Mearphróiseas Fógartha le haghaidh Seirbhís Ghar-Náisiúnta Cainte/Nuachta

Rinne an Coiste um Dheonú Conarthaí sa BAI a fhógairt inniu (Dé Máirt an 22 Nollaig) go bhfuil sé ar intinn aige an mearphróiseas iarratais a ghairm le haghaidh seirbhís ghar-náisiúnta cainte/nuachta de réir alt 67(3) den Acht Craolacháin 2009. San am i láthair, tá an conradh don tseirbhís sin i seilbh News 106 Limited, agus é ag craoladh mar Newstalk 106-108FM.

Féadfaidh an Coiste an mearphóiseas a ghairm sa chás nach bhfaightear ach léiriú spéise amháin ón gconraitheoir craoltóireachta fuaime arb é an sealbhóir ceadúnais reatha é tar éis glao ar léirithe spéise. Rinne an BAI an glao ar léirithe spéise an 2 Deireadh Fómhair agus fuarthas léiriú spéise amháin ó Newstalk 106-108FM faoin dáta deiridh an 1 Nollaig.

D’fhoilsigh an BAI fógra ar a shuíomh Gréasáin agus sa phreas náisiúnta inniu, rud ina luaitear an intinn atá aige an mearphróiseas iarratais a ghairm. Féadfaidh aon duine, seachas an sealbhóir ceadúnais reatha, aighneacht a dhéanamh tríd an intinn atá acu iarratas a dhéanamh ar dheonú an chonartha a lua agus trí éarlais €25,000 a sholáthar. Maidir leis sin, cuireadh Treoir maidir le hAighneachtaí agus foirm um Léiriú Intinne ar fáil ar shuíomh Gréasáin an BAI le haghaidh aon pháirtí leasmhair. Is é an dáta deiridh ar a nglacfar le Léiriú Intinne ná Dé Máirt an 19 Eanáir 2016. Ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coiste um Dheonú Conarthaí breithniú ar aon aighneacht a fuarthas agus cinnfidh sé an chéad chéim eile den phróiseas ceadúnúcháin le haghaidh na seirbhíse lena mbaineann.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil agus/nó chun Léiriú Intinne a chur in iúl, cliceáil anseo.

-Críoch-

Ceisteanna ó na Meáin le cur ar:
Catherine Heaney/Tony Heffernan
DHR Communications

01 4200580 / 087 2309835 / 087 2399508