Eolas i dtaobh na húsáide a bhainimid as fianáin

Úsáidtear fianáin ar ár suíomh gréasáin chun tú a aithint thar úsáideoirí eile ár suímh gréasáin. Cabhraíonn sé sin linn chun eispéireas maith pearsantaithe a thabhairt duit nuair a dhéanann tú brabhsáil ar an suíomh gréasáin againn agus, ina theannta sin, fágann sé gur féidir linn feabhas a chur ar ár suíomh.

 

Cad is fianán ann?

Is éard is fianán ann ná comhad beag litreacha agus uimhreacha ina bhfuil faisnéis a stórálaimid ar do bhrabhsálaí nó ar thiomántán crua do ríomhaire, má chomhaontaíonn tú leis sin. Cuireann fianáin ar árgcumas ‘cuimhne’ a bheith againn ort agus an suíomh a leasú de réir do roghanna féin ionas gur féidirlinn lánas a thaispeáint a bhaineann leatsa, á chumasú duit nascleanúint a dhéanamh níos furasta idir leathanaigh.

 

Fianáin a bhacadh

Féadfaidh tú fianáin a bhacadh tríd an socrú a ghníomhachtú ar do bhrabhsálaí trínar féidir leat diúltú na fianáin go léir nó cuid de na fianáin a shocrú. Féadfaidh tú dul isteach san fheidhm “Cabhair” ar dobhrabhsáltaí chun breis eolais a fháil air sin. Mar sin féin, má úsáideann tú socruithe do bhrabhsálaí chun gach fianán a bhacadh (lena n-áirítear fianáin bhunriachtanacha) tharlódh nach bhféadfá dul isteach in aon chuid dár suíomh nó i gcodanna áirithe de. Rachaidh gach fianán in éag de réir an tábla atá ar áireamh thíos.

 

Fianáin Tríú Páirtí

Tabhair faoi deara go bhféadfaidh tríú páirtithe (lena n-áirítear, cuiream i gcás, gréasáin fógraíochta agus soláthraithe seirbhísí seachtracha leithéidí seirbhísí anailísithe tráchta gréasáin) leis fianáin a úsáid, is páirtithe nach bhfuil aon smacht againn orthu. Is dealraitheach gur fianáin anailíseacha/feidhmíochta nó fianáin dírithe iad na fianáin sin.

 

Cad iad na fianáin a úsáidimid?

Úsáidimid na fianáin seo a leanas:

  • Fianáin a bhfuil riachtanas géar leo. Is fianáin iad sin a bhfuil gá leo chun ár suíomh gréasáin a oibriú. Áirítear orthu, mar shampla, [fianáin tríar féidir leat logáil isteach in áiteanna slána dár suíomh gréasáin nó úsáid a bhaint as seirbhísí ríomhshonrasctha].
  • Fianáin anailíseacha/feidhmíochta. Cuireann siad ar ár gcumas an líon cuairteoirí a aithint agus a chomhaireamh agus a fheiceáil conas mar a ghluaiseann cuairteoirí timpeall ár suímh gréasáin le linn dóibh é a úsáid. Cabhraíonn sé sin linn feabhas a chur ar an tslí ar a n-oibríonn ár suíomh gréasáin, cuiream i gcas, trína chinntiú gur furasta do chuairteoirí a bhfuil uathu a aimsiú.
  • Fianáin feidhmiúlachta. Úsáidtear iad sin chun tú a aithint nuair a fhilleann tú ar ár suíomh gréasáin. Cuireann sé sin ar ár gcumas ár gcuid lánais a oiriúnú duit, beannú duit i d’ainm aguscuimhneamh ar do chuid roghanna (do rogha teanga nó réigiún, cuiream i gcás).

Gheobhaidh tú breis eolais i dtaobh na bhfianán aonair a úsáidimid, mar aon leis na críocha ar chucu a úsáidimid iad, sa tábla thíos faoi seo:

 

Ainm an Fhianáin An Soláthraí A Chríoch Rachaidh in Éag Cineál 1ú nó 3ú Páirtí Lasc toilithe (ann/as)
_ga Google Cláraíonn sé CA uathúil a úsáidtear chun sonraí staitistiúla a ghiniúint i dtaobh conas mar a fheiceann an cuairteoir an suíomh gréasáin 2 bhliain HTTP
__cfduid Cloudflare A úsáideann an gréasán lánais, Cloudfare, chun trácht gréasáin iontaofa a aithint. 1 bhliain amháin HTTP
lang BAI coimeádann sé cuimhne ar rogha teanga an úsáideora Seisiún HTTP
_gat Google Ráta scóigthe anailísíochta 1 lá amháin HTTP
_gid Google Cláraíonn sé CA uathúil a úsáidtear chun sonraí staitistiúla a ghiniúint i dtaobh conas mar a fheiceann an cuairteoir an suíomh gréasáin 1 lá amháin HTTP
collect Google déanann rianú ar an gcuairteoir ar fud gléasanna agus cainéil mhargaíochta Seisiún Pixel
_widgetsettings Twitter Fotha Twitter Seasmhach HTML
i/jot/syndication Twitter Fotha Twitter Seasmhach Pixel
local_storage_s upport_test Twitter Úsáidtear an fianán i gcomhthéacs leis an bhfeidhm stórais logánta sa bhrabhsálaí. Cuireann an fheidhm seo ar chumas an tsuímh gréasáin lódáil a dhéanamh níos tapa trí nósanna imeachta áirithe a réamhlódáil. Seasmhach HTML