Maoiniú dar luach €6m fógartha ag Údarás Craolacháin na hÉireann faoin Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (10.08.22) maoiniú dar luach €6m faoin Scéim um Maoiniú Craolacháin Fuaime agus Físe 4. D’éirigh le 36 togra raidió agus 22 togra teilifíse i mBabhta 43 den scéim, tar éis próiseas roghnúcháin a bhí thar a bheith iomaíoch.

Ar an iomlán, fuarthas 123 iarratas an babhta seo, agus lorgaíodh maoiniú dar luach €15.5m. Sa phacáiste moltaí atá beartaithe déanfar réimse tograí a fhorbairt, ar tograí iad atá bunaithe ar chultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann a bheidh á gcraoladh i measc craoltóirí áitiúla, tráchtála agus seirbhíse poiblí. Ar na cláir mhaoinithe tá réimse leathan de sheánraí agus d’fhormáidí a tharraingeoidh aird lucht féachana éagsúla na hÉireann agus beidh tograí i mBéarla, i nGaeilge agus go dátheangach i gceist.   

Déantar mná i róil cheannaireachta a mheas mar chuid den phróiseas measúnaithe freisin. Tá níos mó ná 50% de mhaoiniú a mholtar d’iarratais Theilifíse ag dul i dtreo tionscadail a léirigh go mbeidh a leath nó níos mó de phríomhróil (léiritheoir, scríbhneoir, eagarthóir, stiúrthóir agus stiúrthóir grianghrafadóireachta) ag na mná.

Seo thíos roinnt de na tograí suntasacha ar tugadh maoiniú dóibh an babhta seo:

  • Obituary: [Scéala báis] Drámaíocht i sé chuid é seo a ghlacann súil ghrinn ghéar chomhaimseartha ar Iarthar na hÉireann iargúlta trí shúile Elvira Clancy, scéalaí báis ar phá ró-íseal a oibríonn do nuachtán i mbaile beag. Craolfar an clár ar RTÉ 2.
  • Murder in the GAA: [Dúnmharú sa CLG]: The death of James Kernan: [Bás James Kernan]: Caitheann an dráma raidió seo súil ar an scéal faoi imbhualadh ar an bpáirc imeartha le linn Chraobh leathcheannais Uladh in 1929 nuair a fuair duine amháin bás, agus ciontaíodh an duine eile i ndúnmharú. Craolfar an clár ar Newstalk.
  • The Scavengers: [Na Scroblachóirí] Beochan atá anseo agus í dírithe ar shiamsaíocht a chur ar fáil do pháistí agus comhthéacs a chur ar fáil d’iarmhairtí agus d’éifeachtaí fadtéarmacha den ghéarchéim aeráide reatha.  Tagann Arrow (13), ball de na scroblachóirí, i gcomhar lena róbat is fearr ARG agus le dalta airm Starla (15) chun an rún a nochtadh le marthanas daonna in Éirinn i ndiaidh tubaiste iar-aeráide.  Craolfar an clár ar RTÉJr.
  • Cad déarfá le Gaillimh: Agus é forbartha i gcomhar le OÉ Gaillimh, beidh páirt ag an seó Gaeilge seachtainiúil seo, a bhfuil stíl irise ag baint leis, le hábhar a bheidh dírithe ar an nGaeltacht, na healaíona áitiúla, cultúr agus oidhreacht. Craolfar an clár ar Galway Bay FM.
  • Faithless: [Gan aon Chreideamh] Leanann an gheandrámaíocht seo atá roinnte i sé chuid athair Éireannach-Éigipteach a dhéanann iarracht a thriúr iníonacha óga de chine measctha a thógáil leis féin. Craolfar an clár ar Virgin Media One.
  • KNEECAP: [Pláitín Glúine] Príomhscannán dúghrinn dátheangach é KNEECAP: [pláitín glúine], a dhéanann seóthaispeántas de thallann na hÉireann agus d’athbheochan chultúrtha na Gaeilge. Craolfar an clár ar TG4.
  • Changemakers: [Gníomhairí an athraithe] Tá páirt lárnach ag an gclár timpeallachta, dúlra agus eolaíochta seo, atá i 15 chuid, le gnólachtaí áitiúla agus dúchasacha Chorcaí chun cathair agus contae níos glaise a dhéanamh de. Craolfar an clár ar Red FM.

Dúirt Celene Craig, Phríomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: “Shaothraigh Babhta 43 den Scéim Fuaime agus Físe meascán láidir de thograí thar réimse formáidí, seánraí, agus lucht féachana. Tá lúcháir orainn mar gheall ar an gcaighdeán ard de thograí a cuireadh isteach agus creidimid go neartóidh na tograí maoinithe aidhmeanna Údarás Craolacháin na hÉireann chun iolarthacht agus éagsúlacht i gclársceidealú a chur chun cinn agus chun nuálaíocht agus inbhuanaitheacht earnála a fheabhsú.”

Dúirt sí chomh maith: “Is léir go mbíonn critéar straitéiseach na mban i bpríomhróil chruthaitheacha ag cur borradh faoi iarratais ardchaighdeáin i gcónaí ina bhfuil ionadaíocht láidir ban i bpríomhróil chruthaitheacha. Cuireann Údarás Craolacháin na hÉireann fáilte mhór roimhe seo agus cuireann sé lenár gcuspóirí straitéiseacha féin éagsúlacht a chinntiú i dtionscal closamhairc na hÉireann.”

Tá liosta iomlán de na tograí ar tairgeadh maoiniú dóibh i mBabhta 43 den Scéim um Maoiniú Craolacháin Fuaime agus Físe ar fáil lena íoslódáil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil meán: Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 087-9881837.

Gach ceist eile: Údarás Craolacháin na hÉireann, 01-6441200.