Maoiniú dar luach €6.4m fógartha ag Údarás Craolacháin na hÉireann faoin Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (23.03.22) maoiniú dar luach €6.4m faoin Scéim um Maoiniú Craolacháin Fuaime agus Físe 4. D’éirigh le 48 togra raidió agus 26 togra teilifíse i mBabhta 42 den scéim, tar éis próiseas roghnúcháin a bhí thar a bheith iomaíoch.

Ar an iomlán, fuarthas 133 iarratas an babhta seo, agus lorgaíodh maoiniú dar luach €15.7m ar an iomlán. Sa phacáiste moltaí atá beartaithe déanfar 74 togra a fhorbairt, ar tograí iad atá bunaithe ar chultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann i measc 27 craoltóir áitiúil, tráchtála agus seirbhíse poiblí. Clúdaíonn na moltaí maoiniúcháin réimse leathan seánraí agus téamaí, agus cuirfidh siad le héagsúlacht na n-ábhar atá ar fáil do lucht féachana in Éirinn, amhail cláir Ghaeilge agus cláir dhátheangacha.

Déantar breithniú ar mhná i róil cheannaireachta san áireamh mar chuid den phróiseas measúnaithe. Ba iad mná a líon idir 60% – 85% de róil léiritheoirí, scríbhneoirí agus eagarthóirí ar na tograí ar tugadh maoiniú dóibh. Tá níos mó fear ná mná le feiceáil i ról an Stiúrthóra agus ról an Stiúrthóra Fótagrafaíochta go fóill, ach bhí ardú i líon na mban sna róil sin i gcomparáid leis an mbabhta deiridh.

Seo thíos roinnt de na tograí suntasacha ar tugadh maoiniú dóibh an babhta seo:

  • Twig: Athleagan den tragóid Ghréagach Antigone is ea Twig. Tá sé lonnaithe i lár chathair Bhaile Átha Cliath agus tá achrann drongchoirpeachta mar chúlra ag an scéal. Téann Twig i gcoinne Leon agus a chuid giollaí gualainne. Craolfar an dráma ar RTÉ 1.
  • Ag Taisteal Siar: Rachaidh an clár faisnéise seo ar thuras le teacht ar chaomhnóirí deiridh cheol mhuintir Lucht Siúil na hÉireann.  Craolfar an clár ar TG4.
  • Until Death? Sa chlár seo, a bhfuil trí chuid aige, úsáidfear comóradh 30 bliain líne cabhrach Chúnamh do Mhná (Women’s Aid) chun aghaidh a thabhairt ar cheist dhrochíde sa teaghlach agus ar cheist an fheimeamharaithe, le tríocha bliain anuas agus amach anseo. Craolfar an clár ar Virgin Media One.
  • Silly Sundays Déanta ag Cartoon Saloon, tá an clár beochana seo dírithe ar pháistí óga agus leanfaidh sé teaghlach Éireannach. Déanfar é a chraoladh ar RTÉJr.
  • Hearing and Isolation: Déanta ag No Name Media le haghaidh DCTV, pléann an clár faisnéise seo an nasc idir cailliúint éisteachta, néaltrú agus meathlú intinne agus muid ag dul in aois. Forbraíodh an togra i gcomhar le CHIME, an carthanacht náisiúnta don bhodhaire agus don chailliúint éisteachta.
  • Push Button B: In Push Button B téitear siar ar an tábhacht stairiúil, an tábhacht eacnamaíoch agus an chumha a bhaineann le boscaí teileafóin na hÉireann. Déanfar an clár faisnéise, a bhfuil dhá chuid aige, a chraoladh ar Ocean FM.
  • Ómós Áite: Leanfaidh an clár ealaíne agus cultúr seo Ailbhe Ní Ghearbhuigh agus í ar cuairt ag scríbhneoir difriúil gach seachtain, agus í ag foghlaim faoin inspioráid a thógann siad óna gceantair dúchais agus an tionchar a bhíonn ag na háiteanna céanna ar a gcuid oibre. Craolfar ‘Ómós Áite’ ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.
  • Waiting for Faro: Tá an aoir-dráma seo bunaithe ar obair cheannródaíoch Samuel Beckett, Waiting for Godot, bunaithe ar an aerthaisteal ar chostas íseal. Craolfar é ar Newstalk FM.

Dúirt Celene Craig, Phríomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: “Bhí muid an-tógtha le caighdeán na dtograí a cuireadh isteach. Tá réimse leathan clár sa rogha deiridh, in go leor formáidí, seánraí agus dírithe ar dhaoine éagsúla, rud a chuidíonn le haidhmeanna straitéiseacha Údarás Craolacháin na hÉireann a bhaint amach, go háirithe na haidhmeanna a bhaineann leis an éagsúlacht agus an iolarthacht, an Ghaeilge agus nuálaíocht agus inbhuanaitheacht earnála a fheabhsú. Thug an dul chun cinn atá déanta maidir le líon na mban i róil cheannaireachta ardú meanman faoi leith dom: bhí mná i príomhróil chruthaitheachta i ngach ceann de na tograí teilifíse ar tugadh maoiniú dóibh, agus tá níos mó ná 80% den mhaoiniú do chláir theilifíse á thabhairt do thograí a bhfuil mná i leath nó níos mó ná leath de na príomhróil.

Tá liosta iomlán de na tograí ar tairgeadh maoiniú dóibh i mBabhta 42 den Scéim um Maoiniú Craolacháin Fuaime agus Físe ar fáil lena íoslódáil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil meán: Thelma Harris / Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 083-0517622 / 087-9881837.

Gach ceist eile: Údarás Craolacháin na hÉireann, 01-6441200.