Luchtanna Féachana/Éisteachta a Chumhachtú

Chun ábhar éagsúil den scoth arb ábhartha go cultúrtha é a chothú do luchtanna féachana/éisteachta Éireannacha

Tuiscint, rannpháirtíocht agus rannpháirteachas an phobail i dtírdhreach éabhlóideach na meán a fhorbairt

Conas gearán a dhéanamh

Faigh comhairle agus eolas maidir le conas gearán a dhéanamh faoi ábhar craolacháin.

Cuir Tús leis an bPróiseas

Liosta de Stáisiúin Teilifíse & Raidió

Na sonraí teagmhála do na seirbhísí raidió agus teilifíse ceadúnaithe i Stát na hÉireann.

Féach ar gach rud

Na Meáin a Thuiscint

Tá sé mar aidhm againn a chinntiú go mbeidh an lucht féachana agus an lucht éisteachta chomh heolasach.

Tuilleadh Eolais

An díospóireacht phoiblí a chothú agus an beartas a mhúnlú chun éascú do thírdhreach bríomhar dinimiciúil sna meáin

  • Éascú do mheascán glórtha, tuairimí agus foinsí nuachta agus cúrsaí reatha sna meáin chlosamhairc lena bhfeabhsaítear an díospóireacht dhaonlathach agus an tsaoránacht ghníomhach in Éirinn.
  • Clárúchán den scoth sa Ghaeilge a chothú agus a chur chun cinn
  • Tírdhreach a chothú sna meáin arb ionadaíoch agus inrochtana d’éagsúlacht sochaí na hÉireann
  • Tuiscint, rannpháirtíocht agus rannpháirteachas an phobail i dtírdhreach éabhlóideach na meán a fhorbairt

Is í fís an BAI do thírdhreach na meán in Éirinn ina léirítear agus lena múnlaítear an cineál daoine atá ionainn. Tá an friotal ‘an cineál daoine atá ionainn’ ceaptha chun ár n-oidhreacht teangeolaíochta agus chultúrtha uathúil a dhearbhú, agus gach sraith éagsúil agus ilíoch le féiniúlacht nó le féiniúlachtaí na hÉireann i saol domhanda a chuimsiú