraíochta Bhliantúil 2022/11/17 Foirmeacha Maoiniú
SCÉIM URRAÍOCHTA AN BAI TREOIR D’IARRATASÓIRÍ 2022/11/17 Maoiniú
Athbhreithniú ar Chóid agus ar Rialacha Údarás Craolacháin na hÉireann Gairm Phoiblí Tuairimí agus Breathnuithe 2022/11/17 Cóid / Beartas Craolacháin
JNLR 2022 2022/11/10 JNLR Taighde
SV4_Babhta 48_Treoir Raidió & Teilifís Pobail 2022/10/26 Fuaim & Fís Maoiniú
SV4_Babhta 48_Foirm Iarratais Raidió & Teilifís Pobail 2022/10/26 Foirmeacha Fuaim & Fís Maoiniú
SV4_Babhta47_Foirm Iarratais 2022/10/25 Foirmeacha Fuaim & Fís
SV4_Babhta47_Treoir 2022/10/25 Fuaim & Fís
Íocaíochtaí Tráthúla déanta ag eagraíochtaí san Earnáil Phoiblí 2022/10/11 Treoracha / Leabhráin Faisnéise BAI
Tuarascáil Bhliantúil 2021 2022/10/10 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Seirbhísí Sealadacha - Deireadh Fómhair 2022 2022/10/10 Ceadúnú
Deireadh Fómhair Ghearáin Chraolacháin Cinntí 2022/10/05
Treoir Tháscach ar Aighneachtaí 2022/10/03
Treoir do Léirithe Intinne - Chontaetha an Chabháin & Muineacháin agus Chontaetha an Longfoirt, Ros Comáin agus Liatroma Theas 2022/09/22
Léiriú Intinne - Contae Chill Dara 2022/09/22
Léiriú Intinne - Cathair agus Contae Chorcaí 2022/09/22
Léiriú Intinne - Contae Thiobraid Árann 2022/09/22
Léiriú Intinne - Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath: Seirbhís ceoil 25 - 44 2022/09/22
Léiriú Intinne - Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath: Seirbhís ceoil 15 - 34 2022/09/22
Léiriú Intinne - Contae Chill Mhantáin 2022/09/22
Léiriú Intinne - Chontaetha an Longfoirt, Contae Ros Comáin agus Liatroim Theas Leathanfhormáid 2022/09/22
Léiriú Intinne - Chontaetha an Chabháin agus Contae Mhuineacháin 2022/09/22
Léiriú Intinne - Contae Loch Garman 2022/09/22
Léiriú Intinne - Contae an Chláir 2022/09/22
Léiriú Intinne - Cathair agus Contae Phort Láirge 2022/09/22
Léiriú Intinne - Contae Lú agus Contae na Mí 2022/09/22
Léiriú Intinne - Cathair agus Contae na Gaillimhe 2022/09/22
Léiriú Intinne - Contae Mhaigh Eo 2022/09/22
Treoir do Léirithe Intinne - Chontae Chill Dara 2022/09/22
Treoir do Léirithe Intinne - Chathair Agus Contae Chorcaí 2022/09/22
Treoir do Léirithe Intinne - Chontae Thiobraid Árann 2022/09/22
Treoir do Léirithe Intinne - Chathair agus Contae Bhaile Átha Cliath (25-44 Bliain D'Aois) 2022/09/22
Treoir do Léirithe Intinne - Chathair agus Contae Bhaile Átha Cliath (15-34 Bliain D'Aois) 2022/09/22
Treoir do Léirithe Intinne - Chontae Chill Mhantáin 2022/09/22
Treoir do Léirithe Intinne - Chontae Loch Garman 2022/09/22
Treoir do Léirithe Intinne - Chontae an Chláir 2022/09/22
Treoir Do Léirithe Intinne - Chathair agus Contae Phort Láirge 2022/09/22
Treoir Do Léirithe Intinne - Chontae Lú Agus Contae Na Mí 2022/09/22
Treoir Do Léirithe Intinne - Chathair agus Contae na Gaillimhe 2022/09/22
Treoir Do Léirithe Intinne - Chontae Mhaigh Eo 2022/09/22
Fuaim &Fís: Babhta 43 Liosta na bhFeidhmchlár rathúil 2022/08/10 Fuaim & Fís Maoiniú
Fuaim agus Fís 4 – Babhta 46 Foirm Iarratais 2022/07/27 Foirmeacha Fuaim & Fís
Fuaim & Fís 4 Babhta 46 TREOIR d’IARRATASÓIRÍ 2022/07/27 Fuaim & Fís Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Complaints Doc July 2022/07/20
Fuaim & Fís Babhta 40 2022/06/09
Iarratais ar Shaoráil Faisnéise 2021 2022/06/09
ILAC Report 2021 2022/06/09
Fuaim & Fís Babhta 42 2022/06/09
Fuaim & Fís Babhta 40 2022/06/09
Fuaim agus Fís 4 – Babhta 45 Foirm Iarratais 2022/06/01 Foirmeacha Fuaim & Fís
TREOIR d’IARRATASÓIRÍ S&V4 SCÉIM UM MAOINIÚ CRAOLACHÁIN 2022/06/01 Fuaim & Fís
Plean Ceadúnaithe Údarás Craolacháin na hÉireann le haghaidh Raidió Pobail 2022 2022/05/31
a Phlean Ceadúnaithe Raidió Tráchtála 2022/05/26 Ceadúnú
Fuaim agus Fís 4: Foirm Iarratais 2022/05/23 Fuaim & Fís
Treoir d’Iarratasóirí S&V4 Athrú Aeráide agus Gníomhú ar son na hAeráide 2022/05/23 Fuaim & Fís
Fuaim & Fís Sonraí Inscne 2022/05/10 Fuaim & Fís
TREOIR MAIDIR LE hAIGHNEACHTAÍ SOLÁTHAR SEIRBHÍS CRAOLACHÁIN FUAIME POBAIL DO BHAILE ÁTHA LUAIN AGUS DÁ PHURLÁIN 2022/05/05 Ceadúnú
Foirm Iarratais Seirbhís Craolacháin Fuaime Pobail do Bhaile Átha Luain agus a Purláin 2022/05/05 Ceadúnú Foirmeacha
SEIRBHÍS CRAOLACHÁIN FUAIME RAIDIÓ POBAIL DO BHAILE ÁTHA LUAIN AGUS DÁ PHURLÁIN Fógra Poiblí 2022/05/05 Ceadúnú
SEIRBHÍS CRAOLACHÁIN FUAIME RAIDIÓ POBAIL DO BHAILE ÁTHA CLIATH THEAS - Fógra Poiblí 2022/05/04 Ceadúnú
Foirm Iarratais Seirbhís Craolacháin Fuaime Pobail do Baile Átha Cliath Theas 2022/05/04 Ceadúnú Foirmeacha
TREOIR MAIDIR LE hAIGHNEACHTAÍ SOLÁTHAR SEIRBHÍS CRAOLACHÁIN FUAIME POBAIL DO Baile Átha Cliath Theas 2022/05/04 Ceadúnú Treoracha / Leabhráin Faisnéise BAI
Fuaim agus Fís 4 – Babhta 43 TREOIR d’IARRATASÓIRÍ 2022/04/13 Fuaim & Fís Maoiniú
Fuaim agus Fís 4 – Babhta 43 Foirm Iarratais 2022/04/13 Foirmeacha Fuaim & Fís
GUIDE TO APPLICANTS FOR INSTITUTIONAL SOUND 2022/04/12
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Aibreán 2022 2022/04/06 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Tábla Ríofa Tobhaigh do Thobhach Measta 2022 2022/03/30
Fuaim agus Fís Babhta 42 Iarratais rathúla 2022/03/23 Fuaim & Fís Maoiniú
Fuaim agus Fís Babhta 41 Iarratais rathúla 2022/03/23 Fuaim & Fís Maoiniú
Disability Access Guidlines for Community Radio 2022/03/10
Tuarascáil na bPáirtithe Leasmhara ar Phlean Gníomhaíochta Inscne an BAI 2022/03/08 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Temporary Services Application Irish 2022/02/15
Scéim Tacaíochta um Sheirbhísí Sealadacha 2022 2022/02/15
Auditing Gender Diversity Change 2022/02/15
CBSS Doiciméid 2022/02/15
RTE and Covid Diversity and Inclusion 2022/02/15
Figiúirí Éisteachta JNLR Bealtaine 2021-Nollaig 2021 2022/02/10 JNLR
DIGITAL NEWS REPORT Gender & Diversity in Ireland 2016-2021 & Internationally 2021 2022/01/20 Taighde Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Prompt Payment Return Q4 2022/01/18
Nóta Treorach Fógraíocht ar son Aidhme Polaitiúla 2021/12/20 Cóid / Beartas Craolacháin
Broadcasting Complaints Decisions December 2022 2021/12/15 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Plean Gníomhaíochta BAI 2021-2022 DUALGAS EARNÁLA POIBLÍ 2021/11/30 Cóid / Beartas Craolacháin
Beartas um Fhoghlaim agus Forbairt Earnála 2021/11/30
Liosta na nIarratasóirí ar éirigh leo, Babhta S&V 40 (Béarla) 2021/11/18 Fuaim & Fís
Liosta measúnóirí, Babhta S&V 40 (Béarla) 2021/11/18 Fuaim & Fís
Tábla Ríofa Tobhach Meastachán 2021 2021/11/18 Maoiniú Tobhach
Tábla Ríofa Tobhaigh Fíorchostas 2020 2021/11/18 Maoiniú Tobhach
RÁITEAS TEICNIÚIL ILGHNÉITHEACH M45 – TREOIR D’IARRATASÓIRÍ 2021/11/17 Maoiniú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Foirm Iarratais an BAI do Mhaoiniú Urraíochta Bhliantúi 2021/11/17 Foirmeacha Maoiniú
MAOINIÚ URRAÍOCHTA AN BAI – TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA 2021/11/17 Maoiniú Treoracha / Leabhráin Faisnéise BAI
SCÉIM URRAÍOCHTA AN BAI TREOIR D’IARRATASÓIRÍ 2021/11/17 Maoiniú
Beartas um Litearthacht sna Meáin 2021/11/11
Constitution of Media Literacy Ireland 2021/11/11
Dualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine 2021/11/09 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha Treoracha / Leabhráin Faisnéise BAI
Covid Check 2021/11/08
Údarad Craolacháin na hÉireann Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2021/11/08
Babhta 38 Fuaim & Fís Staitisticí Teanga 2021/11/08
Staitisticí Chlár Gaeilge agus Dátheangach – F&F Babhta 38 2021/11/04
Covid Check 2021/11/04
Coiste Comhairleach Don Ghaeilge: Tuairisc 2020 2021/11/04
BAI Report on Ownership and Control of Media Businesses in Ireland 2012-2014 2021/11/04
An Iolracht sna Meáin: Beartas an BAI 2019 2021/11/04
Beártas an BAI Maidir Le Rialú agus Úinéireacht 2021/11/04
Fuaim agus Fís 4 – Babhta 42 Treoir 2021/11/02 Fuaim & Fís
Fuaim agus Fís 4 – Babhta 42 Foirm Iarratais 2021/11/02 Foirmeacha Fuaim & Fís
Íocaíochtaí Tráthúla déanta ag eagraíochtaí san Earnáil Phoiblí - Q3 2021/10/12 Maoiniú Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Beartas Foghlama agus Forbartha Earnála an BAI 2021/10/07
BAI Tuarascáil Bhliantúil 2020 2021/10/07 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
September Complaints Publication 2021/09/29 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
RTÉ and Covid 19 Diversity and Inclusion and meeting public needs 2021/08/27
Digital News Report Infographic - GA 2021/07/13
Complaints Publication July 2021/07/07
Complaints Publication July 2021/07/07
SV4 Round 40 Treoir 2021/06/25 Fuaim & Fís
SV4 Babhta 40 Foirmlarratais 2021/06/25 Fuaim & Fís
R38 Assessors 2021/06/25 Fuaim & Fís
Duais Aiste BAI / Scoil Dlí na Tríonóide 2021: Charlotte Petrasch 2021/06/24 Taighde
Compliance Committee Bios 2021/06/24
Contract Award Committee Bios 2021/06/24
Digital News Report 2021 2021/06/23 Taighde
Bheartas Meán Pobail 2021/06/18 Cóid / Beartas Craolacháin
Section 71 Holders 2021/06/04
Tionscadail Maoinithe ag S&V4 Babhta 38 2021/05/31 Fuaim & Fís
Údarás Craolacháin na hÉireann Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2021/05/20 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
COISTE COMHAIRLEACH DON GHAEILGE TUAIRISC 2020 2021/05/18 Tuarasáil Bhliantúil
COISTE COMHAIRLEACH DON GHAEILGE TUAIRISC 2019 2021/05/18 Tuarasáil Bhliantúil
Authority Member Bio 2021/05/12
Iarratais um Shaoráil Faisnéise 2020 2021/05/12
Temporary Support Services Application Form Irish 2021/05/06
Temporary Support Services Booklet Irish 2021/05/06
CBSS Doiciméid 2021 2021/05/05
Tionscnaimh Inscne BAI Infographic 2021/04/29
S&V Round 39 Funding Decisions 2021/04/29 Fuaim & Fís Maoiniú
2021 Q1 Tuairisc um Íoc Pras 2021/04/28 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Broadcasting Act 2009_Béarla 2021/04/20
Levy Amendment Order 2020_Béarla 2021/04/19 Tobhach
Broadcasting Complaints Decisions April 2021_Béarla 2021/04/14 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Comhairliúchán ar Dhréachtbheartas um Meáin Phobail 2021/04/09 Cóid / Beartas Craolacháin
Dréachtbheartas Meán Pobail BAI (Béarla) 2021/03/18 Cóid / Beartas Craolacháin
Nuashonrú ar Phlean Gníomhaíochta na Meán Pobail 2021/03/18 Cóid / Beartas Craolacháin
Community Media Policy and Regulation for the Future (Béarla) 2021/03/18 Taighde
Taighde ar Úsáid na Gaeilge ar an Raidió – Céim a 3 John Walsh 2021/03/15 Taighde
Round 36 & 37 2021/02/25
Tionscadal Údarás Craolacháin na hÉireann um Bailiú Sonraí i leith na Gaeilge 2021/02/18 Taighde
Cinntí gearán Feabhra 2021 2021/02/17 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Téarmaí agus Coinníollacha_ Scéim Urraíochta 2021/02/03 Maoiniú
S&V_R39_Guide 2021/02/03 Fuaim & Fís Maoiniú
S&V_Round39_ApplicationForm 2021/02/03 Foirmeacha Fuaim & Fís Maoiniú
BAI Candidate Booklet_Irish 2021/02/01
Leabhrán Iarrthóra BAI 2021/01/28
Tuarascáil Reachtúil ar Thionchar Chód Údarás Craolacháin na hÉireann maidir le Cumarsáidí Tráchtála do Leana 2021/01/28 Cóid / Beartas Craolacháin
S&V4 R38 Foirm 2021/01/27 Foirmeacha Fuaim & Fís
Sound & Vision R38_Guide 2021/01/27 Foirmeacha Fuaim & Fís
BAI Strategy Statement Single Page GA 2021/01/14
Rálteas Straitéise 2021-2023 2021/01/13 Maoiniú Corparáideach
Financial Audit and Risk Committee 2021/01/06
2019 Tuarascáil Bhliantúil 2021/01/06 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
BSN RoadMap_Gaeilge 2020/12/17
Tábla Ríofa Tobhach Meastachán 2018 2020/12/09 Tobhach
Tábla Ríofa Tobhaigh Fíorchostas 2019 2020/12/09 Tobhach
Tábla Ríofa Tobhaigh Meastachán 2019 2020/12/09 Tobhach
Tábla Ríofa Tobhaigh Fíorchostas 2018 2020/12/09 Tobhach
Complaints Publication November 2020/12/02
Sponsorship Application Form_GA 2020/11/19 Maoiniú Tuarasáil Bhliantúil
JNLR Press Release November 20 2020/11/05 JNLR
Tábla Ríofa Tobhaigh Fíorchostas 2019 2020/10/29
Íocaíochtaí Tráthúla Q3 2020 2020/10/16
doiciméad comhairliúcháin 2020/10/14
Dréacht-Ráiteas Straitéise 2021-2023 an BAI 2020/10/12
Round 37 Application form 2020/09/30
Complaints Decisions Sep 20 2020/09/23
Authority Members 2020/09/21
Compliance Committee 2020/09/21
S&V_Round37_App_GA 2020/09/08 Fuaim & Fís
S&V_Round37_Guide_GA 2020/09/08 Ceadúnú Fuaim & Fís
Treoir don Lucht Éisteachta agus don Lucht Féachana maidir leis an bPróiseas Gearán agus le hÚdarás Craolacháin na hÉireann 2020 2020/08/24
Treoir don Lucht Éisteachta agus don Lucht Féachana maidir leis an bPróiseas Gearán agus le hÚdarás Craolacháin na hÉireann 2020 2020/08/24
BAI/Scoil Dlí Choláiste na Tríonóide Duais Aiste 2020 2020/08/20 Taighde
Miontuairiscí an Údaráis 25 Meitheamh 2020 (Béarla) 2020/08/14 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí an Údaráis 21 Bealtaine 2020 (Béarla) 2020/08/14 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí an Údaráis 31 Márta 2020 (Béarla) 2020/08/14 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí an Údaráis 24 Márta 2020 (Béarla) 2020/08/14 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí an Údaráis 27 Feabhra 2020 (Béarla) 2020/08/14 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí an Údaráis 23 Eanáir 2020 (Béarla) 2020/08/14 Údarás Miontuairiscí
Guide for Complainants 2020/08/10
Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe 2020/07/29 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
SV4_FoirmIarratais_CisteRaidioPobail 2020/07/06 Foirmeacha
R36 Treoir Ciste Radio Pobail 2020/07/06 Fuaim & Fís
S&V 4 FoirmIarratais_CisteRaidioPobail 2020/07/06 Foirmeacha Fuaim & Fís
DigitalNewsReport_Inforgraphic_2020 (bearla) 2020/06/16
Digital News Report_2020 (Bearla) 2020/06/16
Broadcasting Complaints Decisions June2020 2020/06/10
Scéim Tacaíochta um Sheirbhísí Sealadacha 2020 Foirm Iarratais 2020/06/04
Scéim Tacaíochta 2020 don Chraolachán Pobail de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann 2020/06/04
Assessing the Social Benefit of Community Media: A Toolkit for Community Radio 2020/05/27
Introducing a Social Benefits approach to Community Radio: A Compendium of Stories 2020/05/27
Plean Gníomhaíochta BAI um na Meáin Phobail 2020/05/25 Cóid / Beartas Craolacháin Craolachán Seirbhíse Poiblí
Scéim Tacaíochta 2020 don Chraolachán Pobail de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann 2020/05/12
Latest Broadcasting Complaints Decisions Published 2020/04/15
Sceim_SoundVision4 2020/04/08 Ceadúnú
S&V Round 34 Note to Authority 2020/04/03
List of Successful Applicants 2020/04/03
List of Assessors 2020/04/03
Ardoifigeach Feidhmiúcháin (Acmhainní Daonna) Post Sealadach Páirtaimseartha (2 Bhliain) Tuairisc ar an ról 2020/03/24
Tuarascáil Athbhreithniúcháin ar Phlean Gníomhaíochta Inscne BAI 2018 & 2019 agus Tograí i gcomhair 2020 2020/03/18 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Miontuairiscí an Údaráis 29 Deireadh Fómhair 2019 2020/02/27 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí an Údaráis Meán Fómhair 12 2019 2020/02/27 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí an Údaráis Iúil 25 2019 2020/02/27 Údarás Miontuairiscí
SPONSORSHIP SCHEME 2020 SUCCESSFUL APPLICANTS 2020/02/25
Ardoifigeach Feidhmiúcháin (Post Sealadach) Fuaim & Fís agus Oibríochtaí 2020/02/25
Ardoifigeach Feidhmiúcháin (Post Sealadach) 2020/02/25
Figiúirí JNLR is déanaí foilsithe 2020/02/06 JNLR
Latest Broadcasting Complaints Decisions Published 2020/01/30 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Íocaíochtaí Tráthúla Q4 2019 2020/01/17
Ordú Ceannaigh do €20,000 nó os a cionn do Údarás Craolacháin na hÉireann den ráithe 4 den bhliain 2019 2020/01/08 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Netflix and Binge? Exploring New Cultures of Consumption 2019/12/17 Taighde
Foirm Iarratais an BAI do Mhaoiniú Urraíochta Ilbhliantúil 2019/11/27
Foirm Iarratais an BAI do Mhaoiniú Urraíochta Bhliantúil 2019/11/27
Broadcasting Complaint Decisions 2019/11/26
BAI Sponsorship Application Form Multi-annual Funding 2019/11/26
BAI Sponsorship Application Form Annual Funding 2019/11/26 Maoiniú
SCÉIM URRAÍOCHTA AN BAI 2020 - TREOIR D’IARRATASÓIRÍ 2019/11/26 Maoiniú
CÓD CLEACHTAIS CÓIRTHRÁDÁLA: Treoir do Chraoltóirí Seirbhíse Poiblí 2019/11/21 Cóid / Beartas Craolacháin
Coiste BAI um Chomhlíonadh 2019/11/19
Tuarascáil Bhliantúil 2018 2019/11/18 Tuarasáil Bhliantúil
RÁITEAS TEICNIÚIL ILGHNÉITHEACH M45 – TREOIR D’IARRATASÓIRÍ 2019/11/14 Maoiniú
Content Provision Contract 2019/10/29
Temporary Licences - October 2019 2019/10/29
Temporary Licences - October 2019 2019/10/29
Tuarascáil um Íoc Pras / P.O. Q3 2019 2019/10/11 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
SV3 R33 Liosta na Bronnta (Béarla) 2019/10/01
Comhairliuchan Poibli - Dréacht-Fuaim Agus Fís4 2019/09/25 Fuaim & Fís Taighde
Fógra Poibí - Seirbhís Chaolacháin Fuaime Ceolbhuaithe 35-55 2019/08/02 Ceadúnú
Íocaíochtaí Tráthúla Q2 2019 2019/07/17 Maoiniú Corparáideach Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Treoirlínte an BAI i leith margaíocht do dheochanna gan alcól 2019/07/09 Cóid / Beartas Craolacháin
An Scéim um Chartlannú 2 - Foirm 2019/07/04 Foirmeacha Maoiniú
An Scéim um Chartlann 2 - Guidelines 2019/07/04 Maoiniú
Nochtadh Cosanta - Tuarasáil Bhliantúil 2019/06/28 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Aighneacht faoi Ábhar Dochrach ar Ardáin Ar Líne a Rialáil agus faoi Fheidhmiú na Treorach Athbhreithnithe um Sheirbhísí Meán Closamhairc (Béarla) 2019/06/25 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Aighneacht chuig Comhairliúchán Poiblí na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil faoi Ábhar Dochrach ar Ardáin Ar Líne a Rialáil agus faoi Fheidhmiú na Treorach Athbhreithnithe um Sheirbhísí Meán Closamhairc 2019/06/24 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
An Iolracht sna Meáin: Beartas an BAI 2019 - hAighneachtaí ón bpobal (Béarla) 2019/06/18 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
An Iolracht sna Meáin: Beartas an BAI 2019 - Thorthaí na gcomhairliúchán (Béarla) 2019/06/18 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
An Iolracht sna Meáin: Beartas an BAI 2019 2019/06/18 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Beartas an BAI Maidir Le Rialu Agus Uineireacht 2019 - Thorthaí na gcomhairliúchán (Béarla) 2019/06/18 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Beartas an BAI Maidir Le Rialu Agus Uineireacht 2019 - hAighneachtaí ón bpobal (Béarla) 2019/06/18 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Beartas an BAI Maidir Le Rialu Agus Uineireacht 2019 2019/06/18 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Thuairisc ghrafaice faisnéise Reuters (2019) - (Béarla) 2019/06/13 Taighde
Tuarascáil ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters (2019) - (Béarla) 2019/06/12 Taighde
Bainisteoir (AOF) – AVMS/BREXIT -Conradh sealadach ar théarma seasta (2 bhliain) 2019/05/09 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
JNLR Bealtaine 2019 (Béarla) 2019/05/02 JNLR
Seolann an BAI Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin 2019 2019/04/17 Maoiniú Taighde
Seolann an BAI Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin 2019 2019/04/17 Maoiniú Taighde
2019 Plean Ceadúnaithe 2019/04/17 Ceadúnú
Treoirnótaí & Treoir shonrach maidir le suíomh táirgí agus cumarsáidí tráchtála ar son bia (ar a n-áirítear bia HFSS) 2019/04/16
Tuarascáil um Íoc Pras / P.O. Q1 2019 2019/04/12
Cód an BAI maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha - Nótaí Treorach 2019/04/11
Cód an BAI maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha 2019/04/11 Cóid / Beartas Craolacháin
Treoirlínte maidir le Tuairisciú ar Olltoghcháin, Toghcháin Uachtaránachta, Seanaid, Áitiúla agus Eorpacha 2019/04/11 Cóid / Beartas Craolacháin
BAI 2018 Infographic Gaeilge 2019/03/31 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Márta 2019 (Béarla) 2019/03/21 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
HEO sa BAI: Conradh sealadach ar théarma seasta (2 Bhliain)- Achoimre 2019/03/14 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Nathanna Cainte don Raidió 2019/03/06 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2019/02/08 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
JNLR Feabhra 2019 (Béarla) 2019/02/07 JNLR
Orduithe Ceannaigh ráithe 4 2018 2019/01/29 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Rialacha Rochtana 2019 (Word) 2019/01/28 Cóid / Beartas Craolacháin
Rialacha Rochtana 2019 2019/01/28 Cóid / Beartas Craolacháin
Tuarascáil um Íoc Pras / P.O. Q4 2018 2019/01/17 Maoiniú Corparáideach
Straitéis um Sheirbhísí Craolacháin - Ráiteas maidir le torthaí (v.02) 2018/12/21
An Iolracht sna Meáin Dréachtbheartas an BAI Comhairliúchán Poiblí 2018/12/11 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha Taighde
Jurisdictional Review of plurality policies, guidelines, practices and rules 2018 (Béarla). 2018/12/11 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha Taighde
BAI Review of Ownership and Control 2018 (Béarla) 2018/12/11 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha Taighde
Dréacht-Bheartas an BAI Maidir le Rialú agus Úinéireacht 2018 2018/12/11 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha Taighde
An BAI maidir le Rialú agus Úinéireacht - Aguisín - Mínithe Reachtúla 2018/12/10 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha Taighde
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntas an BAI 2017 2018/11/22 Tuarasáil Bhliantúil
Tiibla Riofa Tobhach 2017 2018/11/08 Tobhach
Straitéis um Sheirbhísí Craolacháin 2018 - Ráiteas Maidir le Torthaí 2018/11/07 Ceadúnú Cóid / Beartas Craolacháin
Straitéis um Sheirbhísí Craolacháin 2018 2018/11/07 Ceadúnú Cóid / Beartas Craolacháin
Tras-scríbhinn an t-aisealas ón bplé comhchéime 2018/11/07 Cóid / Beartas Craolacháin
Tras-scríbhinn den seisiún C&F a cur I láthair taighde 2018/11/07 Cóid / Beartas Craolacháin
Treoir D’Iarratasóirí agus Foirm Iarratais do Scéim Urraíochta BAI 2019 2018/10/24 Maoiniú
Tuarascáil um Íoc Pras / P.O. Q3 2018 2018/10/16
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Deireadh Fómhair 2018 (Béarla) 2018/10/16 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Cód Iompair Ghnó 2018/10/16 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Orduithe Ceannaigh ráithe 3 2018 2018/10/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
SV3 R31 Liosta na Measúnóiri (Béarla) 2018/10/04 Fuaim & Fís Maoiniú
SV3 R31 Liosta na Bronnta (Béarla) 2018/10/04 Fuaim & Fís Maoiniú
Treoirlínte Teicniciuála - Scéim um Chartlannú 2 2018/10/04 Maoiniú
Treoirlínte Riail 27 maidir le Tuairisciú ar Olltoghcháin, Toghcháin Uachtaránachta, Seanaid, Áitiúla agus Eorpacha Meán 2018/09/20 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Miontuairiscí: Meitheamh 2018 (Béarla) 2018/09/07 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Bealtaine 2018 (Béarla) 2018/09/07 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Aibreán 2018 (Béarla) 2018/09/07 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Márta 2018 (Béarla) 2018/09/07 Údarás Miontuairiscí
Seirbhísí Sealadacha (Béarla) 2018/09/05 Ceadúnú
Scéim Tacaíochta don Chraolachán Pobail - Foirm Iarratais 2018/08/20 Maoiniú
Cairt um Sheirbhís Cháilíochta do Chustaiméirí Údarás Craolacháin na hÉireann 2018 2018/08/03 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
An Scéim um Chartlannú 2 - Fógra Poiblí 2018/07/30 Maoiniú
An Scéim um Chartlannú 2 - Foirm Iarratais 2018/07/30 Maoiniú
An Scéim um Chartlannú 2 - Treoir d’Iarratasóirí 2018/07/30 Maoiniú
JNLR Iúil 2018 (Béarla) 2018/07/26 JNLR
Tuarascáil um Íoc Pras / P.O. Q1 2018 2018/07/19 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil um Íoc Pras / P.O. Q2 2018 2018/07/19 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Achoimre ar Aighneachtaí Spéise 2018/07/07 Cóid / Beartas Craolacháin
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Meitheamh 2018 (Béarla) 2018/06/27 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Nochtadh Cosanta - Tuarasáil Bhliantúil (Béarla) 2018/06/26 Tuarasáil Bhliantúil
Tuarascáil ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters 2018 (Béarla) 2018/06/14 Taighde
Oifigeach Cléireachais (OC) - Conradh 12 Mhí – x 2 2018/06/13 Foirmeacha
Dréacht-Rialacha Rochtana 2018/06/13 Cóid / Beartas Craolacháin
Rialacha Rochtana Comhairliuchan 2018/06/12 Cóid / Beartas Craolacháin
Rialacha Rochtana Comhairliuchan 2018/06/12 Cóid / Beartas Craolacháin
Líosta an t-iarratasóirí a n-éireoidh leis 2018/06/12
Scéim Cartlannúcháin 2 2018/06/07 Maoiniú
Tuairisc ar Thionchar Rialacha Rochtana Údarás Craolacháin na hÉireann 2017 2018/05/16 Cóid / Beartas Craolacháin
Foirm iarratais - Dún Dealgan agus an Ceantar Máguaird (Béarla) 2018/05/01 Ceadúnú
Foirm iarratais - Chlár Chlainne Mhuiris agus an Ceantar Máguaird (Béarla) 2018/05/01 Ceadúnú
Treoirlinte Aighneachta - Dún Dealgan agus an Ceantar Máguaird (Béarla) 2018/05/01 Ceadúnú
Treoirlinte Aighneachta - Chlár Chlainne Mhuiris agus an Ceantar Máguaird (Béarla) 2018/05/01 Ceadúnú
Fógra Poiblí - Dún Dealgan agus an Ceantar Máguaird 2018/05/01 Ceadúnú
Fógra Poiblí - Chlár Chlainne Mhuiris agus an Ceantar Máguaird 2018/05/01 Ceadúnú
Miontuairiscí: Feabhra 2018 (Béarla) 2018/05/01 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Eanáir 2018 (Béarla) 2018/05/01 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Nollaig 2017 (Béarla) 2018/05/01 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Samhain 2017 (Béarla) 2018/05/01 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Deireadh Fómhair 2017 (Béarla) 2018/05/01 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Meán Fómhair 2017 (Béarla) 2018/05/01 Údarás Miontuairiscí
Údarás Cláir Oibre Márta 2018 (Béarla) 2018/05/01 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre Feabhra 2018 (Béarla) 2018/05/01 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre Eanáir 2018 (Béarla) 2018/05/01 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre Nollaig 2017 (Béarla) 2018/05/01 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre Samhain 2017 (Béarla) 2018/05/01 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre Deireadh Fómhair 2017 (Béarla) 2018/05/01 Údarás Cláir Oibre
JNLR Aibreán 2018 (Béarla) 2018/04/26 JNLR
Tábla Ríofa Tobhach Meastachán 2017 2018/04/26 Tobhach
Tábla Ríofa Tobhach Meastachán 2018 2018/04/25 Tobhach
Orduithe Ceannaigh ráithe 1 2018 2018/04/25 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Plean Gníomhaíochta Inscne an BAI 2018/04/24 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Suirbhé Mediatique (BSS - béarla) 2018/04/24 Cóid / Beartas Craolacháin Taighde
Tuarascáil Mediatique (BSS - béarla) 2018/04/24 Cóid / Beartas Craolacháin Taighde
Aighneachtaí Spéise (BSS) 2018/04/24 Cóid / Beartas Craolacháin Taighde
Dréachtstraitéis um Sheirbhísí Craolacháin (BSS) 2018/04/24 Cóid / Beartas Craolacháin
SV3 R30 Liosta na Measúnóiri (Béarla) 2018/04/10 Fuaim & Fís Maoiniú
SV3 R30 Liosta na Bronnta (Béarla) 2018/04/10 Fuaim & Fís Maoiniú
SV3 R30 Liosta na Bronnta (Béarla) 2018/04/10 Fuaim & Fís
Folúntas EO sa BAI: Conradh sealadach ar théarma seasta (12 Mhí) 2018/04/04 Ceadúnú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Folúntas CO sa BAI: Conradh buan 2018/04/04 Ceadúnú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Report on compliance with BAI codes by non-Irish TV services 2015- 2016 (Béarla) 2018/03/13 Cóid / Beartas Craolacháin
Treoirlínte maidir le Clúdach Reifreann - Márta 2018 2018/03/13 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Oifigeach Feidhmiúcháin airgeadais buan 2018/03/12 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Folúntas HEO sa BAI: Conradh sealadach ar théarma seasta (12 Mhí) 2018/03/05 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
JNLR Feabhra 2018 (Béarla) 2018/02/08 JNLR
Comhaltaí de Bhord an BAI Feabhra 2018 2018/02/08
Scéim Urraíochta 2018 (Béarla) 2018/02/07 Maoiniú
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Feabhra 2018 (Béarla) 2018/02/06 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
BAI Ghrafaic Faisnéise 2017 2018/01/31
Foirm Iarratais: Seirbhísí Craolacháin Fuaime Sealadacha Pobail 2018/01/29 Ceadúnú Foirmeacha
Foirm Iarratais: Seirbhís Sealadach Rialta 2018/01/29 Ceadúnú Foirmeacha
Treoirleabhar: Seirbhísí Craolacháin Fuaime Sealadacha Pobail 2018/01/29 Ceadúnú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Treoirleabhar: Seirbhís Sealadach Rialta 2018/01/29 Ceadúnú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Tuarascáil um Íoc Pras / P.O. Q4 2017 2018/01/10 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Meastacháin d’Ioncam & Caiteachas 2018, 2019, 2020 2018/01/03 Tobhach
Orduithe Ceannaigh ráithe 4 2017 2017/12/20 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Beartas um Litearthacht sna Meáin 2017/12/20 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha Cóid / Beartas Craolacháin
Treoir do Ghearánaigh 2017/12/18 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Seirbhísí Sealadacha (Béarla) 2017/12/14 Ceadúnú
Tús eolais ar an Líonra na hÉireann um Litearthacht na Meán 2017/12/13 Litearthacht sna Meáin
Foirm Bhallraíochta de Líonra na hÉireann um Litearthacht sna Meáin 2017/12/13 Litearthacht sna Meáin
Sceím Urraíochta BAI 2018 2017/11/30 Maoiniú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Samhain 2017 (Béarla) 2017/11/28 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Miontuairiscí: Iúil 2017 (Béarla) 2017/11/16 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Meitheamh 2017 (Béarla) 2017/11/16 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: 27ú Aibreán 2017 (Béarla) 2017/11/16 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Aibreán 2017 (Béarla) 2017/11/16 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: 23ú Márta 2017 (Béarla) 2017/11/16 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Márta 2017 (Béarla) 2017/11/16 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Feabhra 2017 (Béarla) 2017/11/16 Údarás Miontuairiscí
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntas an BAI 2016 2017/11/14 Tuarasáil Bhliantúil
Tuarascáil um Íoc Pras / P.O. Q 3 2017 2017/11/02 Maoiniú Corparáideach Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tábla Ríofa Tobhach Tobhach Iarbhír 2016 2017/11/02 Maoiniú Corparáideach Tobhach
Miontuairiscí: Bealtaine 2017 (Béarla) 2017/11/01 Údarás Miontuairiscí
SV3 Treoir d'Iarratasóirí 2017/10/27 Fuaim & Fís Maoiniú
SV3 R29 Liosta na Measúnóiri (Béarla) 2017/10/24 Fuaim & Fís Maoiniú
SV3 R29 Liosta na Bronnta (Béarla) 2017/10/24 Fuaim & Fís Maoiniú
Orduithe Ceannaigh ráithe 3 2017 2017/09/26 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Údarás Cláir Oibre 10ú Meán Fómhair 2017 (Béarla) 2017/09/11 Údarás Cláir Oibre
Temporary licences 2017/08/11
20170809_HEORoleDescriptionGaeilge_AR 2017/08/09 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Lúnasa 2017 (Béarla) 2017/08/03 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
JNLR Iúil 2017 (Béarla) 2017/07/27 JNLR
EOLAS DO DHAOINE AG LÉIRIÚ SPÉISE 2017/07/14
Phost mar Chomhalta Seachtrach de Choiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca BAI (Béarla) 2017/07/06 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Orduithe Ceannaigh ráithe 2 2017 2017/07/06 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Foirm Freagartha: Nochtadh Deonach: Síneadh Beartaithe_iRadioNEM 2017/07/06 Foirmeacha
Fogra: Nochtadh Deonach: Síneadh Beartaithe_iRadioNEM 2017/07/06 Ceadúnú
Treoirlínte: Nochtadh Deonach: Síneadh Beartaithe_iRadioNEM 2017/07/06 Ceadúnú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Foirm Freargatha: Nochtadh Deonach: Síneadh Beartaithe_iRadioNW 2017/07/06 Foirmeacha
Fogra: Nochtadh Deonach: Síneadh Beartaithe_iRadioNW 2017/07/06 Ceadúnú
Treoirlínte: Nochtadh Deonach: Síneadh Beartaithe_RadioNW 2017/07/06 Ceadúnú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Meitheamh 2017 (Béarla) 2017/06/29 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Cód Cleachtais nua um Thuairisciú Nuachta Gairide an BAI 2017/06/28 Cóid / Beartas Craolacháin
Seolann an BAI Cód Cleachtais nua um Thuairisciú Nuachta Gairide 2017/06/28
Údarás Cláir Oibre 22ú Meitheamh 2017 (Béarla) 2017/06/23 Údarás Cláir Oibre
Tuairisc ar Nuacht Dhigiteach a thagann amach go bliantúil ó Institiúid Reuters (Béarla) 2017/06/22 Taighde
Treoirlinte Aighneachata: Seirbhis Nua 2017/06/20
Orduithe Ceannaigh Ráithe 1 2017 2017/06/16 Maoiniú Corparáideach Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Bealtaine 2017 (Béarla) 2017/05/31 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
SV3 R28 Liosta na Measúnóiri (Béarla) 2017/05/22 Fuaim & Fís
S&V R28 Maoiniú Bronnta (Béarla) 2017/05/22 Fuaim & Fís Maoiniú
Údarás Cláir Oibre 11ú Bealtaine 2017 (Béarla) 2017/05/12 Údarás Cláir Oibre
Fogra Poibli - Eochaill 2017/05/04 Ceadúnú
Fogra Poibli - Iardheisceart Chlair 2017/05/04 Ceadúnú
Fogra Poibli - Iardheisceart Thiobraid Arann 2017/05/04 Ceadúnú
Glaoch ar Iarratas - Scéim Forbartha Cine4 2017/05/03 Fuaim & Fís Maoiniú
Údarás Cláir Oibre 27ú Aibreán 2017 (Béarla) 2017/04/28 Údarás Cláir Oibre
JNLR Aibreán 2017 (Béarla) 2017/04/27 JNLR
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Aibreán 2017 (Béarla) 2017/04/26 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Plean Ceadúnaithe an BAI 2017 2017/04/25 Ceadúnú
Beartas Soláthair (Béarla) 2017/04/19 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha Foirmeacha
Tuarascáil um Íoc Pras / P.O. Q 1 2017 2017/04/18 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Údarás Cláir Oibre 6ú Aibreán 2017 (Béarla) 2017/04/06 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre Feabhra 2017 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre Eanáir 2017 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre 15ú Nollaig 2016 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre Deireadh Fomáir 2016 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre Meán Fomháir 2016 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre Iúil 2016 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre Meitheamh 2016 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre Bealtaine 2016 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Cláir Oibre
Miontuairiscí: Eanáir 2017 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: 15ú Nollaig 2016 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Nollaig 2016 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Samhain 2016 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Deireadh Fómhair 2016 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Meán Fómhair 2016 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Iúil 2016 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Meitheamh 2016 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Bealtaine 2016 (Béarla) 2017/04/05 Údarás Miontuairiscí
Cód Ginearálta an BAI maidir le Cumarsáidí Tráchtála 2017/03/28 Cóid / Beartas Craolacháin
Report on the Effect of the BAI GCCC 2010 (Béarla) 2017/03/28 Cóid / Beartas Craolacháin Taighde
Ráiteas Torthaí - GCCC 2017/03/28 Cóid / Beartas Craolacháin
Údarás Cláir Oibre 23ú Márta 2017 (Béarla) 2017/03/23 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre 16ú Márta 2017 (Béarla) 2017/03/16 Údarás Cláir Oibre
Coiste an BAI um Dheonú Conarthaí 2017/03/10
Comhaltaí de Bhord an BAI 2017/03/10
Coiste BAI um Chomhlíonadh 2017/03/10
BAI Raiteas Straiteise 2017-19 2017/02/22 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Raiteas Straiteise - Raiteas Torthai 2016 2017/02/22 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha Taighde
Strategy Statement Review IpsosMRBI Report 2017/02/22 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha Taighde
Pleann Oibre 2017_19 2017/02/22 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Orduithe Ceannaigh Ráithe 4 2016 2017/02/16 Maoiniú Corparáideach Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Freedom of Information Log 2017/02/10
Litir chuig an tAire maidir leis an Athbhreithniú do Chistiú Poiblí (Béarla) 2017/02/02 Craolachán Seirbhíse Poiblí
Athbhreithniú do Chistiú Poiblí do Chraoltóra Séirbhís Poiblí (Béarla) 2017/02/02 Craolachán Seirbhíse Poiblí
JNLR Feabhra 2017 2017/02/02 JNLR
Tuarascáil um Íoc Pras / P.O. Q 4 2016 2017/02/01 Maoiniú Corparáideach Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Eanáir 2017 (Béarla) 2017/01/31 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Scéim Tacaíochta Craolachán Pobail an BAI 2017 2017/01/19 Maoiniú
Scéim Tacaíochta an BAI don Chraolachán Pobail (CBSS) 2017 Foirm Iarratais 2017/01/19 Maoiniú
Cumarsáid an Aire le É BAI (as Bearla) 2017/01/18
Ghrafaic fhaisnéise 2017/01/11
Tábla Ríofa Tobhach Meastachán 2016 2016/12/23 Maoiniú Corparáideach Tobhach
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Nollaig 2016 (Béarla) 2016/12/21 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
SV3 R27 Maoiniú Bronnta (Béarla) 2016/12/20 Fuaim & Fís
Scéim Gaeilge an BAI 2016-2019 2016/12/13 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Beartas um Litearthacht sna Meáin 2016/12/06 Maoiniú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Samhain 2016 (Béarla) 2016/11/30 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntas and BAI 2015 2016/11/21 Tuarasáil Bhliantúil
Treoirleabhar 2019: CMF /BAI Dreasacht / Comhfhorbartha 2016/11/08 Foirmeacha Maoiniú
Foirm 2019: CMF/BAI Dreasacht Comhfhorbartha 2016/11/08 Foirmeacha Maoiniú
Dréacht-Ráitéas Straitéise an BAI 2016/11/02 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Deireadh Fómhair 2016 (Béarla) 2016/10/27 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
JNLR Deireadh Fómhair 2016 2016/10/26 JNLR
Tuarascáil um Íoc Pras / P.O. Q 3 2016 2016/10/26 Maoiniú Corparáideach Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Scéim Teanga an BAI 2016/10/20 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Treoirleabhar: Conarthaí Soláthar Ábhar 2016/10/18 Ceadúnú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Tábla Ríofa Tobhach Meastachán 2015 2016/09/27 Maoiniú Corparáideach Tobhach
Tábla Ríofa Tobhach Meastachán 2014 2016/09/27 Maoiniú Corparáideach Tobhach
Tábla Ríofa Tobhach Meastachán 2013 2016/09/27 Maoiniú Corparáideach Tobhach
Tábla Ríofa Tobhach Meastachán 2012 2016/09/27 Maoiniú Corparáideach Tobhach
Tuarascáil ar Uinéireacht agus ar Rialú (Béarla) 2016/09/15 Taighde
Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe 2016/09/15 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Beartas an BAI um Meáin Shóisialta 2016/08/30 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Scéim maoinithe um thaighde sna Meáin 2016 - Treoir d'iarratasóirí agus foirm iarratais 2016/08/30 Foirmeacha Maoiniú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Dréacht-Chód Cumarsáide Tráchtála Ginearálta an BAI: Doiciméad Comhairliúcháin 2016/08/29 Cóid / Beartas Craolacháin
Orduithe Ceannaigh Ráithe 2 2016 2016/08/29 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Treoirlínte Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas le haghaidh Seirbhísí Raidió Pobail agus Treoir-Raidió Pobail 2016/08/26 Ceadúnú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Miontuairiscí: Aibreán 2016 (Béarla) 2016/08/09 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Feabhra 2016 (Béarla) 2016/08/09 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Eanáir 2016 (Béarla) 2016/08/09 Údarás Miontuairiscí
CMF/BAI Buiséad le haghaidh leagain ghairid taispeána 2016/08/09 Maoiniú
CMF/BAI Buiséad Caighdeánach Comhfhorbraíochta 2016/08/09 Maoiniú
Rialacha Rochtana 2016 (pdf) 2016/08/04 Cóid / Beartas Craolacháin
Rialacha Rochtana 2016 (word) 2016/08/04 Cóid / Beartas Craolacháin
Tuarascáil um Íoc Pras / P.O. Q 2 2016 2016/07/29 Maoiniú Corparáideach Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil um Íoc Pras / P.O. Q 1 2016 2016/07/29 Maoiniú Corparáideach Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
JNLR Iúil 2016 2016/07/27 JNLR
SV3 R26 Liosta na Measúnóiri (Béarla) 2016/07/12 Fuaim & Fís
SV3 R26 Maoiniú Bronnta (Béarla) 2016/07/12 Fuaim & Fís
Fógra: Seirbhís Craolacháin Fuaime Pobail le haghaidh Chonamara Thiar Thuaidh (Béarla) 2016/07/07 Ceadúnú
Foirm: Seirbhís Craolacháin Fuaime Pobail le haghaidh Chonamara Thiar Thuaidh (Béarla) 2016/07/07 Foirmeacha
Fógra: Seirbhís Craolacháin Fuaime Pobail le haghaidh Chaisleán an Bharraigh & Máguaird (Béarla) 2016/07/07 Ceadúnú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Tuairisc-Fujo.pdf 2016/06/15 Taighde
Fógra: Seirbhís Raidió Pobail le haghaidh Bhaile Átha Cliath Theas (Béarla) 2016/06/08 Ceadúnú
Fógra: Seirbhís Raidió Pobail le haghaidh Bhaile Átha Cliath Thiar Thuaidh (Béarla) 2016/06/08 Ceadúnú
Fógra: Seirbhís Raidió Pobail le haghaidh Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh (Béarla) 2016/06/08 Ceadúnú
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Bealtaine 2016 (Béarla) 2016/05/26 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Seirbhís Raidió Pobail Sainspéise. Cathair Bhaile Átha Cliath (Béarla) 2016/05/17 Ceadúnú
Scéim Urraíochta: Liosta de na himeachtaí / gníomhaíochtaí (Béarla) 2016/05/17 Maoiniú
JNLR Aibreán 15 - Márta 16 (Béarla) 2016/05/17 JNLR
Údarás Cláir Oibre Aibreán 2016 (Béarla) 2016/04/07 Údarás Cláir Oibre
Treoirleabhar: Cód Ginearálta maidir le Cumarsáid Tráchtála (Béarla) 2016/04/07 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Treoirleabhar: Cód na bPáistí maidir le Curmarsáid Tráchtála (Béarla) 2016/04/07 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Scéim um Cheart Freagartha 2016/04/06 Cóid / Beartas Craolacháin
Foirm: Seirbhís Craolacháin Fuaime do Phobal Spéise (Mic Léinn) le haghaidh Chathair Chorcaí (Béarla) 2016/03/22 Foirmeacha
Fógra: Seirbhís Craolacháin Fuaime do Phobal Spéise (Mic Léinn) le haghaidh Chathair Chorcaí (Béarla) 2016/03/22 Ceadúnú
Údarás Cláir Oibre Márta 2016 (Béarla) 2016/03/21 Údarás Cláir Oibre
Téarmaí Tagartha an Choiste (Béarla) 2016/03/20 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Athbhreithniú Feidhmíochta - 2015 (Béarla) 2016/03/17 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Téarmaí Tagartha (Béarla) 2016/03/03 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
JNLR Eanair - Nollaig 15 (Béarla) 2016/02/08 JNLR
SV3 R25 Maoiniú Bronnta (Béarla) 2016/02/04 Fuaim & Fís
Údarás Cláir Oibre Feabhra 2016 (Béarla) 2016/02/02 Údarás Cláir Oibre
Foirm: Seirbhís Craolacháin Fuaime Pobail do Tramore agus an Ceantar Máguaird (Béarla) 2016/02/02 Foirmeacha
Treoirleabhar: Cód um Chleachtas Cóirthrádála (Béarla) 2016/01/28 Cóid / Beartas Craolacháin
BAI 3YrEstimates 20161718 (Béarla) 2016/01/27 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Plean Ceadúnúcháin 2016 2016/01/22 Ceadúnú
Údarás Cláir Oibre Eanáir 2016 (Béarla) 2016/01/21 Údarás Cláir Oibre
Miontuairiscí: Nollaig 2015 (Béarla) 2016/01/21 Údarás Miontuairiscí
Tuarascáil um Íoc Pras Q4 2015 (Béarla) 2016/01/10 Maoiniú Corparáideach Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Treoirleabhar Táscach maidir le Seirbhís Chraolacháin Fuaime Tráchtála (Béarla) 2015/12/23 Ceadúnú
An Clár Oibre um Réiteach Tobach a Dhearbhú 2015 (Béarla) 2015/12/21 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Coiste Chomhlionadh 2015/12/19
Comhaltaide Bhord 2015/12/19 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Nollaig 2015 (Béarla) 2015/12/19 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Údarás Cláir Oibre Nollaig 2015 (Béarla) 2015/12/17 Údarás Cláir Oibre
Miontuairiscí: Samhain 2015 (Béarla) 2015/12/17 Údarás Miontuairiscí
Conradh Craolacháin Fuaime Tráchtála Táscach (Béarla) 2015/12/12 Ceadúnú
An Coiste um Dheonú Conarthaí 2015/12/12 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Liosta: Conarthaí Soláthar Ábhar (TV) 2015/12/10 Ceadúnú
Liosta: Conarthaí Soláthar Ábhar (Raidió) 2015/12/10 Ceadúnú
Notaí Treoracha: Seirbhísí Sealadacha 2015/12/09 Ceadúnú Foirmeacha Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Beartas Teififís Dhigitach Trastíre (Béarla) 2015/12/09 Ceadúnú Cóid / Beartas Craolacháin
Tuarascáil Teilifís Dhigiteach Trastíre (Béarla) 2015/12/09 Cóid / Beartas Craolacháin
Treoirleabhar Tásach maidir le Seirbhís Chraolacháin Fuaime Pobail (Béarla) 2015/12/09 Ceadúnú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Foirm le haghaidh Athrú ar an Ráiteas Beartais Chlár nó ar Sceidal Clár (Béarla) 2015/12/09 Foirmeacha
20151113_IndicativeOrganisationStructure_AOB.pdf 2015/12/09
20151113_BAIStructure_AOB.pdf 2015/12/09
20150130_Workplan20142016.pdf 2015/12/09
Ionstraim Reachtúil an Tobahaigh (Béarla) 2015/12/09 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Tábla maidir le Tobhaigh a Mheas 2011 (Béarla) 2015/12/09 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Tábla maidir le Tobhaigh a Mheas 2010 (Béarla) 2015/12/09 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Tuarascáil um Íoc Pras Q3 2015 (Béarla) 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil um Íoc Pras Q2 2015 (Béarla) 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil um Íoc Pras Q1 2015 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil: P.O. Q1 2015 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
20150113_EstimatesIncomeExpenditure_20151617_BF.pdf 2015/12/09
Tuarascáil: P.O. Q4 2014 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil um Íoc Pras Q4 2014 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil: P.O. Q3 2014 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil um Íoc Pras Q3 2014 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil um Íoc Pras Q2 2014 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil: P.O. Q2 2014 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil: P.O. Q1 2014 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil um Íoc Pras Q1 2014 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
20140113_EstimatesIncomeExpenditure_20141516.pdf 2015/12/09
Tuarascáil: P.O. Q4 2013 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil um Íoc Pras Q4 2013 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil: P.O. Q3 2013 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil um Íoc Pras Q3 2013 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil: P.O. Q2 2013 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil um Íoc Pras Q2 2013 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil: P.O. Q1 2013 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
Tuarascáil um Íoc Pras 2013 2015/12/09 Tuarascáil um Íoc Pras / P.O.
20130113_EstimatesIncomeExpenditure_20131415.pdf 2015/12/09
Chuid4 Acht um Iomaíocht & Cosaint Tomhaltóirí (Béarla) 2015/12/09 Reachtaíocht
Miontuairiscí: : Deireadh Fómhair 2015 (Béarla) 2015/11/27 Údarás Miontuairiscí
SV3 Foirm 2015/11/25 Foirmeacha Fuaim & Fís
SV3 Fuaim & Fís 3 Sceim 2015/11/25 Fuaim & Fís
Cód Chaighdeáin Chlár 2015/11/25 Cóid / Beartas Craolacháin
Cód Rialacha Rochtana 2015/11/25 Cóid / Beartas Craolacháin
Cód Cothroime, Oibiachtúlachta & Neamhchlaontachta 2015/11/25 Cóid / Beartas Craolacháin
Cód Cumarsáidí Tráchtála Ginearálta 2015/11/25 Cóid / Beartas Craolacháin
Cód Cumarsáidí Tráchtála do Leanaí 2015/11/25 Cóid / Beartas Craolacháin
Lámhleabhar Rialachais do Líonraí Tionscail (Béarla) 2015/11/25
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntas an BAI 2014 2015/11/25 Tuarasáil Bhliantúil
Scéim Tacaíochta don Chraolachán Pobail: Awards 2015 2015/11/23 Maoiniú
SF Loga 2015 (Béarla) 2015/11/17 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Hearing Womens Voices Report 2015 2015/11/11 Taighde
Údarás Cláir Oibre Samhain 2015 (Béarla) 2015/11/09 Údarás Cláir Oibre
Contractual Variation PPS ProgSched Form 2015/11/01 Foirmeacha
Miontuairiscí: Meán Fómhair 2015 (Béarla) 2015/10/30 Údarás Miontuairiscí
Coiste Dhenou Conarthai 2015/10/19 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Treoirleabhar: Seirbhísí Sealadacha (Béarla) 2015/10/19 Ceadúnú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
SV3 R24 Maoiniú Bronnta 2015/10/10 Fuaim & Fís
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Deireadh Fómhair 2015 (Béarla) 2015/10/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Údarás Cláir Oibre Deireadh Fómhair 2015 (Béarla) 2015/10/09 Údarás Cláir Oibre
Miontuairiscí: Iúil 2015 (Béarla) 2015/09/29 Údarás Miontuairiscí
Conradh Craolacháin Fuaime Pobail Táscach 2015/09/27 Ceadúnú
JNLR Meitheamh 14 - Iúil 15 (Béarla) 2015/09/14 JNLR
Plean Ceadúnaithe 2015 (Béarla) 2015/09/14 Ceadúnú
Indicative Organisation Structure 2015 2015/09/10 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Consultation Outcomes Code of Practice Saorview Platform 2015/09/09
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Meán Fómhair 2015 (Béarla) 2015/09/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Foirm: Scéim Tacaíochta don Chraolachán Pobail 2015/07/27 Foirmeacha
Miontuairiscí: : Meitheamh 2015 (Béarla) 2015/07/20 Údarás Miontuairiscí
Údarás Cláir Oibre Meán Fómhair 2015 (Béarla) 2015/07/18 Údarás Cláir Oibre
Údarás Cláir Oibre Iúil 2015 (Béarla) 2015/07/09 Údarás Cláir Oibre
Treoirleabhar: Scéim Tacaíochta don Chraolachán Pobail 2015 2015/06/18 Cóid / Beartas Craolacháin Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Treoir D’Iarratasóirí ar Chonarthaí Soláthar Lánais 2015/06/11 Ceadúnú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Miontuairiscí: Bealtaine 2015 (Béarla) 2015/06/11 Údarás Miontuairiscí
Cinntí maidir le Gearáin Chraolcaháin Meitheamh 2015 2015/06/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Údarás Cláir Oibre Meitheamh 2015 (Béarla) 2015/05/30 Údarás Cláir Oibre
JNLR Aibreán 14 - Márta 15 (Béarla) 2015/05/30 JNLR
Miontuairiscí: : Aibreán 2015 (Béarla) 2015/05/11 Údarás Miontuairiscí
Sceim Gaeilge an BAI.pdf 2015/05/11 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Aibreán 2015 (Béarla) 2015/05/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Údarás Cláir Oibre Bealtaine 2015 (Béarla) 2015/05/09 Údarás Cláir Oibre
Scéim an Chiste Chartlainnaithe: Maoiniú Bronnata (Béarla) 2015/04/12
Údarás Cláir Oibre Aibreán 2015 (Béarla) 2015/04/09 Údarás Cláir Oibre
Miontuairiscí: Feabhra 2015 (Béarla) 2015/04/02 Údarás Miontuairiscí
Treoir: Scéim Mhaoinithe um Thaighde sna Meáin 2015/03/08 Foirmeacha Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Miontuairiscí: Eanáir 2015 (Béarla) 2015/02/26 Údarás Miontuairiscí
Údarás Cláir Oibre Feabhra 2015 (Béarla) 2015/02/09 Údarás Cláir Oibre
Foirm: O&C Contractual Variation Request 2015/02/02 Foirmeacha
Miontuairiscí: Meán Fómhair 2014 (Béarla) 2015/01/28 Údarás Miontuairiscí
Foirm le haghaidh Athrú ar Úinéireacht agus ar Rialú nó ar Struchtúir Soláthar Foirne (Béarla) 2015/01/10 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Treoirleabhar maidir le hIarraidh ar Athrú Conarthach (Béarla) 2015/01/10 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Community Radio Drivers of Change 2015/01/10
Plean Oibre an BAI (Béarla) 2015/01/10 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Údarás Cláir Oibre Eanáir 2015 (Béarla) 2015/01/09 Údarás Cláir Oibre
Cód Cleachtais: Seirbhísí Teilifíse ar fáil ar Saorview (Béarla) 2014/12/10 Cóid / Beartas Craolacháin
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Nollaig 2014 (Béarla) 2014/12/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Samhain 2014 (Béarla) 2014/11/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntas an BAI 2013 2014/10/25 Tuarasáil Bhliantúil
Athbhreithniú Bliantúil Poiblí 2013 RTÉ & TG4: Moltaí an Udaráis (Béarla) 2014/10/09 Craolachán Seirbhíse Poiblí
Athbhreithniú Bliantúil Poiblí 2013 RTÉ & TG4 (Béarla) 2014/09/17 Craolachán Seirbhíse Poiblí
Miontuairiscí: 28 Iúil 2014 (Béarla) 2014/09/16 Údarás Miontuairiscí
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Meán Fómhair 2014 (Béarla) 2014/09/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Údarás Cláir Oibre Meán Fomhair 2014 (Béarla) 2014/09/09 Údarás Cláir Oibre
Beartas Comhlionta agus Forfeidhmithe 2014/08/25 Cóid / Beartas Craolacháin Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Treoir D'iarra Tasóirí ar Chonarthaí Soláthar Lánais 2014/08/07 Ceadúnú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Miontuairiscí: Iúil 2014 (Béarla) 2014/07/29 Údarás Miontuairiscí
Treoirleabhar: Fotheidealú_2014 2014/07/18 Cóid / Beartas Craolacháin
Miontuairiscí: Bealtaine 2014 (Béarla) 2014/07/17 Údarás Miontuairiscí
Cód Iompair ODAS do Sheirbhísí Meáin 2014/07/10 Cóid / Beartas Craolacháin
Miontuairiscí: Meithamh 2014 (Béarla) 2014/07/09 Údarás Miontuairiscí
Údarás Cláir Oibre Iúil 2014 (Béarla) 2014/07/09 Údarás Cláir Oibre
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Meitheamh 2014 (Béarla) 2014/06/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Údarás Cláir Oibre Meitheamh 2014 (Béarla) 2014/06/09 Údarás Cláir Oibre
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin jun2014 (Béarla) 2014/06/07
Fhoirm Tharchuir Ghearáin 2014/05/31 Foirmeacha
Miontuairiscí: Aibreán 2014 (Béarla) 2014/05/19 Údarás Miontuairiscí
Údarás Cláir Oibre Bealtaine 2014 (Béarla) 2014/05/09 Údarás Cláir Oibre
Miontuairiscí: Márta 2014 (Béarla) 2014/05/08 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: Feabhra 2014 (Béarla) 2014/04/23 Údarás Miontuairiscí
Údarás Cláir Oibre Aibreán 2014 (Béarla) 2014/04/09 Údarás Miontuairiscí
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Márta 2014 (Béarla) 2014/03/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Mar2014 (Béarla) 2014/03/07 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Miontuairiscí: Nollaig 2013 (Béarla) 2014/02/28 Údarás Miontuairiscí
Ráiteas Straitéise an BAI 2014 -16 2014/02/10 Beartas & Tuarascálacha Corparáideacha
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Feabhra 2014 (Béarla) 2014/02/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Údarás Cláir Oibre Feabhra 2014 (Béarla) 2014/02/09 Údarás Miontuairiscí
Foirm: Scéim Tacaíochta do Sheirbhísí Sealadacha Raidió 2014/02/02 Foirmeacha Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Miontuairiscí: Meán Fómhair 2015 (Béarla) 2014/01/23 Údarás Miontuairiscí
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Eanáir 2014 (Béarla) 2014/01/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Miontuairiscí: Samhain 2013 (Béarla) 2013/12/28 Údarás Miontuairiscí
Tuarascáil Teilifís Dhigiteach Trastíre 2013 (Béarla) 2013/12/09 Taighde
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Nollaig 20131 2013/12/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Miontuairiscí: Deireadh Fómhair 2013 (Béarla) 2013/11/28 Údarás Miontuairiscí
Athbhreithniú Bliantúil Poiblí 2012 RTÉ (Béarla) 2013/11/17 Craolachán Seirbhíse Poiblí
Athbhreithniú Bliantúil Poiblí 2012 TG4 (Béarla) 2013/11/17 Craolachán Seirbhíse Poiblí
Miontuairiscí: Meán Fómhair 2013 (Béarla) 2013/10/28 Údarás Miontuairiscí
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Deireadh Fómhair 2013 (Béarla) 2013/10/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Miontuairiscí: Iúil 2013 (Béarla) 2013/09/29 Údarás Miontuairiscí
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntas an BAI 2012 2013/09/25 Tuarasáil Bhliantúil
Scéim Tacaíochta do Sheirbhísí Sealadacha Raidió 2013/08/29 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Treoirleabhar: Cludach Reifreann 2013/08/25 Cóid / Beartas Craolacháin
Athbhreithniú Bliantúil Poiblí 2012 RTÉ & TG4: Moltaí an Udaráis (Béarla) 2013/08/17
Media Usage at an In between Stage Report 2013 2013/08/10
Miontuairiscí: Meitheamh 2013 (Béarla) 2013/07/28 Údarás Miontuairiscí
Lámhleabhar Rialachas do Líonraí Tionscail 2013 (Béarla) 2013/07/20 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Miontuairiscí: Bealtaine 2013 (Béarla) 2013/06/28 Údarás Miontuairiscí
Miontuairiscí: 29 Aibreán 2013 (Béarla) 2013/06/28 Údarás Miontuairiscí
Treoracha teicniúla: HFSS Nutrition Profile Cert 2013 (Béarla) 2013/06/10 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Miontuairiscí: Aibreán 2013 (Béarla) 2013/05/28 Údarás Miontuairiscí
Straiteis Um Sheirbhisi Craolachain 2013/05/05 Cóid / Beartas Craolacháin
Miontuairiscí: Márta 2013 (Béarla) 2013/04/20 Údarás Miontuairiscí
Athbhreithniú Cúig Bliana ar Mhaoiniú Poiblí: Moltaí an BAI (Béarla) 2013/04/14 Cóid / Beartas Craolacháin
Athbhreithniú Bliantúil Poiblí 2011 RTÉ (Béarla) 2013/04/14 Cóid / Beartas Craolacháin
Athbhreithniú Cúig Bliana ar Mhaoiniú Poiblí (Béarla) 2013/04/09 Cóid / Beartas Craolacháin
Athbhreithniú Bliantúil Poiblí 2011 TG4 (Béarla) 2013/04/09 Cóid / Beartas Craolacháin
Treoirleabhar: Cód Cothroime, Oibiachtúlachta & Neamhchlaontachta 2013/04/07 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Miontuairiscí: Feabhra 2013 (Béarla) 2013/03/28 Údarás Miontuairiscí
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Márta 2014 (Béarla) 2013/03/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Miontuairiscí: Eanáir 2013 (Béarla) 2013/02/28 Údarás Miontuairiscí
Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin Feabhra 2013 (Béarla) 2013/02/09 Cinntí maidir le Gearáin Chraolacháin
Treoirleabhar: Institiúideach 2013/01/10 Ceadúnú Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
SV3 FAQs (Béarla) 2013/01/10 Fuaim & Fís
SV2 R22 Maoiniú Bronnta 2012/12/10 Fuaim & Fís
Maidir le Ceart Freagartha Foirm 2012/11/25 Foirmeacha
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntas an BAI 2011 2012/09/25 Tuarasáil Bhliantúil
An Scéim um Chartlannú 2012 2012/08/10 Maoiniú
Athbhreithniú Bliantúil Poiblí 2010 TG4 2012/08/09 Cóid / Beartas Craolacháin
Code of Fairness Impartiality Objectivity Survey Report 2012/07/20 Taighde
Treoir: Contractual Variation Request 2012/06/08 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Treoirleabhar: Clos Tuairisc 2012/05/25 Cóid / Beartas Craolacháin Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Treoirleabhar: Irish Sign Language pdf 2012/05/10 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Treoirleabhar: Teanga Chomharthaíochta na hÉireann 2012/05/10 Cóid / Beartas Craolacháin
Imscrúduithe: BAI Ráiteas ar na torthaí (Béarla) 2012/05/04
Athbhreithniú Bliantúil Poiblí 2010 RTÉ (Béarla) 2012/04/12 Cóid / Beartas Craolacháin
Tuarascáil am Imscrúdaitheora 2012 (Béarla) 2012/04/04
Beartas Foghlama & Forbartha Earnála 2012/02/10 Cóid / Beartas Craolacháin Maoiniú
Athbhreithniú Bliantúil Poiblí 2009 (Béarla) 2011/12/09 Cóid / Beartas Craolacháin
Irish Broadcasting Landscape Analysis Report 2011/11/10 Taighde
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntas an BAI 2010 2011/09/25 Tuarasáil Bhliantúil
Sceim Maidir le Ceart Freagartha 2011/05/05 Cóid / Beartas Craolacháin
Treoir do Ghearánaigh 2011/04/07 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Treoracha teicniúla: Nutritional Profile 2011/01/07 Treoirleabhar / Leabhráin Eolais an BAI
Polasaí an Choimisiúin i dTaobh Chraoltóireacht Raidió Pobail 2010/12/10 Ceadúnú Cóid / Beartas Craolacháin
Cód Rialacha Fograíochta Teilishiopardóireachta Am 2010/11/25 Cóid / Beartas Craolacháin
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntas and BAI 2009 2010/10/25 Tuarasáil Bhliantúil
Acht Craolachain 2009 2009/09/25 Cóid / Beartas Craolacháin
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntas an BAI 2008 2009/09/25 Tuarasáil Bhliantúil
Code of Programme Standards Attitudinal Research Outcomes 2005 (Béarla) 2005/10/10 Taighde