Maoiniú de €5.9m faoin Scéim Fuaime & Físe fógartha ag BAI

Inniu, d’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann sonraí (18.11.21) faoin maoiniú is déanaí a bronnadh faoin Scéim Maoinithe Craolacháin, Fís & Fuaim 4. Tar éis próiseas measúnaithe cuimsitheach, tá maoiniú ar fiú €5.9m é bronnta ar 40 tionscadal raidió agus 26 tionscadal teilifíse i mBabhta 40.

Ar an iomlán, chuir 118 iarratasóir isteach ar an mbabhta maoinithe seo agus lorgaíodh thart ar €12.87m de mhaoiniú. Cuideoidh an pacáiste atá beartaithe le 66 tionscadal a bheidh bainteach le cultúr, oidhreacht agus eispéireas na hÉireann, agus le gnóthaí domhanda a mbíonn tionchar acu ar an stát anseo in Éirinn, agus cuideofar freisin le tionscadal atá bainteach le litearthacht sna meáin agus litearthacht aosach. San iomlán, craolfar tionscadail ar 26 chainéal éagsúla, ina measc, craoltóirí pobail, tráchtála agus seirbhíse poiblí.

Ba chláir faisnéise (44%) an cineál clár ba mhó a moladh le haghaidh maoinithe, agus ansin drámaíocht (27%) agus siamsaíocht (22%). Ba í an tsochaí chomhaimseartha (47%) an seánra ba choitianta. Ar an iomlán, moladh 31% den phacáiste iomlán maoinithe atá beartaithe, a bhronnadh ar chláir Ghaeilge/dátheangacha.  

I measc na dtioscadal tábhachtach ar tugadh tacaíocht dóibh sa bhabhta seo, tá:

  • Hell for Leather: Scéal na Peile Gaelaí. Is é Crossing the Line Productions Limited a léireoidh an tsraith faisnéise seo agus tá sé beartaithe go gcraolfar é ar RTÉ 1. Déanfar cíoradh ar scéal na peile gaelaí le breis is 350 bliain d’iomaíocht, ceannasacht, éachtaí, buanna/caillteanais gan choinne agus teacht ar ais.
  • Sisterhood and Sanctuary: Arna léiriú ag Diarmuid McIntyre do Theilifís Pobail Chorcaí, insíonn an clár faisnéise scéal na mban ón gcomharchumann ‘Saoirse-Ethnic Hands On Deck’. Labhróidh na mná  faoina dtaithí pearsanta nuair a bhog siad go Corcaigh mar imircigh agus tabharfar léargas ar a dtaithí saoil mar imircigh in Éirinn agus bunú ‘Saoirse’.
  • Laura Brennan: “The Voice”. Arna léiriú ag Padraic Flaherty do Clare FM. Is  faoin bhfeachtasóir maidir le vacsaín HPV, Laura Brennan, atá an clár seo. Mar urlabhraí ar son na n-othar, d’oibrigh bean an Chláir le FnaSS go lá a báis de bharr ailse cheirbheacs i 2019, chun  an vacsaín HPV a chur chun cinn agus rinne sí sár-iarracht a chur ina luí ar thuismitheoirí gur cheart dá gcuid leanaí an vacsaín a fháil.
  • Black on Red presents: Arna léiriú ag Red FM, sa tsraith seo, mairfidh gach eagrán 20 nóiméad, craolfar an chuid is fearr de cheol nua, agallaimh agus eolas faoi cheoltóirí nua ó chúlra imirceach atá ag saothrú i seánraí hip-hop; rapcheoil agus ceol soul in Éirinn faoi láthair. Craolfar an tsraith mar chuid de Stevie G’s Block Party.
  • The Clinic for Well People: Arna léiriú ag Vision Independent Production do Virgin Media One, caitheann an sraith fáisnéise seo súil ar sláinte na tíre seo.  
  • Saol Ella: Arna léiriú ag Danú Media do TG4, is sraith drámaíochta i nGaeilge do dhaoine óga é Saol Ella ag tabhairt léargais ar shaol Ella, déagóir atá ina cónaí sa Ghaeltacht a gcuirtear a saol bunoscionn de bharr go socraíonn a hathair lóistín a thabhairt ina dteach do mhic léinn atá ag freastal ar choláiste Gaeilge.
  • RnaG50. Seó ag comóradh 50 bliain de Raidió na Gaeltachta arna léiriú ag Aniar do RTÉ 1.
  • The Science of Sense. Léireoidh Curious Broadcast Teoranta an tsraith seo do RTÉ Junior/Chill. Tógann an taiscéalaí eolaíochta extraordinaire an tOllamh Theodore Bumbledumm, in éineacht lena chúntóir dílis, The Science of Sense Jnr Professor, éisteoirí óga ar thuras sciobtha thart ar dhomhan iontach ár gcéadfaí, ag nochtadh na mistéir a bhaineann leo agus ag foghlaim faoin gcaoi a gcuidíonn siad linn idirghníomhú leis an domhan timpeall orainn.

Dúirt Leas-Phríomhfheidhmeannach an BAI, Celene Craig: “Tá an BAI tiomanta i leith ábhar éagsúil agus ábhartha ó thaobh cultúir de a chur ar fáil do lucht féachana agus éisteachta na hÉireann agus freisin tacú le tionscal craolacháin inbhuanaithe. Cuidíonn an scéim seo, Fís & Fuaim, linn an cuspóir seo a bhaint amach.

“Fuaireamar meascán maith iarratas arís faoi Bhabhta 40, agus tharla sé go raibh an maoiniú a bhíothas a lorg níos mó ná an leibhéal maoinithe a bhí ar fáil. Ba bhliain dheacair eile a bhí inti don earnáil arís i mbliana, ach fós féin tá an Scéim Fís & Fuaim ag cur tacaíochta ríthábhachtach ar fáil don tionscal, agus cuirtear maoiniú ar fáil do neart tionscadal ar ardchaighdeán, rud nach bhféadfaí a dhéanamh murach an scéim seo”.

Is féidir liosta iomlán de na tionscadail a tairgeadh maoiniú dóibh faoi Bhabhta 40 den Scéim Maoinithe Craolacháin, Fuaim & Fís a íoslódáil anseo.

Tá maoiniú ar fiú suas le € 4.5m ar fáil anois faoi Bhabhta 42 den scéim do léiritheoirí neamhspleácha agus craoltóirí chun tacú le léiriúcháin nua clár. Is é an dáta deiridh d’iarratais ná meánlae Déardaoin, 16 Nollaig 2021. Is féidir treoirlínte agus an fhoirm iarratais a fháil anseo.

CRÍOCH

Teagmhálaí meáin: Thelma Harris / Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 083-0517622 / 087-9881837.

Gach ceist eile: BAI, 01-6441200.