Maoiniú suas le €150,000 ar fáil faoi Scéim Urraíochta an BAI 2021

Inniu (19/11/20), d’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) sonraí a Scéim Urraíochta do 2021. Táthar ag glacadh le hiarratais ar an scéim bhliantúil anois agus tá maoiniú suas le €150,000 ar fáil d’fhonn tacú le réimse gníomhaíochtaí le linn 2021.

Leis an Scéim Urraíochta bhliantúil seo, soláthraíonn an BAI maoiniú do ghníomhaíochtaí a bhaineann leis na meáin agus d’ócáidí a thacaíonn le cuspóirí straitéiseacha an BAI agus a chuidíonn leis próifíl feasachta a chuid oibre a ardú. Tá an scéim dírithe ar urraíocht ócáidí agus gníomhaíochtaí agus iarrtar ar iarratasóirí moladh i leith na nithe seo a leanas a sheoladh isteach: ócáidí / gníomhaíochtaí aonaracha; gné chláir, nó gnéithe atá mar chuid d’ócáid níos leithne, nó sraith ócáidí / gníomhaíochtaí ceangailte, a reáchtálfar le linn 2021.

Ba cheart d’iarratais tacú le ar a laghad cuspóir amháin de na cuspóirí a shonraítear i Ráiteas Straitéise an BAI, agus i gcomhthéacs na paindéime COVID-19, ní mór cur síos soiléir a dhéanamh ar cén chaoi a mholtar an ócáid / an ghníomhaíocht a reáchtáil agus cloí le treoirlínte sláinte an Rialtais agus le haon srianta gaolta. Ar an gcaoi chéanna, ní mór d’iarratais teacht le plean teagmhais sonrach freisin.

Bhí an méid seo le rá ag Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe, ina leith seo: “Tá ríméad orainn sonraí na Scéime Urraíochta 2021 de chuid an BAI a fhógairt. Léirigh eagarthóirí nuálaíochtaí iontacha i mbliana agus chinntigh siad gur reáchtáladh na hócáidí a fuair urraíocht in 2020, cé is moite do na hócáidí sin bheith eagraithe ar bhealaí malartacha ná mar a bhí beartaithe, agus seo uilig d’aineoinn gur thréimhse dhúshlánach í do chách. Maidir le 2021, beidh an scéim dírithe ar ócáidí agus gníomhaíochtaí a chuireann an ilghnéitheacht agus an iolracht chun cinn agus orthu siúd a fheabhsaíonn an nuálaíocht agus an inbhuanaitheacht earnálach”.

Is é Déardaoin, an 17 Nollaig 2020, ag meán lae an spriocdháta le haghaidh iarratas ar an Scéim Urraíochta 2021 a sheoladh isteach. Tá cáipéis threorach maidir leis an Scéim Urraíochta ar fáil d’iarratasóirí ar shuíomh gréasáin an BAI anseo. Féadfar an fhoirm iarratais urraíochta a íoslódáil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil: Thelma Harris / Joanne Ahern, DHR Communications, 083-0517622 / 087-9881837