Moratóir Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) ar Thuairisciú a dhéanamh ar an Olltoghchán

Tá BAI ag meabhrú do chaoltóirí inniu, roimh an vótáil san Olltoghchán atá chugainn, go dtiocfaidh moratóir ar thuairisciú a dhéanamh ar an Olltoghchán in éifeacht ó 2pm Dé hAoine, 7 Feabhra 2020. Fanfaidh an moratóir in éifeacht go dtí go ndúnfar na hionaid vótaíochta ar 10pm Dé Sathairn, 8 Feabhra 2020.

Ní cheadófar do chraoltóirí raidió agus teilifíse i gcaitheamh na tréimhse sin aon ábhar a chraoladh a bhainfidh go díreach le saincheisteanna an Olltoghcháin, lena n-áirítear ábhar a bhainfidh le tuillteanais nó lochtanna iarrthóirí san Olltoghchán. Ní choiscfear leis an moratóir, is rud a mbeidh feidhm aige maidir leis an uile phearsanra agus maidir leis an uile rannpháirtí i gcláir ar an aer, tuairisciú a dhéanamh ar scéalta nuachta agus cúrsaí reatha dlisteanacha nach mbeidh aon bhaint acu leis an toghchán.

Tá treoirlínte eisithe ag BAI chun cabhrú le craoltóirí chun a chinntiú go gcomhlíonfar na rialacha iomchuí i gcaitheamh na tréimhse ríthábhachtaí seo den Olltoghchán agus tá siad ar fáil anseo.

CRÍOCH

 Má tá ceisteanna agat i dtaobh an ábhair seo, téigh i dteagmháil le BAI ar 01-6441200 nó info@bai.ie, le linn na n-uaireanta oifige.

 D’fhonn ceisteanna a chur lasmuigh de na huaireanta oifige, téigh i dteagmháil le Joanne Ahern, DHR Communications, ar 087-9881837.