Maoiniú d’os cionn €94k bronnta ar thograí Cheanada-Éireann

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) agus Ciste Meáin Cheanada (CMF) infheistíocht os cionn €94,000 inniu (06/11/19) chun tacú le comhléirithe d’ábhair chlosamhairc faoin Dreasacht Chomhléirithe do thograí closamhairc idir Ceanada agus Éirinn.

Beidh trí chomhlacht léiriúcháin as Éirinn ag comhoibriú le trí chomhlacht as Ceanada chun na tograí seo a leanas a fhorbairt:

#IBelieveHer
Pembridge Film Production Ltd. (Iarratasóir as Éirinn), Plausible Commn. Corp. (Iarratasóir as Ceanada)
BAI €20,000, CMF $14,700

Craic House
O’Sullivan Productions Ltd. (Iarratasóir as Éirinn), Cedar Island Films Inc. (Iarratasóir as Ceanada)
BAI €14,170, CMF $25,804

Where the Wild Geese Go
El Zorrero Films (Iarratasóir as Éirinn), Stitch Media Ontario Inc. (Iarratasóir as Ceanada)
BAI €15,000, CMF $25,000

Seo an ceathrú bliain gur sholáthraigh an CMF agus an BAI maoiniú d’os cionn €406,261 (CAN$589,078 ) i gcomhair comhléirithe de 14 tograí go dtí seo. Ní mór do thograí roghnaithe bheith ceaptha do chur ar an aer ag craoltóirí incháilithe in Éirinn agus i gCeanada. Thairis sin, ní mór páirt bheith ag comhlacht léiriúcháin amháin, ar a laghad, as Éirinn agus as Ceanada i léiriú an togra. Leis an Dreasacht, cuirtear maoiniú ar fáil do thograí teilifíse agus do shínte meán digiteach do na tograí teilifíse sin a chomhlíonann cuspóirí agus téamaí na Scéime Fuaime agus Físe de chuid an BAI agus treoirlínte an CMF. Coiste roghnúcháin, a raibh baill den dá eagraíocht mhaoinithe air, a mheas agus a roghnaigh na tograí.

CRÍOCH

Teagmháil:

BAI
Ceisteanna ó na meáin chumarsáide: DHR Communications (+353) 1 420 0580
Ceisteanna eile: (+353) 1 644 1200 nó info@bai.ie

CMF
Mr. André Ferreira, Bainisteoir Cumarsáide, Ciste Meáin Cheanada (Canada Media Fund)
aferreira@cmf-fmc.ca nó (+1) 416 214-4402

Nótaí d’Eagarthóirí:

Maidir le Ciste Meáin Cheanada
Is é Ciste Meáin Cheanada (CMF) a chothaíonn, a fhorbraíonn, a mhaoiníonn agus a chuireann léiriúcháin Cheanada chun cinn. Ní hamháin go n-oibríonn an CMF ar léiriúcháin; oibríonn sé ar iarratais mhaoinithe do chláir a fhoilseofar ar gach cineál ardán closamhairc seachas na cinn traidisiúnta, amhail an teilifís, chomh maith. Treoraíonn an CMF ábhair as Ceanada i dtreo timpeallacht domhanda atá iomaíoch trí inniúlachtaí san earnáil a chothú, rathúlacht a chúitiú, éagsúlacht glóracha a cheadú agus trí rochtain ar ábhair a chur chun cinn le tacaíocht ó chomhpháirtithe earnála agus príobháideacha. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig www.cmf-fmc.ca

Maidir le hÚdarás Craolacháin na hÉireann
Is é Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) an rialtóir craolacháin in Éirinn. Tá ról lárnach forbartha agus tacaíochta aige freisin san earnáil chraoltóireachta in Éirinn. Tá réimse leathan tacaíochtaí maoinithe agus dreasachtaí ann faoi láthair a chuidíonn leis an BAI an ról seo a chomhlíonadh. Soláthraítear Beartais Choimhdeacha Fuaime agus Físe, an ciste a luaitear thuas mar shampla, i gcomhréir le hAlt 5.6 den Scéim Mhaoinithe don Chraoltóireacht. D’fhonn tacú le cuspóirí na Scéime a bhaint amach a dearadh agus a cuireadh i bhfeidhm na beartais seo.