Níos mó ná €5.9m leithdháilte ar 126 tionscnamh faoi Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (10.04.18) sonraí na ngradam maoinithe is déanaí faoi Scéim Maoinithe Craolacháin Fhuaim agus Fís 3. Tar éis próiseas cuimsitheach measúnaithe, leithdháileadh maoiniú €5.991m ar 126 tionscnamh raidió agus teilifíse i mBabhta 30. Amach as sin, leithdháileadh maoiniú €5.368m ar 33 tionscnamh teilifíse agus leithdháileadh €622,000 ar 93 tionscnamh raidió sa bhabhta seo.

Fuarthas 231 iarratais sa bhabhta seo, a d’iarr maoiniú beagnach €17m san iomlán. Cé go bhfuil líon na n-iarratas agus an méid maoinithe a iarradh sa bhabhta seo laghdaithe beagán i gcomparáid leis an dá bhabhta deiridh, tá suim an-mhór sa Scéim fós. Tá an tsuim is mó fós i gcláir faisnéise de réir na n-iarratas ar mhaoiniú raidió agus teilifíse, agus bhí éagsúlacht mhaith craoltóirí i gceist a raibh baint acu le hiarratais tráchtála, phobail agus seirbhíse poiblí ar an teilifís agus raidió.

Seo a leanas cuid de na tionscnaimh shuntasacha a bhfuil tacaíocht á tabhairt dóibh sa bhabhta seo:

  • Clár faisnéise fada, dar teideal “Limbo”, faoi scannal na naíonán i dTuaim, á chur in iúl trí dhearcadh an fheachtasóra Catherine Corless, le craoladh ar RTÉ Bealach a hAon.
  • Sraith sé chuid, dar teideal “Know Your Media”, le haghaidh Cork Community Television a bhfuil mar aidhm aige treoir a thabhairt do dhaoine óga ar na coincheapa éagsúla a bhaineann le bheith liteartha sna meáin.
  • An dara sraith den tsraith faisnéise rathúil do pháistí dar teideal “Lurgan2K18” ina bhfuil físeáin cheoil ó ‘TG Lurgan’, réalta mhór an idirlín, le craoladh ar TG4.
  • Clár faisnéise breathnaitheach trí chuid, dar teideal “You, Me and Surrogacy”, le haghaidh TV3 a thugann cuntas ceannasach agus ionraic faoi mháthair-ionadaíocht ó dhearcadh Éireannach agus idirnáisiúnta.
  • Clár faisnéise raidió uair an chloig le haghaidh Athlone Community Radio, dar teideal “One Day at a Time”, a leanann lá sa saol de bheirt bhan a bhfuil páistí acu a bhfuil siondróm Down ag gabháil dóibh.
  • Dráma ó Ocean FM, dar teideal “Janey Dillis”, a dhíríonn ar shaol Janey Dillis, a chaithfidh an chaoi a gcaitheann sí a saol a cheistiú.
  • Clár faisnéise, dar teideal “Science Gallery: 10 years of art-meets-science”, a dhéanann cur síos ar an spás a d’athraigh ár gcaidreamh le heolaíocht agus ealaín, le craoladh ar Newstalk.

Agus é ag labhairt faoi fhógra an mhaoinithe, dúirt Michael O’ Keeffe, Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: “Cabhraíonn na babhtaí maoinithe faoi scéim Fhuaim agus Físe 3 le hÚdarás Craolacháin na hÉireann a mhisean a chur i gcrích, is é sin ábhar ilghnéitheach agus ábhartha ó thaobh an chultúr de a chothú do lucht féachana agus éisteachta na hÉireann. Is tacaíocht mhór é freisin chun téamaí straitéiseacha an Údaráis a chur i gcrích: An Éagsúlacht agus an Iolracht a chur chun cinn, an Nuálaíocht agus an Inbhuanaitheacht Earnálacha a Fheabhsú, agus Luchtanna Féachana/Éisteachta a Chumhachtú.

Táimid fíor-shásta a bheith in ann maoiniú a chur ar fáil don 126 tionscadal raidió agus teilifíse a fógraíodh inniu. Léiríonn an pacáiste tograí an éagsúlacht leathan clár atá á maoiniú faoin Scéim ar mhaithe le lucht féachana agus éisteachta na hÉireann. Cuimsítear cláir chomh héagsúil le drámaí teilifíse as Gaeilge, beochan do pháistí agus cláir faoi litearthacht aosach/sna meáin do lucht éisteachta raidió.”

Cuirfidh Údarás Craolacháin na hÉireann tús anois le hidirbheartaíocht conarthaí leis na hiarratasóirí ar éirigh leo. Tá liosta iomlán de na tionscadail ar fad ar tairgeadh maoiniú dóibh ar fáil lena íoslódáil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil: Joanne Ahern / Sebastian Enke, DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3239496