Maoiniú ar fiú suas le €120,000 é ar fáil faoi Scéim Urraíochta BAI 2020

D’fhógair BAI inniu (26.11.19) sonraí a Scéime Urraíochta i gcomhair na bliana 2020.

Déantar, leis an Scéim bhliantúil seo, maoiniú urraíochta a chur ar fáil d’ócáidí agus do ghníomhaíochtaí éagsúla a bhaineann leis na meáin chumarsáide trína dtacaítear le cuspóirí straitéiseacha BAI ina Ráiteas Straitéise 2017 – 2019 agus trína dtugtar deiseanna do BAI ar a chuid oibre a chur chun cinn do lucht féachana agus éisteachta iomchuí.

Tá maoiniú ar fiú suas le €120,000 é le leithroinnt ag BAI faoin scéim urraíochta i mbliain a 2020. Tá iarratais ar mhaoiniú á lorg againn i mbliana, iarratais lena dtacófar leis na cuspóirí seo a leanas de chuid BAI:

  • Tírdhreach a chothú sna meáin chumarsáide a léiríonn éagsúlacht shochaí na hÉireann agus is inrochtana ag an gcéanna.
  • Breis bunábhair closamhairc is iomchuí ó thaobh an chultúir de a tháirgeadh agus a bheith ar fáil.
  • Oibriú i gcomhar le páirtithe leasmhara chun cabhrú le breis inbhuanaitheachta a bhaint amach i gcomhair earnáil closamhairc na hÉireann

Ní mór d’iarratasóirí leasmhara iarratas a chur faoinár mbráid faoi 12.00 Dé Máirt, an 17 Nollaig 2019. Tá breis sonraí i dtaobh na Scéime le fáil sa Treoir d’Iarratasóirí atá ar fáil ar shuíomh gréasáin BAI anseo. Is féidir na foirmeacha iarratais urraíochta oifigiúla a íoslódáil anseo (Bliantúil) agus anseo (Ilbhliantúi).